Документ z0295-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.06.2013, підстава - z0830-13

                                                          
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.02.2011 N 19
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2011 р.
за N 295/19033

Про внесення зміни до наказу
Антимонопольного комітету України від 26.01.2006 N 6
"Про впорядкування умов оплати праці працівників
Центру комплексних досліджень
з питань антимонопольної політики"
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Антимонопольного комітету N 6
( z0103-06 ) від 26.01.2006, до якого вносились
зміни }

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 29.12.2010 N 1212 ( 1212-2010-п ) "Про внесення змін до
постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 і
від 25 жовтня 2008 р. N 939" Н А К А З У Ю:
1. Абзац перший примітки 1 додатка 1 до наказу
Антимонопольного комітету України від 26.01.2006 N 6 ( z0103-06 )
"Про впорядкування умов оплати праці працівників Центру
комплексних досліджень з питань антимонопольної політики",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.02.2006 за
N 103/11977 (у редакції наказу Антимонопольного комітету України
від 03.10.2008 N 131) ( z1016-08 ), викласти в такій редакції: "1. У 2011 році посадові оклади (тарифні ставки)
розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної
ставки) працівника першого тарифного розряду з 1 січня -
613 гривень. Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж
розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні
ставки) у штатному розписі установлюються на рівні мінімальної
заробітної плати".
2. Директору Центру Безулику В.О. забезпечити диференціацію
заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові
оклади, за рахунок встановлення доплат, надбавок та премій.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування та застосовується з 01.01.2011.
4. Директору Центру Безулику В.О. подати цей наказ на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова Комітету В.Цушко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
соціальної політики України А.В.Черкасов
Заступник Міністра
фінансів України С.О.Рибак
Президент Спілки орендарів
і підприємців України В.Хмільовський
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок,
заступник Голови Федерації
профспілок України Г.В.Осовий
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченковгору