Документ z0287-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.06.2009, підстава - z0438-09

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
31.03.2003 N 79
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2003 р.
за N 287/7608
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства оборони
N 170 ( z0438-09 ) від 10.04.2009 }
Про внесення змін і доповнень
до наказу Міністра оборони України
від 16.07.2002 N 237

З метою удосконалення і підвищення якості формування та
підготовки Резерву кандидатів для просування по службі та
направлення на навчання Н А К А З У Ю:
1. Внести такі зміни і доповнення до Інструкції про
організацію виконання Положення про проходження військової служби
особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил
України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 16
липня 2002 року N 237 ( z0647-02 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 9 серпня 2002 року за N 647/6935: абзац другий пункту 4.38 викласти в редакції: "Органами
кадрової роботи з'єднань, об'єднань, оперативних командувань,
видів Збройних Сил України, Головним управлінням кадрової політики
Міністерства оборони України на підставі поданих списків
складається та подається на затвердження Резерв за номенклатурою
призначення. Одночасно подаються індивідуальні плани підготовки
кандидатів для заміщення вищих посад, які складаються посадовими
особами, на чиї посади розглядаються кандидати для призначення. В
індивідуальному плані підготовки кандидатів для заміщення вищих
посад повинні бути викладені конкретні заходи, спрямовані на їх
підготовку з визначенням необхідного для цього часу. Індивідуальні
плани підготовки кандидатів для заміщення вищих посад
затверджуються безпосередніми начальниками посадових осіб, які
складали ці плани. Після затвердження Резерву індивідуальні плани
підготовки кандидатів до заміщення вищих посад повертаються
командиру (начальнику), який його складав. Витяги із Резерву у
семиденний термін від дня затвердження надсилаються командувачам
(командирам) та начальникам для організації роботи з особами
офіцерського складу"; пункт 4.39 викласти в редакції: "4.39. Після затвердження Резерву посадові особи, які
складали індивідуальні плани, здійснюють методичне керівництво
підготовкою кандидатів для виконання обов'язків за вищою посадою.
Така підготовка офіцерів здійснюється: на командно-штабних навчаннях і тренуваннях; на методичних зборах та зборах керівного складу; у процесі командирської (професійної) підготовки; під час навчання на курсах перепідготовки та підвищення
кваліфікації; у процесі тимчасового виконання обов'язків іншої рівної або
вищої посади; шляхом самостійної роботи; під час навчання у навчальних закладах, у тому числі за
міжнародними освітніми програмами"; пункт 4.40 викласти в редакції: "4.40. Особи офіцерського складу, які зараховані до Резерву
кандидатами для направлення на навчання, складають індивідуальні
плани підготовки під керівництвом безпосередніх начальників, які
затверджуються командирами військових частин. Індивідуальні плани
підготовки складаються на кожний навчальний рік строку перебування
у Резерві"; пункт 5.11 доповнити абзацом другим такого змісту: "Розгляд
кандидатів для призначення на вищі посади на засіданнях
атестаційних комісій усіх рівнів розпочинається з детального
аналізу виконання індивідуального плану підготовки кандидата для
заміщення вищих посад", у зв'язку з чим абзац другий вважати
абзацом третім.
2. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України
генерал армії України В.П.Шкідченковгору