Документ z0296-18, втратив чинність, поточна редакція — Прийняття від 13.02.2018
( Остання подія — Припинення дії, відбулась 01.01.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

13.02.2018  № 75


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2018 р.
за № 296/31748

Про затвердження Порядку оприлюднення повідомлення емітентами цінних паперів про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пункту 4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 16 листопада 2017 року № 2210-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок оприлюднення повідомлення емітентами цінних паперів про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (Хохлова Н.В.) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (Хохлова Н.В.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.І.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування та діє до 31 грудня 2018 року.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Тарабакіна Д.В.

Голова Комісії

Т. ХромаєвЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
13.02.2018  № 75


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2018 р.
за № 296/31748

ПОРЯДОК
оприлюднення повідомлення емітентами цінних паперів про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів

1. Цей Порядок регулює обсяги, строки та порядок оприлюднення повідомлення емітентами цінних паперів про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів (далі - Повідомлення).

2. Оприлюднення Повідомлення здійснюється шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua (далі - загальнодоступна інформаційна база даних Комісії), на власному веб-сайті та подання до Комісії.

Оприлюднення Повідомлення здійснюється у такі строки:

у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та на власному веб-сайті - протягом одного робочого дня після дати прийняття уповноваженим органом емітента відповідного рішення, але не пізніше 10:00 другого робочого дня після дати прийняття рішення;

подання до Комісії - протягом семи робочих днів після дати прийняття уповноваженим органом емітента відповідного рішення.

3. У Повідомленні зазначається така інформація:

1) відомості про емітента:

повне найменування;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження;

адреса власного веб-сайта;

2) дата прийняття рішення уповноваженим органом емітента про те, що емітент вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів, та назва уповноваженого органу (наглядова рада або загальні збори акціонерів/учасників), що прийняв таке рішення;

3) вид цінних паперів, реєстраційний номер та дата реєстрації свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, щодо яких прийнято рішення уповноваженим органом емітента стосовно їх публічної пропозиції;

4) додаткова інформація, яку емітент вважає за необхідне оприлюднити для всебічного та точного висвітлення інформації в Повідомленні.

4. Повідомлення засвідчується підписом керівника емітента та подається до Комісії у паперовій формі.

До Повідомлення додається документ, що підтверджує прийняття рішення уповноваженим органом емітента про те, що емітент вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів (копія або витяг з протоколу засідання наглядової ради, загальних зборів акціонерів, зборів учасників).

Т.в.о. директора
департаменту корпоративного
управління та корпоративних
фінансів
О. Турковавгору