Документ z0289-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.06.2015, підстава - z0607-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
11.02.2009 N 64
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 квітня 2009 р.
за N 289/16305

Про внесення змін до деяких наказів
Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології
та природних ресурсів
N 150 ( z0607-15 ) від 13.05.2015 }

З метою приведення нормативно-правових актів Мінприроди у
відповідність до чинного законодавства Н А К А З У Ю:
1. Унести до Правил забезпечення збереження ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання, затверджених наказом Мінекоресурсів України від
14.12.2000 N 241 ( z0013-01 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 12.01.2001 за N 13/5204, такі зміни: у пункті 1.1 слова та цифри "Положення про основні засади
організації перевезень радіоактивних матеріалів територією
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
29.11.97 N 1332" виключити; у пункті 3.11 слова "Положення про основні засади організації
перевезень радіоактивних матеріалів територією України" замінити
словами та цифрами "Положення про порядок здійснення перевезення
радіоактивних матеріалів територією України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 N 1373
( 1373-2004-п )".
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів N 150 ( z0607-15 ) від 13.05.2015 }
3. У абзаці першому пункту 1 Правил нормативного забезпечення
геологічного вивчення надр, затверджених наказом
Держкомприродресурсів України від 13.12.2004 N 244 ( z0223-05 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.02.2005 за
N 223/10503, слова та цифри "розроблені відповідно до пунктів 3 і
4 Положення про Державний комітет природних ресурсів України,
затвердженого Указом Президента України від 10.02.2004 N 177, і"
виключити.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекоресурсів
України від 09.08.2001 N 298 ( z0744-01 ) "Про затвердження
Інструкції про проведення інвентаризації викидів важких металів в
атмосферне повітря", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
23.08.2001 за N 744/5935.
5. Юридичному департаменту (Роменський Д.В.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в установленому порядку.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Тригубенка С.М.
Міністр Г.Філіпчук
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленковгору