Документ z0279-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.01.2018, підстава - z1537-17

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.01.2017  № 16


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 березня 2017 р.
за № 279/30147

Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатом проведення планової (позапланової) перевірки, та форм припису, розпорядження для здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури
№ 332 від 28.09.2017
№ 405 від 24.11.2017}

Відповідно до статті 16-2 Закону України «Про транспорт», частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», підпункту 38 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, пункту 5 Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 103, Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Уніфіковану форму акта, складеного за результатом проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів;

2) Форму припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планової (позапланової) перевірки, суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів;

3) Форму розпорядження щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планової (позапланової) перевірки, суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 405 від 24.11.2017}

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 405 від 24.11.2017}

4. Визнати такими, що втратили чинність:

1) Перелік питань для здійснення Державною службою України з безпеки на транспорті планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту, які належать до високого ступеня ризику, вимог законодавства, норм і стандартів, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 08 липня 2013 року № 456, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за № 1217/23749;

2) Перелік питань для здійснення Державною службою України з безпеки на транспорті планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту, які належать до середнього ступеня ризику, вимог законодавства, норм і стандартів, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 08 липня 2013 року № 456, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за № 1218/23750;

3) Перелік питань для здійснення Державною службою України з безпеки на транспорті планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту, які належать до низького ступеня ризику, вимог законодавства, норм і стандартів, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 08 липня 2013 року № 456, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за № 1219/23751;

4) Уніфіковану форму акта перевірки дотримання суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів, затверджену наказом Міністерства інфраструктури України від 08 липня 2013 року № 456, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за № 1216/23748.

5. Державній службі України з безпеки на транспорті забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю.Ф.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з безпеки на транспорті
М.В. НонякЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
25.01.2017  № 16


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 березня 2017 р.
за № 279/30147

АКТ,
складений за результатом проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів

{Акт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 332 від 28.09.2017}

Заступник
начальника Управління
безпеки на транспорті
та технічного регулювання -
начальник відділу безпеки
руху та перевезення
небезпечних вантажів,
екологічної безпеки
та страхової політики

А.В. Щелкунов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
25.01.2017  № 16


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 березня 2017 р.
за № 279/30147

ПРИПИС
щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планової (позапланової) перевірки, суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів

Заступник
начальника Управління
безпеки на транспорті
та технічного регулювання -
начальник відділу безпеки
руху та перевезення
небезпечних вантажів,
екологічної безпеки
та страхової політики

А.В. Щелкунов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
25.01.2017  № 16


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 березня 2017 р.
за № 279/30147

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планової (позапланової) перевірки, суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів

Заступник
начальника Управління
безпеки на транспорті
та технічного регулювання -
начальник відділу безпеки
руху та перевезення
небезпечних вантажів,
екологічної безпеки
та страхової політики

А.В. Щелкуноввгору