Про внесення змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення від 22.02.2018526
Документ z0287-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.04.2018. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

22.02.2018  № 526


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 березня 2018 р.
за № 287/31739

Про внесення змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 1 частини п’ятої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Внести до глави 3 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893 (із змінами), такі зміни:

1) пункт 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1. Уповноважена особа Фонду подає до Фонду:

щомісяця - звітність про здійснення тимчасової адміністрації банку або про його ліквідацію;

щокварталу - звітність про виплати та надходження неплатоспроможного банку;

у день закінчення тимчасової адміністрації та/або ліквідації неплатоспроможного банку - звіт про виконання плану врегулювання.

Форми та строки подання звітності, зазначеної в абзацах другому та третьому цього пункту, встановлюються Фондом.»;

2) пункт 3.2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3.3-3.7 вважати відповідно пунктами 3.2-3.6;

3) у другому реченні абзацу четвертого пункту 3.4 цифру «3» замінити цифрами «10».

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Рудуху Н.Є.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилінвгору