Документ z0296-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.03.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.04.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

01.03.2019  № 605


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 березня 2019 р.
за № 296/33267

Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Відповідно до частини першої статті 8, статей 11, 12 та 59 Закону України «Про запобігання корупції», статті 1 Закону України «Про електронні довірчі послуги» Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Внести до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 09 лютого 2018 року № 166, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 345/31797, такі зміни:

1) у розділі II:

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Кадрові служби органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій, посадові особи яких є суб’єктами відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, в день підписання розпорядчого документа про накладення на особу дисциплінарного стягнення або скасування розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення зобов’язані надати Реєстратору електронну та засвідчену в установленому порядку паперову копію відповідного розпорядчого документа разом з інформаційною карткою до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (додаток 1).»;

у пункті 5 та підпункті 17 пункту 6 слово «зняття» замінити словами «скасування розпорядчого документа про накладення»;

2) у розділі III:

у пункті 11 слова «електронному цифровому підписі (далі - ЕЦП)» замінити словами «кваліфікованому електронному підписі»;

у пункті 12 слово «ЕЦП» замінити словами «кваліфікованій електронній печатці»;

3) додаток 1 викласти в новій редакції, що додається.

2. Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національного агентства з питань запобігання корупції Скопича О.Д.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

О.А. МангулДодаток 1
до Положення про Єдиний
державний реєстр осіб, які вчинили
корупційні або пов’язані з корупцією
правопорушення
(пункт 4 розділу II)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення)  дисциплінарного стягнення на особу за вчинення  корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушеньвгору