Документ z0292-01, поточна редакція — Редакція від 13.02.2005, підстава - z0150-05

                                                          
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
N 33-р від 23.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2001 р.
за N 292/5483

Про внесення змін і доповнень до деяких розпоряджень
Антимонопольного комітету України
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями
Антимонопольного комітету
N 182-р ( z0139-02 ) від 25.12.2001
N 492-р ( z0150-05 ) від 10.12.2004 }

Відповідно до Закону України від 13 липня 2000 року за
N 1907-III ( 1907-14 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
Антимонопольний комітет України" затвердити зміни і доповнення до:
{ Пункт 1 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Розпорядження Антимонопольного комітету N 2-р
( z0049-94 ) від 10.03.94, до якого вносились зміни } 1. Положення
про складання та ведення Переліку підприємців, що займають
монопольне становище на ринку, затвердженого розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 10 березня 1994 року N 2-р
( z0049-94 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 березня 1994 року за N 49/258, що додається.
2. Положення про порядок погодження з органами
Антимонопольного комітету України рішень органів державної влади,
органів адміністративно-господарського управління та контролю,
органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки,
розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання,
затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від
1 квітня 1994 року N 4-р ( z0078-94 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20 квітня 1994 року за N 78/287, що
додається. 3. Правил розгляду справ про порушення антимонопольного
законодавства України, затверджених розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р
( z0471-98 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22
липня 1998 року за N 471/2911, що додаються.
{ Пункт 4 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Положення Антимонопольного комітету N 249-р ( z0855-99 )
від 29.11.99, до якого вносились зміни } 4. Положення про порядок
проведення перевірок дотримання антимонопольного законодавства,
затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від
29 листопада 1999 року N 249-р ( z0855-99 ) та зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 10 грудня 1999 року за N 855/4148, що
додається.
Голова Комітету О.Завада
Затверджено
Розпорядження Антимонопольного
комітету України
23.02.2001 N 33-р
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2001 р.
за N 292/5483
Зміни і доповнення
до деяких розпоряджень Антимонопольного комітету України
{ Пункт 1 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Розпорядження Антимонопольного комітету N 2-р
( z0049-94 ) від 10.03.94, до якого вносились зміни } 1. У тексті
Положення про складання та ведення Переліку підприємців, що
займають монопольне становище на ринку, затвердженого
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10 березня
1994 року N 2-р ( z0049-94 ) та зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 28 березня 1994 року за N 49/258, слово
"підприємець" у всіх відмінках замінити словами "суб'єкт
господарювання".
2. У Положенні про порядок погодження з органами
Антимонопольного комітету України рішень органів державної влади,
органів адміністративно-господарського управління та контролю,
органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки,
розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання,
затвердженому розпорядженням Антимонопольного комітету України від
1 квітня 1994 року N 4-р ( z0078-94 ) та зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 20 квітня 1994 року за N 78/287: 2.1. Абзац чотирнадцятий частини першої пункту 2 викласти в
такій редакції: "інші рішення, які можуть призвести до обмеження чи
спотворення конкуренції на відповідних ринках". 2.2. У частині другій пункту 2 слова "органів управління в
зазначені об'єднання" замінити словами "органів влади, органів
місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського
управління та контролю в об'єднання". 3. У Правилах розгляду справ про порушення антимонопольного
законодавства України, затверджених розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р
( z0471-98, z0090-94 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 22 липня 1998 року за N 471/2911: 3.1. Пункт 56 викласти в такій редакції: "56. Кошти від сплати штрафів, накладених за порушення
антимонопольного законодавства, та пені за прострочення їх сплати
зараховуються до доходів спеціального фонду державного бюджету на
спеціальний рахунок, не підлягають вилученню та використовуються
за цільовим призначенням на фінансування діяльності
Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень
у порядку та в межах, визначених законом про державний бюджет". 3.2. Пункт 57 виключити. У зв'язку з цим пункт 58 вважати пунктом 57.
{ Пункт 4 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Положення Антимонопольного комітету N 249-р ( z0855-99 )
від 29.11.99, до якого вносились зміни } 4. У підпункті 7.10
пункту 7 Положення про порядок проведення перевірок дотримання
антимонопольного законодавства, затвердженого розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 29 листопада 1999 року N
249-р ( z0855-99 ) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 10 грудня 1999 року за N 855/4148:
абзац перший викласти в такій редакції: "Наявності даних про ознаки порушення антимонопольного
законодавства, у тому числі"; підпункт доповнити новими абзацами шостим і сьомим такого
змісту: "здійснення економічної концентрації без згоди органу
Комітету, якщо законодавством передбачена необхідність одержання
такої згоди; ухилення від виконання рішень Антимонопольного комітету
України і його територіальних відділень".
Начальник Головного
правового управління О.М.Нагорнийвгору