Документ z0279-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.10.2010, підстава - z0866-10

                                                          
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ
Н А К А З
12.03.2010 N 31
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 квітня 2010 р.
за N 279/17574
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
агентства України з інвестицій та розвитку
N 85 ( z0866-10 ) від 20.09.2010 }
Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки
Державного агентства України з інвестицій
та інновацій - Почесної грамоти Державного агентства
України з інвестицій та інновацій

Відповідно до Указів Президента України від 18 листопада
1996 року N 1094 ( 1094/96 ) "Про відомчі заохочувальні відзнаки"
та від 13 лютого 1997 року N 134 ( 134/97 ) "Про Примірне
положення про відомчі заохочувальні відзнаки" Н А К А З У Ю:
1. Установити відомчу заохочувальну відзнаку Державного
агентства України з інвестицій та інновацій - Почесну грамоту
Державного агентства України з інвестицій та інновацій.
2. Затвердити Положення про Почесну грамоту Державного
агентства України з інвестицій та інновацій, що додається.
3. Юридичному департаменту (В.Володін) у встановленому
порядку подати наказ на експертизу до Комісії державних нагород та
геральдики при Президентові України, погодження профспілки
працівників державних установ України та державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Відділу кадрової роботи (Л.Тарасенко) забезпечити облік
осіб (трудових колективів), відзначених відомчою заохочувальною
відзнакою Державного агентства України з інвестицій та
інновацій - Почесною грамотою Державного агентства України з
інвестицій та інновацій.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Л.Супрун
ПОГОДЖЕНО:
Голова ЦК профспілки працівників
державних установ України Т.Нікітіна
Відповідальний секретар Комісії
державних нагород та геральдики
при Президентові України В.Репринцев

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства
України з інвестицій
та інновацій
12.03.2010 N 31
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 квітня 2010 р.
за N 279/17574

ПОЛОЖЕННЯ
про Почесну грамоту Державного агентства України
з інвестицій та інновацій

1. Почесна грамота Держінвестицій (далі - Почесна грамота) є
відомчою заохочувальною відзнакою Держінвестицій.
2. Почесна грамота встановлена для заохочення працівників
Держінвестицій, підприємств, установ та організацій, які належать
до сфери управління Держінвестицій, а також керівників,
спеціалістів та трудових колективів міністерств, інших органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій: за досягнення значних успіхів і зразкову роботу, наслідком
якої є технічні та економічні досягнення у сфері інвестицій та
інноваційної діяльності; за виконання особливо важливих завдань на високому
професійному рівні та досягнення високих результатів роботи у
сфері інвестицій та інноваційної діяльності; за вагомий особистий внесок у розбудову національної
інноваційної системи, розробку та реалізацію заходів і механізмів
залучення інвестицій та стимулювання інноваційного розвитку,
зразкове виконання службових обов'язків; за винаходи і раціоналізаторські пропозиції, спрямовані на
удосконалення виробничих процесів та організацію праці, а також
підвищення іміджу професії винахідника; за досягнення у науково-дослідній роботі; з нагоди ювілейних дат заснування підприємств, установ,
організацій сфери інноваційної діяльності; з нагоди відзначення професійних свят працівників
Держінвестицій і/або сфери інвестицій та інноваційної діяльності; з нагоди ювілейної дати від дня народження особи, що
представляється до відзначення Почесною грамотою.
3. Висунення кандидатур для відзначення Почесною грамотою
здійснюється гласно, як правило, у трудовому колективі, де працює
особа, яку представляють до заохочення. Для відзначення Почесною грамотою не можуть висуватись особи,
що мають дисциплінарні стягнення.
4. Подання про відзначення Почесною грамотою в установленому
порядку вноситься на розгляд колегії Держінвестицій Головою
Держінвестицій, його заступниками, керівниками самостійних
структурних підрозділів Держінвестицій, керівниками міністерств,
інших органів виконавчої влади, підприємств, установ і
організацій. У поданні зазначаються заслуги працівника, які стали
підставою для підготовки подання, а також відомості про попередні
відзнаки і заохочення. Подання про відзначення Почесною грамотою, що подається з
нагоди державних, професійних свят, ювілеїв, інших урочистих
заходів, направляється до Держінвестицій не пізніш як за місяць до
дня проведення такого урочистого заходу.
5. До відзначення Почесною грамотою представляються особи,
які мають стаж роботи у Держінвестицій, на підприємствах, в
установах та організаціях, які належать до сфери управління
Держінвестицій, не менше трьох років або ж у сфері інвестицій та
інноваційної діяльності - не менше п'яти років.
6. Рішення про відзначення Почесною грамотою приймається
колегією Держінвестицій та оформляється наказом Держінвестицій,
проект якого готує кадрова служба Держінвестицій.
7. Оголошення наказу Держінвестицій про відзначення Почесною
грамотою та вручення Почесної грамоти здійснюються в урочистій
обстановці Головою Держінвестицій або за його дорученням одним із
заступників Голови Держінвестицій, відповідними керівниками
міністерств, інших органів виконавчої влади, підприємств, установ
і організацій за місцем роботи особи або за місцезнаходженням
трудового колективу.
8. Особи, відзначені Почесною грамотою, можуть бути
представлені до повторного відзначення не раніше ніж через три
роки після останнього відзначення.
9. Облік осіб та трудових колективів, яких відзначено
Почесною грамотою, підготовка матеріалів щодо відзначення Почесною
грамотою покладаються на кадрову службу Держінвестицій.
10. До особової справи та трудової книжки особи, відзначеної
Почесною грамотою, вноситься відповідний запис.
11. Втрачена Почесна грамота повторно не видається.
Директор Юридичного
департаменту В.Володінвгору