Документ z0290-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.11.2005, підстава - z1262-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 254 від 24.11.94 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
5 грудня 1994 року
vd941124 vn254 N 290/500
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету статистики
N 304 ( z1262-05 ) від 11.10.2005 )
Про внесення змін та доповнень до Типової
інструкції до складання звітів промислових
підприємств усіх форм власності,
затвердженої наказом від 20.07.92 N 123

У зв'язку зі змінами оптових цін на сировину та паливо для
об'єктивної оцінки динаміки виробництва Н А К А З У Ю:
1. Внести до Типової інструкції до складання звітів
промислових підприємств усіх форм власності по продукції,
затвердженої наказом Мінстату від 20.07.92 N 123 ( v0123202-92 )
(зі Змінами і доповненнями до Типової інструкції, затвердженими
наказом Мінстату від 12.05.93 N 86 ( z0063-93 ) та N 198
( z0130-93 ) від 06.09.93 ) Зміни і доповнення, що додаються. 2. Управлінню статистики промисловості Мінстату, начальникам
Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь статистики надавати
підприємствам та організаціям методологічну допомогу при складанні
статистичної звітності до ф N 1 - й згідно з внесеними Змінами і
доповненнями. 3. Економічному управлінню (Єрофеєва Н.В., Пишнюк Н.І.)
забезпечити фінансування та необхідну кількість паперу для
друкування Змін і доповнень. 4. Управлінню статистики промисловості (Компалов В.В.)
направити Зміни і доповнення Держкомстату Автономної Республіки
Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським
управлінням статистики, міністерствам, Відомствам, Виконавчим
комітетам обласних Рад народних депутатів. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Іванченко І.А.
Міністр М.І.Борисенко

Затверджено наказом
Мінстату України
від 24.11.94 N 254
Зміни та доповнення до Типової інструкції
до складання звітів промислових підприємств
усіх форм власності по продукції
1. В пункті 25 вилучити слова "виконаних за рахунок прибутку" 2. Пункт 40 викласти в такій редакції: "Міністерство
статистики України щорічно розробляє порядок визначення
порівнянних цін для показника "Обсяг продукції (робіт, послуг) у
порівнянних цінах підприємств" за звітний і відповідний період
минулого року". 3. Пункт 40.1 після слова "витрат" викласти в такій редакції:
"по цінах, прийнятим за порівнянні в поточному році, з урахуванням
рівня рентабельності, що склався в середньому по підприємству за
минулий рік". 4. В пункті 41.3 після слів "цінах" вилучити " на 01.01.94",
в дужках замість "в оцінці на 01.01.94" викласти "в порівнянних
цінах поточного року". 5. У пунктах 30.3, 41.4, 41.2, 44, 48, 50, 51, 120.4, 127.4
слова "на 01.01.94" замінити словами "в порівнянних цінах
поточного року". 6. В пункті 157 перший абзац викласти в такій редакції: "В
обсязі виробництва товарів народного споживання враховуються
тільки готові товари промислового виробітку. Споживчі товари,
вироблені з давальницької сировини замовника, крім імпортної,
аналогічно як і продукція в натуральному виразі, відповідно до
п.83 включаються в обсяг товарів народного споживання. Облік
здійснюється по таких показниках:" Далі за текстом. 7. Пункт 158 доповнити таким текстом: "Товари, вироблені з
давальницької сировини оцінюються у відпускних цінах з урахуванням
вартості сировини". Ці зміни та доповнення вводяться в дію з 1 січня 1995 рокувгору