Документ z0303-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.03.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.04.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.03.2006 N 267
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2006 р.
за N 303/12177

Про затвердження Змін до Інструкції
про складання і виконання розпису
Державного бюджету України,
затвердженої наказом
Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 року N 57

У зв'язку з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів
України від 15 лютого 2006 року N 154 ( 154-2006-п ) "Про внесення
змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про складання і виконання
розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57
( z0086-02 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
1 лютого 2002 року за N 86/6374 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту державного бюджету (Лозицький В.П.): забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; довести цей наказ до головних розпорядників бюджетних коштів
для застосування в роботі.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мярковського А.І.
Виконуючий обов'язки Міністра В.Кальник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
10.03.2006 N 267
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2006 р.
за N 303/12177

ЗМІНИ
до Інструкції про складання і виконання розпису
Державного бюджету України, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 року N 57
( z0086-02 )

1. Пункт 1.7: слова та цифри "за кодом відомчої класифікації 351" замінити
словами "за загальнодержавними видатками"; після слів "прокуратури, суду" доповнити словами
"мобілізаційної підготовки галузей національної економіки, а
також"; слова "на пенсійне" замінити словами "щодо пенсійного".
2. У пункті 2.2 слово "Управлінням" замінити словом
"Департаментом".
3. В абзаці другому пункту 3.7 слово "начальником" замінити
словом "директором".
4. У тексті наказу слова "Управління організації бюджетного
процесу" в усіх відмінках замінити словами "Департамент державного
бюджету" у відповідних відмінках; слова "Управління доходів" у
всіх відмінках замінити словами "Департамент доходів" у
відповідних відмінках; слова "Управління фінансів транспорту,
зв'язку, сфери послуг та відносин власності" в усіх відмінках
замінити словами "Департамент фінансів державних підприємств" у
відповідних відмінках; слова "фінансової політики та управління
державним боргом" у всіх відмінках замінити словами "державного
боргу" у відповідних відмінках.
Начальник відділу нормативного
забезпечення бюджетного процесу В.Г.Долецькавгору