Про внесення змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення від 06.02.2017435
Документ z0296-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.02.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.04.2017. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

06.02.2017  № 435


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 березня 2017 р.
за № 296/30164

Про внесення змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 1 частини п’ятої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з метою удосконалення порядку виведення неплатоспроможних банків з ринку виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Внести до розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893 (із змінами), такі зміни:

1) пункт 3.3 глави 3 після слів «національній валюті,» доповнити словами «протягом 7 робочих днів з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про перебування юридичної особи у стані припинення,»;

2) у главі 4:

у пункті 4.3 слова «на дату прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку» замінити словами «на дату початку процедури ліквідації банку»;

у пункті 4.20 слова «на дату прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку» замінити словами «на дату початку процедури ліквідації банку»;

у першому реченні пункту 4.21 слова «на дату прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку» замінити словами «на дату початку процедури ліквідації банку»;

пункт 4.30 після абзацу дев’ятого доповнити новими абзацами десятим, одинадцятим такого змісту:

«зняття накладеного за рішенням суду арешту з рахунку;

виконання зобов’язання перед цим банком, щодо якого вклад, розміщений у такому банку, використовувався як засіб забезпечення його виконання.».

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом дванадцятим.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилінвгору