Документ z0291-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.12.2007, підстава - z1366-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
23.02.2005 N 81
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 березня 2005 р.
за N 291/10571

Про затвердження Переліку спеціальностей
та строки навчання в інтернатурі випускників
медичних і фармацевтичних вищих навчальних
закладів, медичних факультетів університетів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
N 124 ( z0338-05 ) від 24.03.2005
N 621 ( z1486-05 ) від 21.11.2005
N 93 ( z0176-07 ) від 26.02.2007
N 793 ( z1366-07 ) від 10.12.2007 }

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я
України, затвердженого Указом Президента України від 24.07.2000
N 918 ( 918/2000 ) (із змінами та доповненнями), та з метою
приведення переліку спеціальностей на етапі післядипломної
підготовки спеціалістів в інтернатурі до міжнародних стандартів
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік спеціальностей та строки навчання в
інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних
закладів, медичних факультетів університетів (додається).
2. Затверджений Перелік набирає чинності з 01.08.2005.
3. Ректорам медичних і фармацевтичних вищих навчальних
закладів, закладів післядипломної освіти, деканам медичних
факультетів університетів, Міністру охорони здоров'я АР Крим,
начальникам Головного управління охорони здоров'я та медичного
забезпечення Київської міської, управлінь охорони здоров'я
обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій,
головним державним санітарним лікарям областей, міст Києва та
Севастополя, керівникам регіональних управлінь з фармації:
3.1. Узяти даний Перелік до керівництва та виконання.
3.2. Із спеціальностей, які не передбачені даним Переліком,
після закінчення інтернатури забезпечити підготовку спеціалістів
на циклах спеціалізації у закладах (факультетах) післядипломної
освіти.
4. Управлінню освіти і науки Департаменту кадрової політики,
освіти і науки разом з медичними (фармацевтичним) вищими
навчальними закладами та закладами післядипломної освіти розробити
галузеві стандарти післядипломної освіти, навчальні плани та
програми підготовки спеціалістів в інтернатурі та вимоги до
навчання в інтернатурі з відповідних спеціальностей.
5. Департаменту кадрової політики, освіти і науки врахувати
вимоги наказу при працевлаштуванні випускників вищих медичних
навчальних закладів, медичних факультетів університетів, які
навчалися за державним замовленням.
6. Департаменту економіки і фінансів забезпечити фінансування
навчання в інтернатурі лікарів і провізорів.
7. Уважати такими, що втратили чинність з 01.08.2005, накази
Міністерства охорони здоров'я України: від 06.03.96 N 50 ( z0134-96 ) "Про затвердження Переліку
спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників
медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.03.96 за
N 134/1159; від 22.11.96 N 349 ( z0706-96 ) "Про внесення змін до наказу
від 06.03.96 N 50 "Про затвердження Переліку спеціальностей та
строки навчання в інтернатурі випускників медичних і
фармацевтичних вищих навчальних закладів", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 10.12.96 за N 706/1731; від 04.05.98 N 109 ( z0309-98 ) "Про внесення змін до наказу
від 06.03.96 N 50 "Про затвердження Переліку спеціальностей та
строків навчання в інтернатурі випускників медичних і
фармацевтичних вищих навчальних закладів", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 13.05.98 за N 309/2749; від 14.04.2003 N 170 ( z0328-03 ) "Про внесення змін та
доповнень до наказу МОЗ України від 06.03.96 N 50 "Про
затвердження Переліку спеціальностей та строків навчання в
інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних
закладів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
24.04.2003 за N 328/7649.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я В.Г.Передерія
Міністр М.Є.Поліщук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
23.02.2005 N 81
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 березня 2005 р.
за N 291/10571

ПЕРЕЛІК
спеціальностей та строки навчання в інтернатурі
випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних
закладів, медичних факультетів університетів

----------------------------------------------------------------------------- | N | Спеціальності |Трива-|Тривалість навчання та стажування (місяців) | |з/п| інтернатури |лість |--------------------------------------------| | | |інтер-| I рік | II рік | III рік | | | |натури|--------------+--------------+--------------| | | | | на |на базі| на |на базі| на |на базі| | | | |кафед-| стажу-|кафед-| стажу-|кафед-| стажу-| | | | | рах | вання | рах | вання | рах | вання | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| | 1 |Акушерство та | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | | |гінекологія * | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| | 2 |Анестезіологія та | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | | |інтенсивна | | | | | | | | | |терапія * | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| | 3 |Внутрішні хвороби *| 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| | 4 |Дитяча хірургія | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| | 5 |Загальна гігієна | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| | 6 |Загальна | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | - | - | | |практика-сімейна | | | | | | | | | |медицина * | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| | 7 |Епідеміологія | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| | 8 |Інфекційні хвороби | 1,5 | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| | 9 |Лабораторна | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | | |діагностика | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |10 |Клінічна | 1,5 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | - | | |онкологія * | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |11 |Медицина | 1,5 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | - | | |невідкладних | | | | | | | | | |станів | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |12 |Медична психологія | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |13 |Мікробіологія та | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | | |вірусологія | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |14 |Неврологія * | 1,5 | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |15 |Нейрохірургія * | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |16 |Ортопедія і | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | | |травматологія * | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |17 |Отоларингологія * | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |18 |Офтальмологія * | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |19 |Патологічна | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | | |анатомія * | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |20 |Психіатрія * | 1,5 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |21 |Педіатрія * | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |22 |Пульмонологія та | 1,5 | 7 | 4 | 3 | 3 | - | - | | |фтизіатрія * | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |23 |Радіологія * | 1,5 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |24 |Стоматологія | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |25 |Судово-медична | 1,5 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | - | | |експертиза | | | | | | | | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |26 |Урологія * | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |27 |Хірургія * | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |28 |Загальна фармація | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |29 |Клінічна фармація | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |30 |Неонатологія | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |31 |Дитяча | | | | | | | | | |анестезіологія | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |32 |Спортивна медицина | 1,5 | 5 | 6 | 2 | 4 | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |33 |Дерматовенерологія | 1,5 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | - | |---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------| |34 |Дитяча | 1,5 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | - | | |отоларингологія | | | | | | - | - | -----------------------------------------------------------------------------
--------------- * Лікарські спеціальності первинної спеціалізації, які
визнаються усіма країнами ЄС та термін проходження яких
(мінімально - три роки) визначений Директивою 2005/36/ЄС
Європейського парламенту і Ради від 7.09.2005 про визначення
професійних кваліфікацій.
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 124
( z0338-05 ) від 24.03.2005; в редакції Наказу МОЗ N 621
( z1486-05 ) від 21.11.2005; із змінами, внесеними згідно з
Наказами МОЗ N 93 ( z0176-07 ) від 26.02.2007, N 793 ( z1366-07 )
від 10.12.2007 }

Директор Департаменту
кадрової політики,
освіти і науки М.В.Банчуквгору