Документ z0297-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.04.2013, підстава - z0501-13


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 лютого 2012 р.
за № 297/20610

{Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 227 від 11.03.2013}

СТАНДАРТ
адміністративної послуги з оформлення та видачі запрошення юридичним особам для отримання візових документів на в’їзд в Україну іноземцям та особам без громадянства

I. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт визначає загальні відомості про адміністративну послугу з оформлення та видачі запрошення юридичним особам для отримання візових документів на в’їзд в Україну іноземцям та особам без громадянства, встановлює строки, порядок та послідовність виконання процедурних дій щодо надання територіальними органами та підрозділами Державної міграційної служби України цієї адміністративної послуги.

1.2. Терміни та скорочення, які використовуються в тексті цього Стандарту:

віза, приймаюча сторона - вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;

ДМС - Державна міграційна служба України;

запрошення, клопотання - вживаються у значеннях, наведених у наказі МВС від 08.10.2008 № 524 «Про затвердження Правил оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візових документів для в’їзду в Україну»;

територіальні органи ДМС - головні управління (управління) міграційної служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

територіальні підрозділи ДМС - управління, відділи (сектори) міграційної служби в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення.

1.3. Надання адміністративної послуги здійснюється відповідно до таких нормативно-правових актів:

Конституції України (із змінами);

Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;

Закону України «Про звернення громадян» (із змінами);

Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито» (із змінами);

Указу Президента України від 06.04.2011 № 405 «Питання Державної міграційної служби України»;

постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.1995 № 1074 «Про Правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію» (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг» (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 567 «Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання» (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг»;

наказу МВС від 08.10.2008 № 524 «Про затвердження Правил оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.11.2008 за № 1096/15787 (із змінами).

1.4. Адміністративна послуга надається відповідним територіальним органом ДМС або територіальним підрозділом ДМС (далі - територіальний орган або підрозділ ДМС) за фактичним місцезнаходженням юридичної особи - приймаючої сторони.

ІI. Перелік категорій одержувачів

Одержувачами адміністративної послуги є юридичні особи (керівник або уповноважена ним особа) - зареєстровані в установленому порядку українські, спільні чи іноземні підприємства, установи й організації, які приймають іноземців та осіб без громадянства і клопочуть про оформлення та видачу запрошення для отримання візових документів на в’їзд в Україну зазначених осіб.

IІІ. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

3.1. Для одержання адміністративної послуги з оформлення та видачі запрошення юридичним особам для отримання візових документів на в’їзд в Україну іноземцям та особам без громадянства одержувач подає до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС особисто або через своїх законних представників заяву, в якій зазначаються відомості про заявника: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, телефон.

До заяви додаються такі документи:

платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про оплату вартості адміністративної послуги та вартості бланка;

платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про сплату державного мита або документ, що підтверджує повне чи часткове звільнення від його сплати;

клопотання, зразок якого наведено у додатку 2 до Правил оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08.10.2008 № 524, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.11.2008 за № 1096/15787 (із змінами);

паспортний документ керівника підприємства, установи чи організації або уповноваженої ним особи (посвідка на постійне проживання або посвідка на тимчасове проживання або дозвіл на працевлаштування), який після прийняття документів повертається;

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та її статут;

документ про право власності юридичної особи на приміщення (договір оренди приміщення);

наказ про призначення працівників, які відповідають за прийом та оформлення документів іноземцям та особам без громадянства;

гарантійний лист юридичної особи, що запросила іноземця або особу без громадянства, про взяття на себе зобов’язань із сплати всіх витрат особи, пов'язаних з її перебуванням в Україні та виїздом з України;

по дві фотокартки розміром 35 х 45 мм керівника підприємства установи чи організації або уповноваженої ним особи та працівника, відповідального за роботу з іноземцями;

копія сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи, що запрошується, з перекладом українською мовою, засвідченим у встановленому порядку.

3.2. У разі необхідності керівник підприємства, установи чи організації або уповноважена ним особа може надати інші документи, що підтверджують відсутність перешкод для оформлення запрошення.

3.3. Усі документи, пов’язані з оформленням запрошення, долучаються до заяви.

3.4. Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів відповідним територіальним органом або підрозділом ДМС та підписом відповідальної особи територіального органу або підрозділу ДМС.

3.5. Зразки заяв розміщуються на інформаційному стенді у приміщенні територіального органу або підрозділу ДМС.

3.6. Прийняті уповноваженою особою ДМС матеріали реєструються в журналі обліку.

3.7. При наданні адміністративної послуги додаткові супутні послуги не надаються.

ІV. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

4.1. Одержувач адміністративної послуги:

подає особисто до територіального органу або підрозділу ДМС документи, зазначені в пункті 3.1 розділу ІІІ цього Стандарту;

звертається до територіального органу або підрозділу ДМС та одержує запрошення для отримання візових документів на в’їзд в Україну іноземцям та особам без громадянства або відмову в його оформленні.

4.2. Посадова особа територіального органу або підрозділу ДМС:

приймає документи, перевіряє правильність оформлення клопотання та наявність усіх необхідних документів, указаних у пункті 3.1 розділу ІІІ цього Стандарту, звіряє їх копії з оригіналами, на копіях ставить свій підпис із зазначенням прізвища і посади;

реєструє прийняті документи в журналі обліку та формує їх у справу;

заводить дві облікові картки, другий примірник однієї з них надає одержувачеві адміністративної послуги;

видає копію опису документів, що додаються до заяви;

розглядає прийняте клопотання, проводить перевірку приймаючої сторони та іноземця чи особи без громадянства за обліками ДМС і на зворотному боці клопотання проставляє відповідну відмітку;

за результатами розгляду клопотання приймає рішення про видачу чи відмову у видачі запрошення, яке затверджується Головою ДМС (уповноваженою ним особою) чи начальником територіального  органу (підрозділу) ДМС (уповноваженою ним особою);

оформлює та направляє одержувачу послуги поштою повідомлення про надання або відмову в наданні послуги;

у разі звернення одержувача адміністративної послуги в указаний у повідомленні строк надає оформлене запрошення для отримання візових документів на в'їзд в Україну іноземцям та особам без громадянства або письмову відмову в його оформленні.

V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Територіальні органи та підрозділи ДМС оформляють запрошення в строк, що не перевищує двадцять днів з дня звернення.

Заяви розглядаються виключно в порядку черговості згідно з датою надходження.

VI. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги та залишення заяви без розгляду

6.1. Підставами для прийняття рішення про відмову в наданні адміністративної послуги є наявність підстав, визначених статтею 13 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

6.2. У разі відмови в оформленні запрошення територіальний орган або підрозділ ДМС протягом 5 робочих днів направляє приймаючій стороні письмове повідомлення із зазначенням підстав відмови.

6.3. Рішення про відмову в наданні адміністративної послуги може бути оскаржено до вищестоящого уповноваженого органу, а також до адміністративного суду.

VІI. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Кінцевим результатом надання адміністративної послуги є видача одержувачеві адміністративної послуги запрошення для отримання візових документів на в’їзд в Україну іноземцям та особам без громадянства та реалізація цього рішення.

VІІІ. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

8.1. Адміністративна послуга є платною. Її оплата здійснюється відповідно до розмірів, визначених переліком платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміром плати за їх надання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 (із змінами).

8.2. Прийняття плати за адміністративну послугу безпосередньо працівниками підрозділів ДМС забороняється.

ІX. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу.

X. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, подаються безпосередньо фізичною особою або її представником до територіального органу або підрозділу ДМС відповідно до місця реєстрації (місця проживання).

XІ. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Прийом та видача документів здійснюються відповідно до затвердженого графіка територіального органу або підрозділу ДМС відповідно до розпорядку робочого дня.

XІI. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі строки й умови очікування надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається у міру надходження заяв та відповідних документів у строки, визначені законодавством.

XIІІ. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання адміністративної послуги

Інформація про нормативно-правові акти, якими врегульовано порядок надання адміністративної послуги, порядок надання, режим роботи, цей Стандарт та інша супутня інформація розміщені на веб-сайті ДМС (www.dmsu.gov.ua). Територіальні органи та підрозділи ДМС забезпечують розміщення на інформаційних стендах у місцях надання адміністративної послуги вичерпної інформації щодо її надання, переліку необхідних документів та їх зразків, реквізитів для здійснення оплати адміністративної послуги та місцезанходження найближчих банків або відділень поштового зв’язку.

XІV. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

Адміністративна послуга надається на загальних умовах.

XV. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Реєстрація скарг проводиться згідно із Законом України «Про звернення громадян» і розглядається в строки згідно з чинним законодавством. Скарга подається до вищестоящого уповноваженого органу або на особистому прийомі керівника територіального органу або підрозділу ДМС.

Директор Департаменту
імміграційної роботи
Державної міграційної
служби України
В.М. Ковальоввгору