Документ z0302-00, поточна редакція — Прийняття від 16.05.2000
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 24.05.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 63/103 від 16.05.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
24 травня 2000 р.
vd20000516 vn63/103 за N 302/4523

Про затвердження Порядку використання коштів Державного
бюджету України на фінансування виробництва лізино-протеїнової
кормової добавки "Ліпрот" у 2000 році

Відповідно до статей 24, 25 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2000 рік" від 17 лютого 2000 року N 1458-III
( 1458-14 ) (додаток 2 - код 10305) Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок використання коштів Державного бюджету
України на фінансування виробництва лізино-протеїнової кормової
добавки "Ліпрот" у 2000 році, що додається. 2. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Ю.Ф.Мельник) та Юридичному
управлінню (С.М.Бочковська) Міністерства аграрної політики України
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника міністра аграрної політики України Лузана Ю.Я. та
заступника міністра фінансів України Регурецького В.В.
Міністр аграрної політики України І.Кириленко
Міністр фінансів України І.Мітюков
Затверджено
Наказ Міністерства аграрної
політики України та
Міністерства фінансів України
16.05.2000 N 63/103
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 травня 2000 р.
за N 302/4523
Порядок
використання коштів Державного бюджету України
на фінансування виробництва лізино-протеїнової
кормової добавки "Ліпрот" у 2000 році
1. Загальні положення
1.1. Цей порядок розроблено відповідно до статей 24, 25
Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" від
17.02.2000 року N 1458-III ( 1458-14 ) (додаток 2 - код 160305),
якими передбачено підтримку виробництва продукції тваринництва та
рослинництва, і на виконання розпорядження Кабінету Міністрів
України від 19 квітня 1999 року N 308-р ( 308-99-р ) щодо
забезпечення використання вітчизняних ферментних препаратів,
білково-вітамінно-мінеральних добавок, преміксів та амінокислот
під час виробництва комбікормів. 1.2. Цей порядок визначає і регулює правила використання
коштів Державного бюджету на фінансування виробництва
лізино-протеїнової кормової добавки "Ліпрот". 1.3. Головним розпорядником коштів Державного бюджету, що
виділяються на виробництво лізино-протеїнової кормової добавки
"Ліпрот", є Міністерство аграрної політики України, яке визначає
розмір фінансування виробника цієї продукції - АТ "Трипільський
біохімічний завод" (м. Обухів).
2. Умови та розмір фінансування
2.1. За рахунок Державного бюджету фінансується виробник
лізино-протеїнової кормової добавки "Ліпрот" АТ "Трипільський
біохімічний завод" (надалі - завод). Згідно з цим Порядком коштом Державного бюджету в повному
обсязі фінансується придбання сировини. 2.2. Фінансування виробництва кормової добавки "Ліпрот"
здійснюється в обсягах, наведених у додатку. 2.3. Кошти Державного бюджету на виробництво
лізино-протеїнової добавки "Ліпрот" перераховуються Державним
казначейством України Міністерству аграрної політики України, яке
спрямовує їх на адресу Обухівського районного відділення
Державного казначейства на оплату рахунків отримувача бюджетних
коштів - АТ "Трипільський біохімічний завод" на підставі укладених
заводом договорів з відповідним органом Державного казначейства. 2.4. На вартість сировини, закупленої коштом Державного
бюджету, зменшуються витрати на виробництво ліпроту. Внаслідок
цього відповідно зменшуються собівартість готової продукції та
ціна реалізації лізино-протеїнової кормової добавки для
вітчизняних споживачів. 2.5. Продукція (кормова добавка "Ліпрот"), вироблена заводом
із сировини, закупленої коштом Державного бюджету, реалізується
лише вітчизняним підприємствам усіх форм власності за цінами,
погодженими з Міністерством аграрної політики.
3. Звітність та контроль
3.1. АТ "Трипільський біохімічний завод" подає Міністерству
аграрної політики України та Міністерству фінансів України
щомісячні, а в разі потреби - оперативні звіти щодо цільового
використання коштів Державного бюджету та обсягів виробництва і
реалізації кормової добавки "Ліпрот", виробленої із сировини,
закупленої за рахунок Державного бюджету. 3.2. Контроль за цільовим використанням коштів Державного
бюджету покладається на Міністерство аграрної політики України. 3.3. Облік коштів Державного бюджету та контроль за їх
використанням здійснюється Державним казначейством України. 3.4. Не використані на кінець року виробником кормової
добавки кошти Державного бюджету використовуються у встановленому
порядку.
Додаток
до пункту 2.2 Порядку використання
коштів Державного бюджету України
на фінансування виробництва
лізино-протеїнової кормової добавки
"Ліпрот" у 2000 році
Кошторис
використання коштів Державного бюджету України
на фінансування виробництва лізино-протеїнової
кормової добавки "Ліпрот" у 2000 році
------------------------------------------------------------------ | Назва сировини |Суми витрат, тис.грн.| | |---------------------| | | II | III | | | квартал | квартал | ------------------------------------------------------------------ Аміачна вода 110 83
Пропінол 430 306
Кукурудзяний екстракт 170 121
Соляна кислота 170 121
Ріпак 60 42
Діамоній фосфат 60 42
Біотин 79 56
Висівки 1103 786
Меляса 718 512
Дріжджі кормові 100 71 ------------------------------------------------------------------ УСЬОГО 3000 2140 ------------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Ю.Мельниквгору