Документ z0298-03, поточна редакція — Редакція від 16.09.2007, підстава - z1026-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.03.2003 N 56/М
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2003 р.
за N 298/7619

Про затвердження Інструкції про порядок вилучення
та передання на зберігання до органів внутрішніх справ
вилученої у порушників природоохоронного законодавства
вогнепальної та іншої зброї і боєприпасів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища
N 437 ( z1026-07 ) від 27.08.2007 }

З метою приведення нормативно-правових актів міністерства у
відповідність до вимог чинного законодавства України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок вилучення та передання
на зберігання до органів внутрішніх справ вилученої у порушників
природоохоронного законодавства вогнепальної та іншої зброї і
боєприпасів, що додається.
2. Начальнику Державної екологічної інспекції П.Свириду: - забезпечити подання наказу на державну реєстрацію в
установленому порядку до Міністерства юстиції України; - після реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України
забезпечити його тиражування та розсилку органам Мінекоресурсів.
3. Державній екологічній інспекції, Республіканському
комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього
природного середовища, Державним екологічним інспекціям в
областях, містах Києві та Севастополі, Державній екологічній
інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного
моря, Державній Азово-Чорноморській екологічній інспекції,
Державній екологічній інспекції Азовського моря проводити
вилучення та передання на зберігання до органів внутрішніх справ
вилученої у порушників природоохоронного законодавства
вогнепальної та іншої зброї і боєприпасів у відповідності до вимог
вищезазначеної Інструкції. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 437 ( z1026-07 ) від
27.08.2007 }
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекобезпеки
від 05.02.96 N 10 ( z0096-96 ) "Про затвердження Положення про
порядок обліку, зберігання та реалізації вилученої у порушників
природоохоронного законодавства вогнепальної зброї та
боєприпасів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
27.02.96 за N 96/1121.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на Державного
секретаря С.Гошовського.
Міністр В.Шевчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
України
31.03.2003 N 56/м
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2003 р.
за N 298/7619

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок вилучення та передання на зберігання
до органів внутрішніх справ вилученої у порушників
природоохоронного законодавства вогнепальної
та іншої зброї і боєприпасів
{ У тексті Інструкції слово "Мінекоресурсів" замінено словом
"Мінприроди" у відповідних відмінках згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища
N 437 ( z1026-07 ) від 27.08.2007 }

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статей 13, 19 та
41 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статті 20 Закону України
"Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ),
статей 37 та 39 Закону України "Про мисливське господарство та
полювання" ( 1478-14 ), статей 57 та 60 Закону України "Про
тваринний світ" ( 2894-14 ), статті 61 Закону України "Про
природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 25.08.98 N 1340 ( 1340-98-п ) "Про Порядок
обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що
переходить у власність держави, і розпорядження ним", статей
242-1, 255, 260, 264, 265 та 267 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80732-10 ), Інструкції про
порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної зброї, пневматичної і холодної зброї,
пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями
метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а
також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, яка
затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від
21.08.98 N 622 ( z0637-98 ), що зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 07.10.98 за N 637/3077, із змінами та
доповненнями.
1.2. Інструкція визначає порядок вилучення у громадян
вогнепальної та іншої зброї і боєприпасів у випадках порушення
ними вимог природоохоронного законодавства та регламентує порядок
передання вилученого на зберігання до органів внутрішніх справ.
1.3. Вимоги Інструкції є обов'язковими для посадових осіб
Державної екологічної інспекції, Республіканського комітету
Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного
середовища, Державної екологічної інспекції в областях, містах
Києві та Севастополі, Державної екологічної інспекції з охорони
довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, Державної
Азово-Чорноморської екологічної інспекції, Державної екологічної
інспекції Азовського моря (далі - органи Мінприроди), які
здійснюють вилучення вогнепальної та іншої зброї і боєприпасів та
їх передання на зберігання до органів внутрішніх справ. { Пункт 1.3 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 437 ( z1026-07 ) від 27.08.2007 }
2. Терміни та їх визначення
2.1. Класифікація зброї: вогнепальна зброя - зброя, в якій снаряд (куля, шріт тощо)
приводиться в рух миттєвим звільненням хімічної енергії заряду
(пороху або іншої пальної суміші); мисливська вогнепальна зброя - мисливські карабіни,
гладкоствольні рушниці, гладкоствольні рушниці із свердловиною
"парадокс" з нарізами 100 - 140 мм на початку або в кінці ствола,
мисливські рушниці із свердловиною "сюпра", комбіновані рушниці,
що мають нарівні з гладкими і нарізні стволи, та мисливські
малокаліберні гвинтівки. Довжина стволів гладкоствольних рушниць
повинна бути не менше 450 мм, а загальна довжина зброї не менше
800 мм; бойова нарізна вогнепальна зброя - зброя армійських зразків
або виготовлена за спеціальними замовленнями (пістолети,
револьвери, гвинтівки, карабіни, автомати, кулемети тощо); пневматична зброя - це пістолети, револьвери, гвинтівки
калібру понад 4,5 міліметра зі швидкістю польоту кулі понад 100
метрів за секунду, в яких снаряд (куля) приводиться в рух за
рахунок стиснутих газів; бойові припаси (далі - боєприпаси) - це патрони до нарізної
вогнепальної зброї різних калібрів, а також заряджені патрони для
гладкоствольних мисливських рушниць, мисливський порох і капсулі.
2.2. Визначення терміна "полювання": полювання - дії людини, спрямовані на вистежування,
переслідування з метою добування і саме добування (відстріл,
відлов) мисливських тварин, що перебувають у стані природної волі
або утримуються в напіввільних умовах; до полювання прирівнюється: - перебування осіб у межах мисливських угідь, у тому числі на
польових і лісових дорогах (крім доріг загального користування), з
будь-якою стрілецькою зброєю або з капканами та іншими знаряддями
добування звірів і птахів, або з собаками мисливських порід чи
ловчими звірами і птахами, або з продукцією полювання; - перебування осіб на дорогах загального користування з
продукцією полювання або з будь-якою зібраною розчохленою
стрілецькою зброєю.
3. Вилучення вогнепальної та іншої зброї і боєприпасів
3.1. Вогнепальна та інша зброя і боєприпаси підлягають
вилученню у випадках, визначених у статті 20 Закону України "Про
мисливське господарство та полювання" ( 1478-14 ).
3.2. Крім цього, безумовному вилученню, у разі використання
на полюванні, підлягає саморобна (виготовлена кустарно) та
перероблена зброя, а також зброя, яка покинута порушниками на
місці вчинення правопорушення, та боєприпаси, що застосовувались
для вищезазначених видів зброї.
3.3. При вилученні у порушників природоохоронного
законодавства зброї та боєприпасів складається протокол про
адміністративне правопорушення, у якому робиться відмітка про їх
вилучення. Разом із зброєю вилучаються дозволи на її зберігання,
носіння та використання (у разі їх наявності).
3.4. На усі вилучені речі та документи видається опис
(додаток 1), який складається у двох примірниках. Перший примірник
опису вручається порушнику, другий примірник після підпису
порушника про отримання опису залишається у особи, яка його
склала. В описі детально зазначається тип зброї, модель, калібр,
номер, якісний стан зброї та боєприпасів.
3.5. Протокол про адміністративне правопорушення не
складається у випадках виявлення покинутої порушниками зброї
(боєприпасів), якщо особу порушника не встановлено. Про випадок
виявлення покинутої зброї (боєприпасів) складається акт (додаток
2), у якому детально вказується, за яких обставин була знайдена
зброя (боєприпаси). Акт складається в одному примірнику.
3.6. Бланки протоколів про адміністративне правопорушення та
актів є бланками суворої звітності. Вони повинні бути надруковані
у друкарні, мати захист від підробки та єдину наскрізну нумерацію
в межах відповідного органу Мінприроди. Протоколи та акти повинні
бути зареєстровані в бухгалтерії цих органів, як бланки суворої
звітності, видаватися та обліковуватися у встановленому
законодавством порядку.
4. Передання вилученої зброї та
боєприпасів до органів внутрішніх справ
4.1. Вилучені у порушників природоохоронного законодавства
вогнепальна та інша зброя і боєприпаси (у тому числі покинуті
порушниками) та дозволи на зберігання, носіння та використання
зброї у можливо короткі строки, але не пізніше 3 днів з моменту їх
вилучення, передаються на зберігання до органів внутрішніх справ
за місцем вчинення правопорушення або, як виняток, за місцем
дислокації органу Мінприроди, який провів їх вилучення.
4.2. Порядок приймання на зберігання органами внутрішніх
справ вогнепальної зброї та боєприпасів визначений Інструкцією про
порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації
вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до
неї, яка затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 31.05.93 N 314 ( z0106-93 ), що зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 12.08.93 за N 106, із змінами та доповненнями.
4.3. Орган внутрішніх справ, який приймає на зберігання
вилучену зброю та боєприпаси, видає квитанцію про їх прийняття.
5. Відповідальність
5.1. Посадові особи органів Мінприроди, які проводять
вилучення зброї та боєприпасів та їх передання на зберігання до
органів внутрішніх справ, у разі порушення вимог цієї Інструкції
несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства.
Начальник Державної
екологічної інспекції П.Свирид

Додаток 1
до пункту 3.4 Інструкції про
порядок вилучення та
передання на зберігання до
органів внутрішніх справ
вилученої у порушників
природоохоронного
законодавства вогнепальної
та іншої зброї і боєприпасів

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
__________________________________________________________________
(найменування органу Мінприроди та його реквізити)
Складається в двох примірниках,
перший примірник вручається
власнику майна
" ___" ________________ 200__ р.

ОПИС
знарядь незаконного добування (заготівлі) природних
ресурсів, транспортних (у тому числі плавучих) засобів,
зброї та боєприпасів, природних ресурсів або продукції,
що з них вироблена, спеціальних документів,
вилучених у гр. _________________________________________________
згідно з протоколом від "__" __________ 200__ року N____________
------------------------------------------------------------------ |Найменування |Одиниця|Кіль-|Марка або модель, |Примітка | |знарядь, природних |виміру |кість|калібр, серія та |(якісний | |ресурсів, продукції| | |колір, матеріал, | стан) | | | | | розміри, | | | | | |характеристика, | | | | | | прикмети тощо | | |-------------------+-------+-----+--------------------+---------| | | | | | | |-------------------+-------+-----+--------------------+---------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Всього найменувань _____________________________________________
Місце зберігання вилученого майна до розгляду справи про
адміністративне правопорушення - приміщення ______________________
Опис склав ______________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові складача опису) __________________________________________________________________
Підпис _______________________
Опис отримав ____________ (________________________)
(підпис) (прізвище та ініціали)
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 437 ( z1026-07 ) від
27.08.2007 }

Додаток 2
до пункту 3.5 Інструкції про
порядок вилучення та
передання на зберігання до
органів внутрішніх справ
вилученої у порушників
природоохоронного
законодавства вогнепальної
та іншої зброї і боєприпасів

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
__________________________________________________________________
(найменування органу Мінприроди та його реквізити)

Складається в одному примірнику
у випадку, коли особу порушника
не встановлено

АКТ
про вилучення знарядь незаконного добування (заготівлі)
природних ресурсів, транспортних (у тому числі
плавучих) засобів, зброї та боєприпасів, природних ресурсів
або продукції, що з них вироблена, спеціальних документів
"___"_____________ 200__ р. N 00000*
Місце складання акта ____________________________________________
__________________________________________________________________
Я, ______________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала акт) _________________________________________________________________,
склав цей акт про те, що о __ год. ___ хв. "__"______ 200 __ року
під час проведення перевірки виявлені:
__________________________________________________________________
(детально описати за яких обставин виявлені знаряддя незаконного
добування природних ресурсів, незаконно добуті природні ресурси,
__________________________________________________________________
продукція, що з них вироблена, їх найменування, кількість, вид
(тип), якісний стан, для зброї додатково - модель (вид) зброї,
калібр, номер)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ПІДПИСИ: складача акта ____________ (___________________________)
Свідки: 1. _______________________________________ підпис ______,
який проживає:____________________________________________________
2.________________________________________________ підпис ______,
який проживає: ___________________________________________________
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 437 ( z1026-07 ) від
27.08.2007 }вгору