Документ z0286-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.01.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.03.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.01.2014  № 26


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2014 р.
за № 286/25063

Про внесення змін до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, та з метою складання достовірної фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509 (зі змінами), такі зміни:

абзац третій підпункту 2.4.2 пункту 2.4 глави 2 викласти в такій редакції:

«Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України (додаток 21)»;

у підпункті 3.5.7 пункту 3.5 глави 3:

абзац сьомий після слів «економічної класифікації видатків бюджету» доповнити словами «та класифікації кредитування бюджету»;

в абзаці дев’ятнадцятому знаки та цифри «№ 4-2д, № 4-2м» та цифру «6» виключити;

в абзаці двадцять першому після слова «форми» доповнити знаками та цифрами «№ 4-2д, № 4-2м», слово та цифру «(додаток 7)» замінити словом та цифрами «(додатки 6, 7)»;

абзац двадцять дев’ятий після слів «економічної класифікації видатків бюджету» доповнити словами «та класифікації кредитування бюджету»;

в абзаці першому пункту 4.8 глави 4 слова «Довідка про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів Державної казначейської служби України» замінити словами «Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України»;

додаток 6 до Порядку викласти в новій редакції, що додається;

у назві додатка 21 до Порядку слова «на рахунках інших клієнтів» замінити словами «на інших рахунках клієнтів»;

рядок 21 графи 3 форми № 9д, № 9м «Звіт про результати фінансової діяльності» (додаток 2)-2 розділу І додатка 37 до Порядку викласти в такій редакції:

«Форма № 4-3д, № 4-3м, рядок 560 плюс рядок 610, графа 10 плюс форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, рядок 560 плюс рядок 610, графа 16 плюс форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 610 плюс рядок 660 графа 10».

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) Міністерства фінансів України (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.

Міністр

Ю. Колобов
Додаток 6
до Порядку складання фінансової
та бюджетної звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів
(абзац четвертий підпункту 2.1.2
пункту 2.1)

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
(форма № 4-2д, № 4-2м)
вгору