Документ z0279-95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.11.2013, підстава - z1789-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 194 від 28.07.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
3 серпня 1995 р.
за N 279/815
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
служби статистики
N 291 ( z1789-13 ) від 01.10.2013 }
Про затвердження форми державної статистичної
звітності про використання винаходів та
промислових зразків за формою N 4-нт (перелік)
та інструкції по її заповненню

1. За поданням Держпатенту України затвердити форму державної
статистичної звітності N 4-нт (перелік) "Звіт про використання
винаходів та промислових зразків, що захищені свідоцтвами СРСР"
(річна) та інструкцію по її заповненню та ввести цю форму в дію,
починаючи зі звіту за 1995 рік (додаються). 2. Розповсюдити дану форму на об'єднання, підприємства, в
тому числі спільні та малі, кооперативи і їх спілки, організації
(наукові, проектно-конструкторські, будівельні та ін.), установи,
вищі учбові заклади, сільськогосподарські підприємства, незалежно
від форми власності, що перебувають на самостійному балансі. 3. Встановити, що забезпечення бланками форми N 4-нт
(перелік) та інструкцією до неї, збір та розробка інформації
здійснюється Держпатентом України.
Заступник Міністра В.П.Арендар
Державна статистична звітність —————————————————————————————————————————————————————————————————— |———————————————————— к —— о —— д —— и —————————————————————| |————————————————————————————————————————————————————————————————| |Форми|організації|тери-|галу-|виду |форми|орга-|міні-|вище- | | |доку-|складача- |торії|зі за|еконо-|влас-|ніза-|стер-|стоя- |КС| |менту|ідентифі- |за |ЗКГНГ|мічної|ності|ційно|ства,|щої | | |за |каційний |СПАТО| |діяль-|за |пра- |відом|орга- | | |УКУД |код | | |ності |КФВ |вової|ства,|ніза- | | | |ЄДРПОУ | | |за | |форми|МДО, |ції | | | | | | |УКВЕД | |госпо|кон- |іден- | | | | | | | | |дарю-|церну|тифі- | | | | | | | | |вання|асоці|кацій-| | | | | | | | |за |ації |ний | | | | | | | | |КОПФГ|за |код | | | | | | | | | |СПОДУ|ЄДРПОУ| | |—————+———————————+—————+—————+——————+—————+—————+—————+——————+——| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10| —————————————————————————————————————————————————————————————————— Кому подається __________________ Форма N 4-нт (перелік)
(назва) Затверджена наказом Мінстату _________________________________ України від 28.07.95 р. N 194
(адреса одержувача) Міністерство, відомство, МДО, Поштова - річна
концерн, асоціація ______________ Подають до 10 лютого _________________________________ об'єднання, підприємства, в
Назва об'єднання, підприємства, тому числі спільні та малі,
організації______________________ кооперативи і їх спілки,
Повна ___________________________ організації, установи, вищі _________________________________ учбові заклади,
Скорочена _______________________ сільськогосподарські
Адреса __________________________ підприємства, незалежно від
Форма власності _________________ форм власності
Організаційно-правова Держпатенту України за
форма господарювання ____________ адресою: 254655, Київ-53, МСП
Основний вид Львівська площа, 8
економічної діяльності __________

Звіт про використання винаходів та
промислових зразків, що захищені
свідоцтвами СРСР
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN | Номер |Номер |Дата | Прізвище, |Дата початку | |п/п| охорон- |заявки |подан- | ім'я, по |використання | | | ного | |ня заяв- | батькові | | | | доку- | |ки | автора (ів) | | | | мента | | | | | |———+—————————+———————+—————————+———————————————+————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Винаходи __________________________________________________________________
II. Промислові зразки __________________________________________________________________
"____" ___________ 199__ р. Керівник _________________ ___________________________________ Головний бухгалтер _______
(прізвище та N телефону виконавця)
Затверджено
наказом Мінстату України
від 28.07.95 р. N 194
Інструкція
про порядок заповнення звіту про використання винаходів
та промислових зразків, захищених свідоцтвами СРСР
за формою N 4-нт (перелік)
Звіт про використання винаходів та промислових зразків,
захищених відповідно авторськими свідоцтвами і свідоцтвами СРСР,
за формою N 4-нт (перелік) складають і подають, незалежно від
форми власності, об'єднання, підприємства, в тому числі спільні та
малі, кооперативи і їх спілки, організації (наукові,
проектно-конструкторські, будівельні та інші), установи, вищі
учбові заклади, сільськогосподарські підприємства, що перебувають
на самостійному балансі, за адресою і у термін, зазначені на
бланку форми. Виробничі та науково-виробничі об'єднання складають звіт по
головному підприємству, включаючи дані структурних підрозділів. Звіт за формою N 4-нт (перелік) складають на основі даних
первинного обліку за типовими формами, затвердженими наказом
Міністерства статистики України N 79 від 24.03.95 р. та
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України N 90/626
від 27.03.95 р. ( z0090-95 ): акт про використання об'єкта промислової власності (винаходу,
корисної моделі, промислового зразка) (форма ПВ-3); журнал реєстрації використаних об'єктів промислової власності
(винаходів, корисних моделей, промислових зразків) (форма ПВ-4); До звіту включаються дані про використання винаходів та
промислових зразків, захищених відповідно авторськими свідоцтвами
і свідоцтвами СРСР, протягом перших п'яти років з початку
використання. До звіту включаються дані про використання винаходів та
промислових зразків, щодо яких подано клопотання про обмін
авторського свідоцтва чи свідоцтва СРСР на патент України на
винахід або промисловий зразок, відповідно, якщо таке використання
розпочалося до дати подання клопотання. Звіт складається з двох розділів. У першому розділі подається
інформація про винаходи, у другому - про промислові зразки. У графі 2 показують номер авторського свідоцтва СРСР на
винахід або свідоцтва СРСР на промисловий зразок, відповідно. У графі 3 показують номер заявки. У графі 4 показують дату подання заявки. У графі 5 показують прізвище, ім'я, по батькові автора (ів)
винаходу або промислового зразка, відповідно. У графі 6 показують дату початку використання винаходу або
промислового зразка (число, місяць, рік). До звіту за 1995 р. необхідно включити дані про використання
винаходів та промислових зразків, починаючи з 1992 р. Звіт за формою N 4-нт (перелік) підписують керівник і
головний бухгалтер підприємства, а у разі їх відсутності - особи,
які виконують їхні обов'язки.вгору