Документ z0299-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.02.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.04.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.02.2015  № 217


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2015 р.
за № 299/26744

Про внесення змін до Порядку взяття на облік інваліда, дитини-інваліда, іншої особи для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за їх фактичним місцем проживання, перебування

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 389 (зі змінами), та з метою вдосконалення порядку взяття на облік інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за їх фактичним місцем проживання, перебування НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку взяття на облік інваліда, дитини-інваліда, іншої особи для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за їх фактичним місцем проживання, перебування, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 23 вересня 2014 року № 683, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2014 року за № 1216/25993, такі зміни:

абзац перший пункту 3 доповнити реченням такого змісту: ,,Заявники, які переселилися з тимчасово окупованої території або районів проведення антитерористичної операції, надають довідку про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, що визначена законодавством.”;

абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

,,4. Якщо в інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, або їх законних представників відсутні документи, передбачені пунктом 16 Порядку забезпечення, орган соціального захисту населення за фактичним місцем проживання, перебування таких осіб перевіряє дані про інваліда, дитину-інваліда, іншу особу у банку даних, а за відсутності їх у банку даних - надсилає запити до відповідних органів щодо витребування необхідних документів за зареєстрованим місцем проживання, перебування інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, які переселилися з районів проведення антитерористичної операції, а у разі переселення таких осіб з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, перелік яких затверджений законодавством, сприяє в отриманні за місцем фактичного проживання, перебування:”;

у тексті Порядку після слів ,,окупованої території” доповнити словами ,,чи районів проведення антитерористичної операції”.

2. Департаменту соціального захисту інвалідів (Полякова О.Ю.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра соціальної політики України Шевченка В.В.

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий директор
Національної Асамблеї інвалідів України

Голова Всеукраїнської
організації інвалідів України
"Союз організацій інвалідів України"

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок,
заступник Голови
Федерації профспілок України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівніН.С. СкрипкаВ.В. Назаренко

С.М. Кондрюк
О. Мірошниченковгору