Документ z0289-14, перша редакція — Прийняття від 27.01.2014
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.01.2014  № 86


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 лютого 2014 р.
за № 289/25066

Про затвердження Порядку інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу та форми Повідомлення про наявність порушень

Відповідно до підпункту 169.2.4 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України та підпункту 30 пункту 5 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу;

форму Повідомлення про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу.

2. Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб (Бусарєв В.В.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А.П.

Міністр

О.В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Президент Спілки орендарів
і підприємців України

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Міністр фінансів України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
Д. Олійник


В. Хмільовський


Ю.М. Кулик

Ю. КолобовМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
доходів і зборів України
27.01.2014  № 86


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 лютого 2014 р.
за № 289/25066

ПОРЯДОК
інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до підпункту 169.2.4 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України (далі - Кодекс), визначає процедуру інформування Міндоходів України роботодавців платника податку (далі - роботодавці) про наявність порушень ним норм підпункту 169.2.1 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Кодексу, виявлених на підставі даних податкової звітності чи документальних перевірок, а також порядок інформування роботодавця про позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу.

2. Положення цього Порядку поширюються на роботодавців, працівники яких допустили порушення застосування податкової соціальної пільги.

3. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Кодексі.

4. Орган Міндоходів України повідомляє роботодавця про наявність виявлених на підставі даних податкової звітності чи документальних перевірок порушень платником податку - працівником такого роботодавця застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу відповідно до норм підпунктів 169.2.1, 169.2.4 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Кодексу.

5. У випадках, зазначених у пункті 4 цього Порядку, структурний підрозділ органу Міндоходів України, до функцій якого належить аналіз даних податкової звітності чи проведення документальних перевірок, складає Повідомлення про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу (далі - Повідомлення про порушення) за формою, затвердженою наказом Міністерства доходів і зборів України від 27 січня 2014 року № 86, якщо платник податку отримував її більше ніж за одним місцем нарахування (виплати) доходу або під час отримання доходів, зазначених у підпункті 169.2.3 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Кодексу.

Структурний підрозділ органу Міндоходів України, до функцій якого належить аналіз показників податкової звітності чи проведення документальних перевірок, у Повідомленні про порушення також зазначає про відновлення права працівника на податкову соціальну пільгу платника податку на доходи фізичних осіб, яка починає застосовуватись з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому суми недоплати податку на доходи фізичних осіб та штраф у розмірі 100 відсотків суми недоплати повністю погашені платником податку на підставі включення таких сум до його річної податкової декларації, у разі якщо такі суми не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податку.

6. Структурний підрозділ органу Міндоходів України, який склав Повідомлення про порушення, вносить його до Реєстру Повідомлень про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу (далі - Реєстр) за формою згідно з додатком до цього Порядку, який ведеться в органі Міндоходів України в електронному вигляді.

7. Відповідальним за достовірність інформації щодо Повідомлення про порушення у Реєстрі є структурний підрозділ, який склав таке Повідомлення про порушення. Відповідальним за збереження інформації у Реєстрі є структурний підрозділ, на який покладено функції із супроводження та збереження баз даних.

8. При складанні Повідомлення про порушення йому присвоюється порядковий номер. До Реєстру вносяться такі відповідні дані:

до графи 1 - унікальний номер;

до графи 2 - дата складання Повідомлення про порушення;

до графи 3 - дата листа про відкликання Повідомлення про порушення;

до графи 4 - код структурного підрозділу органу доходів і зборів, що склав Повідомлення про порушення;

до графи 5 - номер акта документальної перевірки;

до графи 6 - дата отримання Повідомлення про порушення роботодавцем платника податку (дата, вказана поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення);

до графи 7 - податковий номер або серія та номер паспорта роботодавця (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті);

до графи 8 - прізвище, ім'я, по батькові платника податків;

до графи 9 - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті).

9. Після складання та підписання керівником (заступником керівника) органу Міндоходів України Повідомлення про порушення передається структурному підрозділу органу Міндоходів України, до функцій якого належить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, для надсилання (вручення) роботодавцю.

10. Структурний підрозділ органу Міндоходів України, до функцій якого належить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа, визначена керівником органу Міндоходів України для виконання таких функцій, у день отримання Повідомлення про порушення від структурного підрозділу, що його склав, надсилає його листом з повідомленням про вручення.

11. Повідомлення про порушення вважається надісланим (врученим) роботодавцю - юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під підпис або надіслано листом з повідомленням про вручення. Повідомлення про порушення вважається надісланим (врученим) роботодавцю - фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її законному представникові або надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження з повідомленням про вручення.

12. Дата відправлення (вручення) проставляється на копії Повідомлення про порушення:

1) платником податку у разі вручення Повідомлення про порушення під підпис;

2) працівником структурного підрозділу органу Міндоходів України, до функцій якого належить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, у разі надіслання листом з повідомленням про вручення. При цьому повідомлення про вручення прикріплюється до копії Повідомлення про порушення.

13. Раніше надіслане Повідомлення про порушення може бути відкликане листом органу Міндоходів України.

14. Структурний підрозділ органу Міндоходів України, який склав Повідомлення про порушення, що відкликається, підшиває другий примірник уточненої інформації від роботодавця до справи роботодавця разом з копією Повідомлення про порушення, що відкликається, а також складає та направляє роботодавцю листа про те, що раніше надіслане Повідомлення про порушення вважається відкликаним, або складає нове Повідомлення про порушення згідно з цим Порядком та вносить дату відправлення листа або реквізити нового Повідомлення про порушення до Реєстру.

15. Після вручення (отримання інформації про вручення) Повідомлення про порушення роботодавцю або після отримання від поштової служби повідомлення про вручення із зазначенням причин невручення роботодавцю структурний підрозділ органу Міндоходів України, до функцій якого належить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа, визначена керівником органу Міндоходів України для виконання таких функцій, передає копію такого Повідомлення про порушення (у разі його направлення листом з повідомленням про вручення - разом з повідомленням про вручення поштового відправлення з відміткою про вручення роботодавцю або повідомленням про вручення поштового відправлення із зазначенням причин невручення роботодавцю) структурному підрозділу органу Міндоходів України, який склав це Повідомлення про порушення.

16. Структурний підрозділ органу Міндоходів України, який склав таке Повідомлення про порушення, у день отримання копії цього Повідомлення про порушення з датою вручення або повідомлення про вручення із зазначенням причин невручення вносить відповідні дані до Реєстру та долучає отримані документи до справи роботодавця.

Директор Департаменту
доходів і зборів
з фізичних осібВ.В. Бусарєв
Додаток
до Порядку інформування
роботодавців платника податку
про наявність порушень застосування
податкової соціальної пільги,
позбавлення платника податку
або про відновлення його права
на податкову соціальну пільгу
(пункт 6)

РЕЄСТР
Повідомлень про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу

Номер Повідомлення про порушення

Дати

Код структурного підрозділу, що склав Повідомлення про порушення

Номер акта документальної перевірки

Дата отримання Повідомлення про порушення роботодавцем платника податку (дата, вказана поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення)

Податковий номер або серія та номер паспорта* роботодавця

Прізвище, ім'я, по батькові платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

складання Повідомлення про порушення

листа про відкликання Повідомлення про порушення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
доходів і зборів України
27.01.2014  № 86

ПОВІДОМЛЕННЯ
про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу

Директор Департаменту
доходів і зборів
з фізичних осібВ.В. Бусарєввгору