Документ z0291-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.05.2018, підстава - z0577-18

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.01.2014  № 62


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 лютого 2014 р.
за № 291/25068

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 184 від 20.04.2018}

Про внесення змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні

Відповідно до підпункту 4.3.7 підпункту 4.3 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, та абзацу третього підпункту «б» пункту 2 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548) НАКАЗУЮ:

1. Внести до розділу І Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 19 березня 2012 року № 170, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 березня 2012 року за № 447/20760 (зі змінами), такі зміни:

1) абзаци четвертий та п’ятий пункту 1.3 після слів «Інтерсіті+ (ІС+)» доповнити словами та цифрою «, крім вагонів 1-го класу»;

2) в абзаці першому пункту 1.7 після слів «регіональних поїздів та» доповнити словами та цифрою «вагонів 2-го класу».

2. Державній адміністрації залізничного транспорту забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України;

3) інформування населення через засоби масової інформації.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.

Міністр

В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Міністра економічного розвитку
і торгівлі України

Заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

А.А. МаксютаС.М. КондрюкД.М. Олійниквгору