Про внесення змін до Правил ведення нотаріального діловодства
Наказ Міністерства юстиції України від 17.03.2015381/5
Документ z0298-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.03.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.04.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.03.2015  № 381/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2015 р.
за № 298/26743

Про внесення змін до Правил ведення нотаріального діловодства

Відповідно до статті 14 Закону України «Про нотаріат», з метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами НАКАЗУЮ:

1. Внести до додатків до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року № 3253/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 року за № 1318/18613 (зі змінами), такі зміни:

1) у тексті додатків 1-5 слова «(розшифровка підпису)» замінити словами «(прізвище, ініціали)»;

2) у графі 9 додатка 14 слова «виїзду та» виключити;

3) у назві додатка 17 слова «з особового складу» замінити словами «з кадрових питань»;

4) у додатку 25:

форми №№ 1-18, 27, 27-1, 28, 44, 45, 49 викласти в новій редакції (додаються);

у текстах форм №№ 29, 32-35, 39, 41-43:

речення «Цей договір підлягає державній реєстрації-2.» виключити;

виноску «-2Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації.» виключити;

у текстах форм №№ 30, 31, 36-38, 40:

речення «Цей договір підлягає державній реєстрації-1.» виключити;

виноску «-1Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації.» виключити;

у формі № 47:

у назві цифру «-1» виключити;

виноску виключити;

доповнити додаток новими формами №№ 12-1, 18-1, 49-1 (додаються);

5) у колонці 2 додатка 32:

в індексі справи 01-01 після слова «Головного» доповнити словом «територіального»;

в індексі справи 01-08 після слова «України» доповнити словами «і спеціальних бланків для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно»;

в індексі справи 01-13 слова «Особові рахунки працівників» замінити словами «Розрахунково-платіжні відомості (особові рахунки) працівників»;

в індексі справи 02-28 слово «Опис» замінити словами «Акти опису».

2. Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу (Зусік Т.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу (Зусік Т.В.), начальникам головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О.П.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної архівної служби України


Т.І. БарановаФорма № 1
Свідоцтво про право на спадщину
за законом на нерухоме майно,
що переходить до єдиного спадкоємця-1

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом


Форма № 2
Свідоцтво про право на спадщину
за законом на нерухоме майно,
яке видано одночасно
всім спадкоємцям-1

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом


Форма № 3
Свідоцтво про право на спадщину
за законом на нерухоме майно,
що видається у разі, якщо частки
у спадщині окремих спадкоємців
залишаються відкритими-1

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом


Форма № 4
Свідоцтво про право на спадщину
за законом на нерухоме майно
за правом представлення,
що переходить до єдиного спадкоємця-1

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом


Форма № 5
Свідоцтво про право на спадщину
за законом на нерухоме майно
померлого спадкоємця, який не встиг
прийняти спадщину
(спадкова трансмісія)-1

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом


Форма № 6
Свідоцтво про право на спадщину
за законом на нерухоме майно
померлого спадкоємця, який прийняв
спадщину, але не оформив
своїх спадкових прав-1

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом


Форма № 7
Свідоцтво про право на спадщину
за законом на нерухоме майно у разі
відмови спадкоємця від спадщини
на користь іншого спадкоємця-1

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом


Форма № 8
Свідоцтво про право на спадщину
за законом на нерухоме майно у разі
відмови від спадщини спадкоємця
однієї черги на користь спадкоємця
іншої черги-1

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом


Форма № 9
Свідоцтво про право на спадщину
на обов'язкову частку щодо нерухомого
майна, у разі якщо частка у спадщині
спадкоємця за заповітом залишилась
відкритою-1

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом


Форма № 10
Свідоцтво про право на спадщину
за секретним заповітом
на нерухоме майно, що переходить
до єдиного спадкоємця-1

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за заповітом


Форма № 11
Свідоцтво про право на спадщину
за законом на майно, яке видається
у разі внесення змін до свідоцтва
про право на спадщину одночасно
всім спадкоємцям-1

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом


Форма № 12
Свідоцтво про право на спадщину
за заповітом на нерухоме майно,
що переходить
до єдиного спадкоємця-1

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за заповітом


Форма № 12-1
Свідоцтво про право на спадщину
за заповітом подружжя на нерухоме
майно, що переходить
до єдиного спадкоємця-1

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за заповітом


Форма № 13
Свідоцтво про право на спадщину
за законом на майно, набуте
за договором довічного утримання
(догляду) у зв'язку зі смертю набувача

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом


Форма № 14
Свідоцтво про право на спадщину
за заповідальним розпорядженням
на право на вклад

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за заповідальним розпорядженням


Форма № 15
Свідоцтво про право на спадщину
за законом, що видається з урахуванням
укладеного спадкоємцями договору
про зміну розміру частки

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом


Форма № 16
Свідоцтво про право на спадщину
за законом, що видається
для підтвердження права на спадщину,
яка знаходиться за кордоном-1

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом


Форма № 17
Свідоцтво про право на спадщину
за заповітом, що видається
для підтвердження права на спадщину,
яка знаходиться за кордоном-1

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за заповітом


Форма № 18
Свідоцтво про право власності
на частку в спільному майні подружжя,
яке видається в разі смерті
одного з подружжя

СВІДОЦТВО
про право власності


Форма № 18-1
Свідоцтво опікуна над майном
фізичної особи, яка визнана
безвісно відсутньою

СВІДОЦТВО
опікуна над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою


Форма № 27
Свідоцтво про придбання майна
з прилюдних торгів (аукціону)-1

СВІДОЦТВО


Форма № 27-1
Свідоцтво про придбання
нерухомого майна на аукціоні
при продажу майна в провадженні
у справі про банкрутство

СВІДОЦТВО


Форма № 28
Свідоцтво про придбання майна
з прилюдних торгів (аукціону),
якщо прилюдні торги (аукціон)
не відбулися(вся)

СВІДОЦТВО


Форма № 44
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису одного з подружжя
(колишнього подружжя) на заяві
про згоду на відчуження
або придбання майна

{Форма № 44}


Форма № 45
Посвідчувальний напис на заповіті,
записаному зі слів заповідача

{Форма № 45}


Форма № 49
Посвідчувальний напис на заповіті
від імені особи, яка не може
підписатись власноручно внаслідок
фізичної вади, хвороби тощо

{Форма № 49}


Форма № 49-1
Посвідчувальний напис на заповіті
від імені особи, яка не може сама
прочитати текст заповіту уголос
та не може підписатись власноручно
внаслідок фізичної вади, хвороби тощо

{Форма № 49-1}вгору