Про затвердження Положення про порядок внесення змін і доповнень до переліку об'єктів, що підлягають обов'язковій приватизації в 1995 році
Фонд державного майна, Мінекономіки (до2000р.), Мінстат [...]; Наказ, Положення від 04.08.19951010/127/204/5Н
Документ z0283-95, поточна редакція — Прийняття від 04.08.1995

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 1010/127/204/5Н від 04.08.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
4 серпня 1995 р.
за N 283/819

Про затвердження Положення про порядок
внесення змін і доповнень до переліку
об'єктів, що підлягають обов'язковій
приватизації в 1995 році

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
06.07.95 р. N 12654/51, 10319/53, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про порядок внесення змін і доповнень
до переліку об'єктів, що підлягають обов'язковій приватизації в
1995 році (додається).
Голова Фонду державного
майна України Ю.Єхануров
Зам.Міністра економіки
України В.Мартинін
Зам Міністра статистики
України І.Іванченко
Голова Антимонопольного
комітету України О.Завада
Затверджено
спільним наказом Фонду державного
майна, Міністерства економіки,
Міністерства статистики,
Антимонопольним комітетом,
затверджений наказом 04.08.95 р.
N 1010/127/204/5Н
Положення
про порядок внесення змін та доповнень
до Переліку об'єктів, що підлягають
обов'язковій приватизації в 1995 році
1. Це положення встановлює єдиний порядок уточнення Переліку
підприємств, що підлягають обов'язковій приватизації в 1995 році
( v0503224-95 ) (далі в тексті - "Переліку"). 2. Пропозиції стосовно змін (доповнень) до Переліку в частині
включення (вилучення) об'єктів подаються міністерствами,
відомствами, іншими органами державної виконавчої влади,
уповноваженими управляти державним майном, за встановленою формою
N 1 (додається) по кожному об'єкту окремо на розгляд для
підготовки висновків до Міністерства економіки України,
Міністерства статистики України, Антимонопольного комітету
України; висновки подаються до Фонду державного майна в
десятиденний строк з дня отримання пропозицій. 3. Фонд державного майна України узагальнює подані висновки і
один раз на квартал (не пізніше ніж за 15 днів до завершення
кварталу) подає до Кабінету Міністрів України проект відповідної
постанови, погоджений з Мінекономіки, Мінстатом, Мінюстом та
Антимонопольним комітетом.
Додаток
до Положення про порядок внесення
змін та доповнень до Переліку
об'єктів, що підлягають обов'язковій
приватизації в 1995 році затверджений
наказом від 04.08.95 р.
N 1010/127/204/5Н
Форма N 1
Пропозиція
щодо включення (вилучення) підприємства з Переліку
об'єктів, що підлягають обов'язковій приватизації
1. Ідентифікаційний код з Державного реєстру звітних
статистичних одиниць України (ДРЗОУ); 2. Назва підприємства; 3. Юридична адреса підприємства; 4. Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника
підприємства, телефон, телефакс. 5. Орган управління та його код відповідно до Системи
позначень органів державного управління (СПОДУ). 6. Належність до об'єднань підприємств (асоціацій,
концернів, корпорацій тощо). 7. Кількість відокремлених структурних підрозділів; 8. Галузь (основний вид діяльності) та код галузі (основного
виду діяльності) за загальним класифікатором галузей народного
господарства (ЗКНГ); 9. Основна продукція, обсяги її виробництва за останні
2 роки; 10. Обгрунтування (мотивація) пропозиції:
______ ________ _______________________ _______________ Дата Посада Підпис керівника органу, Прізвище, ім'я,
уповноваженого управляти по батькові
державним майномвгору