Документ z0297-99, поточна редакція — Прийняття від 13.04.1999
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 11.05.1999. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 292 від 13.04.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
11 травня 1999 р.
за N 297/3590

Про внесення доповнень до Інструкції про порядок
виготовлення, придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, а також
боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів,
затвердженої наказом МВС України від 21.08.98 N 622

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
22 лютого 1999 р. N 256 ( 256-99-п ) "Про внесення доповнень до
Положення про дозвільну систему" Н А К А З У Ю:
1. Внести до Інструкції про порядок виготовлення, придбання,
зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та
вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від
21.08.98 N 622 ( z0637-98 ) (державний реєстр від 07.10.98 за
N 637/3077), такі доповнення: 1.1. Назву Інструкції після слів: "...холодної зброї" та
назву наказу доповнити словами: "пристроїв вітчизняного
виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії, та зазначених патронів", далі - за текстом. 1.2. Пункт 1.3 після слів у дужках: "(арбалети, мисливські
ножі тощо, надалі - холодна зброя)" доповнити словами: "пристроїв
вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених
гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними
снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів", далі - за
текстом. 1.3. Назву розділу 2 після слів: "...боєприпасів до неї..."
доповнити словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для
відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та
зазначених патронів", далі - за текстом. 1.4. Пункт 2.1 після слів: "...пневматичної зброї" доповнити
словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та
зазначених патронів", далі - за текстом. 1.5. Пункт 2.3.3 доповнити абзацом 4 такого змісту:
"придбання, зберігання пристроїв вітчизняного виробництва для
відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та
зазначених патронів правоохоронним органам, а також їх носіння
працівникам цих органів". 1.6. Пункт 2.5 після слів: "...ГУМВС, УМВС, УВСТ" доповнити
словами: "начальником відділу дозвільної системи ГУАСМ МВС",
далі - за текстом. 1.7. Пункт 8.1 після слів: "...пневматичну зброю" доповнити
словами "пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями
метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони",
далі - за текстом. 1.8. Пункт 8.12 викласти в новій редакції: "8.12. До пристроїв для відстрілу патронів, споряджених
гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними
снарядами несмертельної дії, належать такі пістолети і револьвери
вітчизняного виробництва, які виготовлені у встановленому законом
порядку, конструктивно призначені тільки для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями
метальними снарядами несмертельної дії, і не можуть
використовуватися для стрільби бойовими патронами. При цьому їхня
конструкція має забезпечувати неможливість взаємозаміни основних
частин бойової і спортивної вогнепальної зброї. До патронів належать патрони, споряджені гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії, призначені для відстрілу їх тільки пристроями
вітчизняного виробництва і допущені в установленому порядку до
використання". 1.9. У зв'язку з цим пункт 8.12 вважати пунктом 8.13. 1.10. Абзац 1 пункту 9.1 після слів: "...бойові припаси..."
доповнити словами "пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені
патрони", далі - за текстом. 1.11. Абзац 2 пункту 9.1 після слів: "...вогнепальної
зброї..." доповнити словами: "пристроїв вітчизняного виробництва
для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за
своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та
зазначених патронів". 1.12. Абзац 8 пункту 9.1 після слів: "...носіння зброї..."
доповнити словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для
відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та
зазначених патронів", далі - за текстом. 1.13. Пункт 9.2 доповнити абзацом: "З відповідного дозволу
органу внутрішніх справ така зброя і боєприпаси до неї можуть бути
придбані в Головному управлінні військового та
матеріально-технічного забезпечення МВС України". 1.14. Пункт 9.6 після слів: "...холодна зброя" доповнити
словами: "пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені
патрони", далі - за текстом. 1.15. Пункт 9.9 після слів: "...вогнепальної зброї" доповнити
словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії", далі - за
текстом. Після слів "лісової охорони" доповнити словами "інших
правоохоронних органів за переліком, установленим Законом України
"Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів"
( 3781-12 ), далі - за текстом. 1.16. Абзац 1 пункту 9.17 після слів: "...холодної зброї..."
доповнити словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для
відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та
зазначених патронів", далі - за текстом. 1.17. Пункт 10.1 після слів: "...бойових припасів..."
доповнити словами: "а також пристроїв вітчизняного виробництва для
відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та
зазначених патронів", далі - за текстом. 1.18. Пункт 10.2 після слів: "...боєприпасів до зброї
армійських зразків..." доповнити словами: "пристроїв вітчизняного
виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії, та зазначених патронів", далі - за текстом. 1.19. Пункт 10.4 після слів: "...вогнепальної зброї"
доповнити словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для
відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та
зазначених патронів", далі - за текстом. 1.20. Пункт 11.1 після слів: "...холодна зброя" доповнити
словами: "пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені
патрони", далі - за текстом. Після цифр "11.15" доповнити: цифри
"11.16", далі - за текстом. 1.21. Пункт 11.2 після слів: "...бойових припасів..."
доповнити словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для
відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та
зазначених патронів", далі - за текстом. Після слів: "...номер
кожної одиниці зброї" доповнити словами: "пристроїв вітчизняного
виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії, та зазначених патронів", далі - за текстом. 1.22. Пункт 11.3 після слів: "...холодної зброї..." доповнити
словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та
зазначених патронів", далі - за текстом. 1.23. Пункт 11.4 після слів: "...холодної зброї..." доповнити
словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та
зазначених патронів", далі - за текстом. 1.24. Пункт 11.16 після слів: "...боєприпасів до неї..."
доповнити словами: "пристроїв вітчизняного виробництва для
відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та
зазначених патронів", далі - за текстом. У цьому реченні слово:
"...природоохоронних..." замінити словом "правоохоронних", далі -
за текстом. 1.25. Пункт 11.17 після слів: "...поза об'єктом, що
охороняється" доповнити словами: "працівникам правоохоронних
органів на право зберігання і носіння відомчих пристроїв
вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених
гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними
снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів. При цьому в
дозволі робиться відмітка "відомчий", далі - за текстом. 1.26. Пункт 11.23 після слів: "...боєприпаси" доповнити
словами: "пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені
патрони", далі - за текстом. 1.27. Пункт 11.25 після слів: "...боєприпаси до неї..."
доповнити словами: "пристрої вітчизняного виробництва для
відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені
патрони", далі - за текстом.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Головного управління адміністративної служби міліції МВС України
генерал-майора міліції Білоконя М.В.
Міністр
генерал внутрішньої
служби України Ю.Ф.Кравченко
( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного
вісника України" N 21, 2002 р. )вгору