Документ z0292-97, поточна редакція — Прийняття від 11.07.1997
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 06.08.1997. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 207/150/77 від 11.07.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
6 серпня 1997 р.
vd970711 vn207/150/77 за N 292/2096

Про зміни та доповнення до Порядку забезпечення
сільськогосподарських товаровиробників
нафтопродуктами в рахунок фінансування
заготівлі сільськогосподарської продукції за
державним замовленням 1996 року та проведення
за них розрахунків шляхом поставки зерна до
державних ресурсів, затвердженого спільним
наказом Мінсільгосппроду України, Мінфіну
України та Мінекономіки України від 24 вересня
1996 року N 301/202/130

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
28 червня 1997 року N 332-р ( 332-97-р ) Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити зміни та доповнення до Порядку забезпечення
сільськогосподарських товаровиробників нафтопродуктами в рахунок
фінансування заготівлі сільськогосподарської продукції за
державним замовленням 1996 року та проведення за них розрахунків
шляхом поставки зерна до державних ресурсів, затвердженого
спільним наказом Мінсільгосппроду України, Мінфіну України та
Мінекономіки України від 24 вересня 1996 року N 301/202/130
( z0562-96 ) (Держреєстр від 30.09.96 N 562/1587), виклавши його в
редакції, що додається. 2. Обов'язки, які покладені відповідно Порядку 1996 року на
уповноважені відомства, у випадку їх невиконання переносяться на
1997 рік та оформлюються угодами між УО "Укрнафтопродукт" і
уповноваженими відомствами. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра сільського господарства і продовольства України
Ковальчука А.С., заступника Міністра фінансів - начальника
Головного управління Державного казначейства України Тентюка В.П.,
заступника Міністра економіки України Пошивайла В.К., заступника
генерального директора Українського об'єднання "Укрнафтопродукт"
Рудовського О.В.
Перший заступник Міністра сільського
господарства і продовольства України Б.М.Супіханов
Міністр фінансів України І.О.Мітюков
Міністр економіки України Ю.І.Єхануров
Погоджено:
В.о.голови Правління ДАК "Хліб України" Г.І.Зуб
Генеральний директор УО "Укрнафтопродукт" А.Г.Шпак
Затверджено
наказом Мінсільгосппроду України,
Мінфіну України, Мінекономіки
України від 11 липня 1997 р.
N 207/150/77
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 серпня 1997 р.
за N 292/2096
Порядок забезпечення сільськогосподарських товаровиробників
нафтопродуктами в рахунок фінансування заготівлі
сільськогосподарської продукції за державним замовленням
1997 року та проведення за них розрахунків шляхом поставки
зерна до державних ресурсів
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
28 червня 1997 року N 332-р ( 332-97-р ) на Українське об'єднання
"Укрнафтопродукт" (далі - УО "Укрнафтопродукт") покладено
обов'язки по виконанню державного замовлення 1997 року в частині
фінансування сільськогосподарських товаровиробників - виконавців
державного замовлення дизельним пальним в обмін на зерно урожаю
1997 року, яке постачається до державних ресурсів. Порядок регламентує механізм забезпечення
сільськогосподарських товаровиробників нафтопродуктами, які
закуповуються УО "Укрнафтопродукт" у рамках гарантійної
структурної угоди від 10 травня 1995 року з Агенцією з
міжнародного розвитку США згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 31 грудня 1996 року N 1577 ( 1577-96-п ) і
розпорядженням від 28 червня 1997 року N 332-р ( 332-97-р ). 1. Постачальником нафтопродуктів є УО "Укрнафтопродукт",
державним замовником на закупку сільгосппродукції за державним
замовленням є Мінсільгосппрод України і Державна акціонерна
компанія "Хліб України" (далі - ДАК "Хліб України"). Забезпечення сільськогосподарських товаровиробників
нафтопродуктами проводиться в рахунок фінансування державного
замовлення 1997 року з подальшою оплатою вартості нафтопродуктів
об'єднанню "Укрнафтопродукт". 2. Загальна кількість та вартість нафтопродуктів, що
поставляються об'єднанням "Укрнафтопродукт" сільськогосподарським
товаровиробникам у рахунок фінансування державного замовлення
1997 року, відповідає кількості та вартості нафтопродуктів,
поставлених за контрактом між УО "Укрнафтопродукт" та
американським постачальником з урахуванням фактичних витрат
УО "Укрнафтопродукт" по прийманню та доставці нафтопродуктів до
обласної постачальницької організації. 3. Районні управління сільського господарства визначають
перелік сільськогосподарських товаровиробників (виконавців
державного замовлення), згодних на отримання нафтопродуктів за
коефіцієнтами, затвердженими Кабінетом Міністрів України, в
рахунок оплати за сільгосппродукцію, і подають його
Мінсільгосппроду Автономної Республіки Крим, обласним управлінням
сільського господарства і продовольства. На підставі визначеного переліку Мінсільгосппрод Автономної
Республіки Крим та обласні управління сільського господарства
подають розподіл нафтопродуктів із зазначенням реквізитів
сільськогосподарських товаровиробників Мінсільгосппроду України
згідно з додатком N 1. 4. Мінсільгосппрод України разом з УО "Укрнафтопродукт"
узагальнюють зазначену в пункті 3 інформацію і розробляють
розподіл по Автономній Республіці Крим та областях згідно з
додатком N 2. 5. УО "Укрнафтопродукт" згідно з розподілом укладає договори
з постачальницькими організаціями в Автономній Республіці Крим та
областях на поставку нафтопродуктів на умовах відвантаження
франко-станція призначення. На підставі укладених договорів постачальницькі організації в
Автономній Республіці Крим та областях забезпечують приймання,
збереження та доставку пального до нафтобаз. 6. Обласні постачальницькі організації на підставі розподілу,
отриманого від УО "Укрнафтопродукт", визначають нафтобази для
зливу нафтопродуктів та при необхідності переадресовують
залізничні цистерни. 7. Відшкодування витрат постачальницьким організаціям в
Автономній Республіці Крим та областях проводиться централізовано
за рахунок УО "Укрнафтопродукт" на підставі виставлених рахунків,
але не більш як 16 гривень за 1 тонну нафтопродуктів. 8. УО "Укрнафтопродукт" подає Укрзалізниці погоджені з портом
графіки подання рухомого складу та відвантажує нафтопродукти за
реквізитами, наданими обласними постачальницькими організаціями. 9. Постачальницькі організації в Автономній Республіці Крим
та областях після надходження на їх адресу залізничних цистерн
оформляють акти передачі-приймання нафтопродуктів згідно із
залізничними накладними, вказують номери цистерн і вагу нетто
кожної та один екземпляр цього акта протягом доби направляють в
УО "Укрнафтопродукт". Після підписання акта передачі-приймання нафтопродуктів
постачальницькі організації в Автономній Республіці Крим та
областях повністю несуть відповідальність за доставку
нафтопродуктів у межах області до районної нафтобази. У разі виявлення нестачі нафтопродуктів постачальницькі
організації в Автономній Республіці Крим та областях складають
відповідні акти згідно з існуючими правилами приймання вантажу.
Питання нестачі нафтопродуктів вирішується безпосередньо
постачальницькими організаціями в Автономній Республіці Крим та
областях з вантажовідправником або з Укрзалізницею. 10. Послуги Укрзалізниці з транспортування нафтопродуктів
оплачуються УО "Укрнафтопродукт" за фактично проведені
перевезення. 11. Сільськогосподарські товаровиробники укладають договори з
постачальницькими організаціями в Автономній Республіці Крим та
областях або визначеними районними постачальницькими
організаціями, заготівельними підприємствами та відділеннями
Державного казначейства в районах на одержання пального в рахунок
фінансування заготівлі зерна за державним замовленням 1997 року до
державних ресурсів. Згідно з додатком N 3. Договори реєструються в районних інспекціях по заготівлі і
якості сільськогосподарської продукції. Не укладаються договори з товаровиробниками, які отримали
матеріальні і грошові ресурси на весь обсяг державного замовлення. 12. Нафтопродукти передаються сільськогосподарському
товаровиробнику за чотирьохстороннім актом передачі-приймання
нафтопродуктів в обмін на зерно, яке підлягає закладці до
державних ресурсів за державним замовленням 1997 року згідно з
додатком N 4. Зазначені акти реєструються в районних інспекціях по
заготівлі і якості сільськогосподарської продукції. Акти складаються у п'яти примірниках уповноваженими
представниками постачальницької організації,
сільгосптоваровиробника, хлібоприймального підприємства,
відділення Державного казначейства у районі. По одному примірнику
направляється організаціям, які брали участь у його складанні, та
один примірник - УО "Укрнафтопродукт". 13. Товаровиробники розраховуються за отримані нафтопродукти
шляхом поставки до державних ресурсів зерна за затвердженими
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року
N 332-р ( 332-97-р ) коефіцієнтами. Заготівельні підприємства приймають від товаровиробників
зерно на підставі товаротранспортних накладних (форми 1СГ-зерно) з
позначкою "За нафтопродукти, поставлені УО "Укрнафтопродукт". На прийняте зерно виписується відповідна прибуткова квитанція
(форми N ПК-9, ПК-10) з позначкою "За нафтопродукти, поставлені
УО "Укрнафтопродукт". Заготівельні підприємства ведуть окремий облік зерна, зданого
сільгосптоваровиробниками в державні ресурси за нафтопродукти,
поставлені УО "Укрнафтопродукт" у рахунок фінансування державного
замовлення 1997 року. 14. Обласні або районні постачальницькі організації складають
реєстр актів передачі-приймання нафтопродуктів, довідку про
забезпечення сільськогосподарських товаровиробників
нафтопродуктами в обмін на продовольче зерно 1997 року згідно з
додатком N 5 і щомісяця подають ці документи до відділень
Державного казначейства в районі. 15. Відділення Державного казначейства в районах на підставі
отриманих реєстрів актів передачі-приймання нафтопродуктів,
довідок згідно з додатком N 5 подають щомісяця управлінням
Державного казначейства в Автономній Республіці Крим та областях
зведену довідку за формою згідно з додатком N 6 про розмір коштів,
необхідних для оплати нафтопродуктів об'єднанню "Укрнафтопродукт". Узагальнену інформацію Управління Державного казначейства
України в Автономній Республіці Крим та областях щомісяця
повідомляють Головному управлінню Державного казначейства України. 16. Для встановлення строків та порядку проведення
розрахунків за поставлені в рахунок фінансування державного
замовлення 1997 року нафтопродукти УО "Укрнафтопродукт" укладає
угоду з Міністерством фінансів України. Термін проведення розрахунків не повинен перевищувати строку,
на який розраховано вартість дизельного пального з урахуванням
відсотків по кредиту. 17. Для оплати витрат, понесених УО "Укрнафтопродукт" на
території України, Головним управлінням Державного казначейства
України надається аванс у розмірі 50 відсотків від вартості
поставлених нафтопродуктів. Подальші розрахунки проводяться, виходячи з вартості
поставлених нафтопродуктів за вирахуванням наданого авансу. 18. Головне управління Державного казначейства України на
підставі розподілу Мінсільгосппроду, ДАК "Хліб України" і
УО "Укрнафтопродукт" перераховує управлінням Державного
казначейства України в Автономній Республіці Крим та областях
кошти для проведення розрахунків за поставлені нафтопродукти в
обмін на зерно. Останні перераховують протягом двох днів кошти
УО "Укрнафтопродукт" і повідомляють відділення Державного
казначейства України в районах про розмір перерахованих сум. 19. ДАК "Хліб України", заготівельні підприємства та
постачальницькі організації в областях та Автономній Республіці
Крим або визначені ними районні постачальницькі організації
здійснюють систематичний контроль за дотриманням еквівалентів
обміну нафтопродуктів та поставкою сільгосппродукції. 20. Відповідальність за виконання вказаного Порядку
покладається: - за забезпечення сільськогосподарських товаровиробників -
виконавців державного замовлення нафтопродуктами - на
УО "Укрнафтопродукт" і Мінсільгосппрод України; - за своєчасну і повну закупівлю зерна за державним
замовленням 1997 року в обмін на нафтопродукти згідно з
коефіцієнтами, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 28 червня 1997 року N 332-р ( 332-97-р ) - на
Мінсільгосппрод України; - за своєчасність проведення розрахунків з
УО "Укрнафтопродукт" - на Мінфін в особі Головного управління
Державного казначейства України.
Додаток N 1
до Порядку забезпечення сільськогосподарських
товаровиробників нафтопродуктами в рахунок
фінансування заготівлі сільськогосподарської
продукції за державним замовленням 1997 року
та проведення за них розрахунків шляхом
поставки зерна до державних ресурсів
Розподіл
нафтопродуктів, поставлених сільськогосподарським
товаровиробникам (виконавцям державного
замовлення) в ________ районі _________ області,
згодним на отримання нафтопродуктів в рахунок
оплати за сільгосппродукцію, яка поставляється
до державних ресурсів згідно з коефіцієнтами,
затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 28 червня 1997 року N 332-р —————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Найменування сільськогоспо-|Кількість зерна|Обсяги пос-|Сума, п/п |дарських товаровиробників в|пшениці, яка |тавок наф- |грн. |області та їх реквізити |поставляється |топроду- | | |до державних |ктів, | | |ресурсів, тис. |тис.тонн | | |тонн | | ————+———————————————————————————+———————————————+———————————+————— | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 2
до Порядку забезпечення сільськогосподарських
товаровиробників нафтопродуктами в рахунок
фінансування заготівлі сільськогосподарської
продукції за державним замовленням 1997 року
та проведення за них розрахунків шляхом
поставки зерна до державних ресурсів
Розподіл
нафтопродуктів по областях у рахунок оплати за
сільгосппродукцію, що поставляється до
державних ресурсів згідно з коефіцієнтами,
затвердженими розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 28 червня 1997 року
N 332-р
—————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Найменування області|Кількість зерна |Обсяги поставок|Сума, п/п | |пшениці, яка пос-|нафтопродуктів,|грн. | |тавлена до держа-|тис.тонн | | |вних ресурсів, | | | |тис.тонн | | —————+————————————————————+—————————————————+———————————————+————— | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 3
до Порядку забезпечення сільськогосподарських
товаровиробників нафтопродуктами в рахунок
фінансування заготівлі сільськогосподарської
продукції за державним замовленням 1997 року
та проведення за них розрахунків шляхом
поставки зерна до державних ресурсів
Договір N _____
про забезпечення сільськогосподарських товаровиробників
нафтопродуктами в рахунок фінансування закупівлі
сільськогосподарської продукції за державним
замовленням 1997 року та проведення за них розрахунків
шляхом поставки зерна до державних ресурсів з оплатою
вартості цих нафтопродуктів об'єднанню
"Укрнафтопродукт"
м._______________ "___" __________ 1997 р.
__________________________________________________________________
(найменування постачальницької організації) в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) що діє на підставі Статуту, надалі - "Постачальник", __________________________________________________________________
(найменування сільгосптоваровиробника) в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) що діє на підставі Статуту, надалі - "Отримувач", __________________________________________________________________
(найменування заготівельного підприємства) в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) що діє на підставі Статуту, надалі - "Заготівельник", та __________________________________________________________________
(найменування відділення Державного казначейства України в районі)
в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого
1997 року N 124 "Про задоволення державних потреб у зерні в
1997 році" уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Постачальник за дорученням УО "Укрнафтопродукт"
забезпечує Отримувача нафтопродуктами в рахунок авансування
закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням
1997 року, а Отримувач проводить за них розрахунки шляхом поставки
зерна до державних ресурсів. Розрахунки за поставлені
нафтопродукти з УО "Укрнафтопродукт" здійснюються на умовах, які
зазначені в Порядку забезпечення сільськогосподарських
товаровиробників нафтопродуктами в рахунок фінансування заготівлі
сільськогосподарської продукції за державним замовленням 1997 року
та проведення за них розрахунків шляхом поставки зерна до
державних ресурсів, затвердженого спільним наказом
Мінсільгосппроду України, Мінфіну України та Мінекономіки України
від 11 липня 1997 року N 207/150/77 через управління Головного
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим та
областях.
2. Постачальник зобов'язується
2.1. Поставити і передати Отримувачу (на умовах самовивозу з
районної нафтобази) на підставі рознарядок обласних
сільгоспуправлінь дизельне пальне згідно з коефіцієнтами,
затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України від
28 червня 1997 року N 332-р, в кількості _________________________ _________________________________ тонн, всього на суму ______________________ гривень.
2.2. Оформити передачу нафтопродуктів Отримувачу актом
передачі-приймання у чотирьох примірниках. 2.3. Складати реєстри актів передачі-приймання нафтопродуктів
та щовівторка подавати їх до відділення Державного казначейства
України в районі. 2.4. Вартість нафтопродуктів, які поставляються
сільськогосподарським, товаровиробникам визначається
УО "Укрнафтопродукт" в доларах США. Розрахунки за отримані
нафтопродукти проводяться в українських гривнях по курсу
Національного банку України на дату підписання акта
приймання-передачі.
3. Отримувач зобов'язується
3.1. Укласти із Заготівельником договір на поставку
продовольчого зерна в рахунок оплати за одержані нафтопродукти. 3.2. Прийняти від Постачальника відповідно до затверджених
Кабінетом Міністрів України еквівалентів обміну на рахунок
нафтобази нафтопродукти по акту передачі-приймання. 3.3. Прийняти від Постачальника на баланс вказані в п.2.2
цього Договору нафтопродукти по акту передачі-приймання. 3.4. Поставити Заготівельнику в строки, вказані у Порядку,
затвердженому спільним наказом Міністерства сільського
господарства і продовольства, Міністерства фінансів, Міністерства
економіки України від 11 липня 1997 року N 207/150/77, продовольче
зерно відповідно до укладеного договору.
4. Заготівельне підприємство зобов'язується
4.1. Укласти з Отримувачем договір на поставку продовольчого
зерна в рахунок оплати за одержані нафтопродукти відповідно до
затверджених еквівалентів у межах вартості державного замовлення. 4.2. Прийняти від Отримувача продовольче зерно не пізніше
терміну, визначеного у п.3.4, в обсязі, визначеному актом
передачі-приймання. 4.3. Забезпечити зберігання та передачу до державних ресурсів
прийнятого від Отримувача продовольчого зерна. 4.4. Подавати разом із Постачальником відділенню Державного
казначейства України в районі та підприємствам ДАК "Хліб України"
довідку про хід виконання постанови Кабінету Міністрів України від
4 лютого 1997 року N 124.
5. Відділення Державного казначейства України
в районі зобов'язується
5.1. На підставі укладених договорів подавати управлінню
Державного казначейства Автономної Республіки Крим або області
довідку про розмір коштів, необхідних для оплати
УО "Укрнафтопродукт" за поставлені нафтопродукти. 5.2. Врахувати в розрахунках із сільськогосподарськими
товаровиробниками вартість отриманих нафтопродуктів у рахунок
фінансування державного замовлення та передати заготівельним
підприємствам заборгованість по бюджетній позичці. 5.3. Здійснювати контроль за своєчасним поверненням бюджетної
позички.
6. Умови виконання Договору
6.1. Зобов'язання за цим Договором вважаються виконаними
повністю після поставки Постачальником Отримувачу оплачених
Державним казначейством нафтопродуктів та закладення заготівельним
підприємством до державних ресурсів сільгосппродукції, зданої
Отримувачем. 6.2. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до
повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
7. Відповідальність сторін
7.1. За невиконання чи неналежне виконання обов'язків за
Договором сторони відшкодовують один одному пов'язані з цим
збитки.
8. Порядок внесення змін і доповнень до Договору
8.1. Умови цього Договору можуть бути переглянуті за взаємним
погодженням сторін з урахуванням змін діючого законодавства. 8.2. Внесення змін, доповнень до Договору, а також його
пролонгація оформлюється додатковою угодою.
9. Порядок розгляду розбіжностей та спорів
9.1. Розбіжності, що виникають під час виконання умов цього
Договору, розглядаються шляхом переговорів з метою встановлення
взаємопорозуміння. 9.2. Спори щодо невиконання чи неналежного виконання
сторонами умов цього Договору вирішуються арбітражним судом.
10. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін
Постачальник Отримувач Заготівельне Відділення
підприємство Державного
казначейс-
тва Укра-
їни в ра-
йоні ______________ ______________ ______________ ______________
(підпис, м.п.) (підпис, м.п.) (підпис, м.п.) (підпис, м.п.)
"_" __ 1997 р. "_" __ 1997 р. "_" __ 1997 р. "_" __ 1997 р.
Цей Договір зареєстровано Головним державним інспектором по
заготівлі і якості сільгосппродукції __________________________________________________________________ _________________ району _________________________________ області
за N _________ від "___" ________ 1997 року. __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, підпис, М.П.)
Додаток N 4
до Порядку забезпечення сільськогосподарських
товаровиробників нафтопродуктами в рахунок
фінансування заготівлі сільськогосподарської
продукції за державним замовленням 1997 року
та проведення за них розрахунків шляхом
поставки зерна до державних ресурсів
Акт N _____
передачі-приймання нафтопродуктів, поставлених у рахунок
фінансування державного замовлення на
сільськогосподарську продукцію в 1997 році
____________________ __________________ 199_ р.
(місце складання) __________________________________________________________________
(постачальник) в особі __________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника) доставлені згідно з товарно-транспортними накладними і
рахунками-фактурами, які додаються, передає, а ___________________ __________________________________________________________________
(товаровиробник) в особі __________________________________________________ приймає
(прізвище, ім'я, по батькові керівника) такі нафтопродукти: —————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування |Кількість, тонн|Ціна за 1 т (грн.)|Вартість (грн.) нафтопродуктів | | | ———————————————+———————————————+——————————————————+——————————————— Дизельне пальне| | | ———————————————+———————————————+——————————————————+——————————————— Всього | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
На підставі договору від _____________ N _________ поставки
нафтопродуктів у рахунок фінансування державного замовлення
1997 року та розрахунку за них шляхом поставки
сільськогосподарської продукції до державних ресурсів ____________ __________________________________________________________________
(постачальник) в особі _______________________________________________ передає, а
(прізвище, ім'я, по батькові керівника) __________________________________________________________________
(заготівельне підприємство) в особі __________________________________________________ приймає
(керівника, прізвище, ім'я, по батькові) за погодженням із відділенням Державного казначейства України в ___________ районі заборгованість по бюджетній позичці за
поставлені _______________________________ нафтопродукти
(сільгосптоваровиробник) в сумі _________________ тис.грн. ______________, що еквівалентно:
(прописом) —————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування|Коефіцієнт |Кількість |Вартість 1 |Загальна вартість, зерна |обміну |тонн |тонни, грн.|грн. ————————————+———————————+——————————+———————————+—————————————————— | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Поставка сільськогосподарської продукції до державних ресурсів
буде здійснена товаровиробником відповідно до еквівалентів обміну,
встановлених Мінсільгосппродом України, до 1 листопада 199_ року. Акт складено в 4-х примірниках, які передаються відповідно
постачальнику, товаровиробнику, заготівельному підприємству та
відділенню Державного казначейства України в районі.
Пально- Пально- Заготівельне Погоджено з
мастильні мастильні підприємство відділенням
матеріали матеріали Державного
і забор- казначейст-
гованість ва в районі
за них передав прийняв прийняв __________ __________ __________ __________
(Керівник (Керівник (Керівник (Керівник)
постачаль- товарови- заготівель-
ної орг.) робника) ного під-
приємства)
М.П. М.П. М.П. М.П.
Цей Акт зареєстровано Головним державним інспектором по
заготівлі і якості сільгосппродукції _____________________________ ______________________ району ____________________________ області
за N _________ від ____________________ 1997 року. __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, підпис, М.П.)
Додаток N 5
до Порядку забезпечення сільськогосподарських
товаровиробників нафтопродуктами в рахунок
фінансування заготівлі сільськогосподарської
продукції за державним замовленням 1997 року
та проведення за них розрахунків шляхом
поставки зерна до державних ресурсів
______________________________ Відділення Державного казначейства
(Найменування постачальницької України в _________________ районі
організації)
Довідка
про хід виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від _________________ 199_ р. N _________ про забезпечення
сільськогосподарських товаровиробників нафтопродуктами
в рахунок оплати за сільгосппродукцію, яка має бути
поставлена за державним замовленням до державних ресурсів
по ______________________ району ________________ області,
за період з _________________ по _____________ 1997 року —————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Най|Кіль|Вар|Найменування зерна, яке поставляється до |Зага- п/п|ме-|кі- |ті-|державних ресурсів за рахунок нафтопродук- |льна |ну-|сть |сть|тів, поставлених УО "Укрнафтопродукт" |вар- |ван|диз-|диз+———————————————————————————————————————————|тість |ня |пали|па-| Пшениця III класу | ..... |зер- |сі-|ва, |ли-|————————————————————+——————————————————————|на, |ль-|тонн|ва,|Еквіва-|Кількі|Сума,|Еквівале-|Кількі|Сума,|гри- |гос| |гри|ленти |сть |грн. |нти обмі-|сть, |грн. |вень |пви| |ве-|обміну |тонн | |ну |тонн | | |роб| |нь | | | | | | | |ни-| | | | | | | | | |ка | | | | | | | | | ———+———+————+———+———————+——————+—————+—————————+——————+—————+————— | | | | | | | | | | ———+———+————+———+———————+——————+—————+—————————+——————+—————+————— | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
продовження таблиці —————————————————————————————————————————————————— |Найменування зерна, фактично поставленого |Зага- |до державних ресурсів за рахунок нафтопро- |льна |дуктів, поставлених УО "Укрнафтопродукт" |вар- |———————————————————————————————————————————|тість | | |зер- |————————————————————+——————————————————————|на, |Еквіва-|Кількі|Сума,|Еквівале-|Кількі|Сума,|гри- |ленти |сть |грн. |нти обмі-|сть, |грн. |вень |обміну |тонн | |ну |тонн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +———————+——————+—————+—————————+——————+—————+————— | | | | | | | +———————+——————+—————+—————————+——————+—————+————— | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————
Всього: _______________________________________
(Керівник постачальницької організації)
М.П.
Додаток N 6
до Порядку забезпечення сільськогосподарських
товаровиробників нафтопродуктами в рахунок
фінансування заготівлі сільськогосподарської
продукції за державним замовленням 1997 року
та проведення за них розрахунків шляхом
поставки зерна до державних ресурсів
Управління Державного казначейства України
в Автономній Республіці Крим та областях
Довідка
про потребу коштів для проведення розрахунків з
УО "Укрнафтопродукт" за нафтопродукти,
поставлені в рахунок оплати
сільськогосподарської продукції за державним
замовленням 1997 року до державних ресурсів
по _______________________________ району (області) —————————————————————————————————————————————————————————————————- Наймену- |Зерно пшениці| ..... |Дизельне па- |Перера|Потреба вання |м'якої III | |льне |ховано|коштів району |класу | | |коштів|для (області)|—————————————+—————————————+—————————————|для оп|розра- |Кількі|Варті-|Кількі|Варті-|Кількі|Варті-|лати, |хунків, |сть, |сть, |сть, |сть, |сть, |сть, |грн. |грн. |тис. |грн. |тис. |грн. |тис. |грн. | | |тонн | |тонн | |тонн | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Керівник районного (обласного) відділення
Державного казначейства України
М.П.
"Офіційний вісник України" 1997, N 32, стор.81
Код нормативного акта: 2458/1997вгору