Документ z0302-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.02.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.04.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.02.2016  № 43


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 лютого 2016 р.
за № 302/28432

Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему відеоконтролю Державної фіскальної служби України

Відповідно до статті 31 Митного кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему відеоконтролю Державної фіскальної служби України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 20 грудня 2012 року № 1389 «Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему відеоконтролю Державної митної служби України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 березня 2013 року за № 352/22884.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О.Л. та на Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
фіскальної служби УкраїниР.М. НасіровЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
10.02.2016  № 43


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 лютого 2016 р.
за № 302/28432

ПОЛОЖЕННЯ
про інформаційно-телекомунікаційну систему відеоконтролю Державної фіскальної служби України

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статті 31 Митного кодексу України з урахуванням вимог Закону України «Про основи національної безпеки України», Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236, постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1142 «Про затвердження загальних вимог до облаштування пунктів пропуску через державний кордон», розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 січня 2011 року № 2-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами» і визначає призначення, структуру та технологію використання інформаційно-телекомунікаційної системи відеоконтролю Державної фіскальної служби України (ДФС).

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

Єдина автоматизована інформаційна система - багатофункціональна інтегрована автоматизована система, яка забезпечує інформаційну підтримку та супроводження державної митної справи в Україні і становить сукупність кількох взаємопов’язаних інформаційних систем, зокрема автоматизованої інформаційної системи «Центр», телекомунікаційної системи «Електронна пошта» та інших систем, програмно-інформаційних комплексів;

контроль за функціональним станом системи - автоматизована процедура контролю працездатності системи відеоконтролю або її складових частин;

контрольована територія - визначена нормативно-правовими актами територія, на якій ведеться відеоконтроль із заданими попередньо або встановленими автоматично функціональними та якісними показниками (режим роботи, розподільна здатність, частота запису тощо);

режим «реального часу» - режим функціонування системи відеоконтролю, при якому час обробки всього масиву вхідної інформації в режимі максимального навантаження не перевищує часу його формування (накопичення) для обробки;

система відеоконтролю (далі - СВК) - сукупність технічних, програмних та логіко-математичних засобів, у тому числі механізмів семантичного/логічного виведення, та бази знань щодо відеоконтролю, яка ведеться і зберігається в пам’яті такої системи та призначена для реалізації основного завдання: здійснення підтримки діяльності людини в певних ситуаціях як у дорадчому режимі, так і в режимі автоматичного вжиття заходів відповідно до заздалегідь визначеного сценарію, який складається з інтегрованих систем, що необхідно встановити на контрольованій території, які забезпечать контроль з моніторингового центру ДФС за проходженням транспортними засобами митних формальностей у режимі «реального часу».

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Законах України «Про інформацію», «Про телекомунікації».

3. Це Положення встановлює вимоги щодо використання в митницях ДФС СВК та отриманої за її допомогою інформації, а також вимоги щодо забезпечення працездатності СВК.

4. СВК створюється з урахуванням перспектив розвитку ДФС та базується на таких принципах, які відображають основні вимоги до функціонування СВК:

функціонування СВК на законних підставах і відповідно до законодавства України;

побудова високотехнологічної й ефективної СВК на централізовано встановленій координації і управлінні всіх її складових частин і елементів. Така координація забезпечується наявністю єдиного центру управління;

використання інформації СВК як для прийняття оперативних рішень, так і для тактичного планування на основі її аналізу;

готовність СВК відображати та фіксувати в режимі «реального часу» порушення та поточні процеси одночасно на всіх контрольованих територіях;

використання інтелектуальних компонентів СВК для забезпечення протидії можливим порушенням.

5. СВК створюється з урахуванням потреби в отриманні, обробці та накопиченні інформації від усіх об'єктів інфраструктури митних органів, де здійснюються митний контроль та оформлення, та прилеглої до них території, необхідної для забезпечення належного митного контролю.

6. СВК ДФС складається з СВК митниць ДФС, моніторингового центру ДФС та є складовою частиною Єдиної автоматизованої інформаційної системи.

7. Власником СВК та інформації, що в ній обробляється, циркулює та накопичується, є ДФС.

ІІ. Об’єкти контролю СВК

1. СВК повинна охоплювати місця, де здійснюються митний контроль та оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які перетинають митний кордон України, та прилеглу до них територію.

2. Схема розміщення обладнання СВК та графічне зображення контрольованих територій затверджуються наказом митниці ДФС після погодження з підрозділами ДФС, до компетенції яких належать інформаційно-технічне забезпечення, питання організації митного контролю, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

3. При в'їзді/виїзді до/з території, де встановлено СВК, встановлюються інформаційні табло з написом "ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІДЕОКОНТРОЛЬ".

ІІІ. Призначення СВК

1. СВК повинна виконувати такі функції:

контроль за переміщенням товарів та транспортних засобів комерційного призначення в межах контрольованих територій в режимі "реального часу". Контроль повинен здійснюватися шляхом зчитування та розпізнавання номерних знаків транспортних засобів (далі - ТЗ) та причепів/напівпричепів при в'їзді/виїзді до/з контрольованої території та при переміщенні ТЗ контрольованою територією, а також шляхом фото- та відеофіксації ТЗ;

виведення результатів відеоконтролю до моніторингового центру Державної фіскальної служби України.

2. СВК повинна мати такі основні можливості і функції:

багаторівневе паролювання для розмежування доступу до відеоінформації;

забезпечення можливості зберігання відеоінформації за певним критерієм;

забезпечення можливості роботи з багаторівневою інтерактивною картою контрольованої території;

збереження даних про розпізнаний номер (дату та час розпізнавання номера, його текстове значення та фото номера, який було розпізнано);

надання відеозображення за запитом розпізнаного номерного знака ТЗ (кадр моменту розпізнавання номерного знака ТЗ);

моніторинг стану компонентів СВК (відеокамер, відеосерверів, вагових комплексів, скануючих систем тощо) з віддалених робочих місць операторів СВК;

базування на серверній платформі.

3. СВК повинна мати такі аналітичні можливості і функції:

забезпечення можливості аналізу подій як у режимі «реального часу», так і шляхом аналізу архівних подій;

забезпечення аналізу бази даних ТЗ;

забезпечення можливості підключення сторонніх баз даних ТЗ;

забезпечення можливості пошуку по підключених базах даних за значенням номера ТЗ;

контроль за часом перебування ТЗ у пункті пропуску;

програмне керування контрольованими територіями;

візуальне та звукове інформування операторів СВК про порушення встановлених заборон та обмежень на контрольованих територіях;

візуальне та звукове інформування операторів СВК про наявність/відсутність черг із транспортних засобів на в’їздах до контрольованих територій;

формування звітної документації;

керування базою даних розпізнаних номерних знаків ТЗ;

контроль за переміщенням ТЗ на контрольованих територіях (контроль за проходженням ТЗ етапів митних формальностей на об’єктах контролю), а саме:

в’їзд до території;

зважування;

сканування;

митний контроль та оформлення;

огляд ТЗ у боксах поглибленого огляду;

час перебування на території;

виїзд з території.

4. Обладнання СВК повинно забезпечувати:

ведення запису відеоінформації у архів з усіх наявних відеопотоків при наявності руху та зі швидкістю не менше 10 к/с (кадрів за секунду) і з розподільною здатністю не менше 720р для кожного відеопотоку;

зберігання відеоінформації у архіві не менше 3 місяців;

зберігання у базі даних СВК інформації про порядок переміщення ТЗ на контрольованій території не менше 12 місяців.

IV. Порядок використання СВК та отриманої за її допомогою інформації

1. Обладнання СВК (блоки управління, реєстрації та відображення інформації) повинно розміщуватися у приміщенні митного органу, обладнаному системою контролю доступу. Захист від несанкціонованого доступу до системи управління СВК повинен забезпечуватися відповідними рівнями цілодобового захисту. Обов’язкове встановлення однієї контрольної відеокамери у цьому приміщенні та ведення електронного журналу обліку відвідувачів приміщення.

2. Право доступу до приміщення, де розміщується обладнання СВК, та архівної інформації СВК надається посадовим особам, на яких згідно з посадовими інструкціями покладено обов'язки з експлуатації (супроводження) СВК. Право доступу до приміщення та архівної інформації СВК також надається:

начальнику митниці ДФС або посадовій особі, яка виконує його обов’язки;

заступнику начальника митниці ДФС - керівнику підрозділу митниці, до компетенції якого належать питання протидії контрабанді та порушенням митних правил;

заступнику начальника митниці ДФС, який відповідно до розподілу обов’язків між керівництвом митниці ДФС спрямовує, координує та контролює роботу місць митного контролю та оформлення;

визначеним керівником митниці ДФС посадовим особам підрозділів, до компетенції яких належать питання протидії контрабанді та порушенням митних правил, організації митного контролю та оформлення (для проведення аналізу спрацювання ризиків щодо митного контролю та митного оформлення товарів і ТЗ, що переміщуються через контрольовану СВК територію);

посадовим особам ДФС, визначеним керівництвом ДФС;

визначеним керівником митниці ДФС посадовим особам підрозділу митниці, до компетенції якого належать питання здійснення контролю за технічним станом та обслуговування СВК;

представникам сервісної організації для технічного обслуговування або відновлення працездатності (ремонту) СВК в супроводі посадової особи підрозділу митниці, до компетенції якого належать питання експлуатації СВК.

Іншим посадовим особам митниці ДФС та ДФС доступ до приміщення, де розміщене обладнання СВК, та архівної інформації надається тільки за письмовим погодженням з керівником митниці ДФС та в присутності посадової особи підрозділу митниці, до компетенції якого належать питання експлуатації СВК.

3. Посадові особи, зазначені у пункті 2 цього розділу, не мають права розголошувати, модифікувати, знищувати та несанкціоновано копіювати інформацію СВК.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюквгору