Документ z0279-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.08.2013, підстава - z1259-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Н А К А З
16.03.2009 N 133
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2009 р.
за N 279/16295
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 404 ( z1259-13 ) від 03.07.2013 }
Про внесення змін до Інструкції
про порядок складання, видачі, реєстрації
і зберігання державних актів на право власності
на земельну ділянку і право постійного користування
земельною ділянкою та договорів оренди землі

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
12.11.2008 N 1019 ( 1019-2008-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р. N 449" та з метою
приведення нормативно-правових актів Держкомзему у відповідність
до вимог законодавства Н А К А З У Ю:
1. Пункт 2.14 Інструкції про порядок складання, видачі,
реєстрації і зберігання державних актів на право власності на
земельну ділянку і право постійного користування земельною
ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом
Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.05.99
N 43 ( z0354-99 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
04.06.99 за N 354/3647 (із змінами), викласти в такій редакції: "2.14. Державний акт на право власності на земельну ділянку
складається у двох примірниках, підписується посадовими особами в
такій послідовності: начальник державного органу земельних
ресурсів, голова (керівник) органу місцевого самоврядування або
органу виконавчої влади та особа, що здійснила реєстрацію акта.
Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою
складається у двох примірниках, підписується посадовими особами в
такій послідовності: начальник державного органу земельних
ресурсів та голова місцевої державної адміністрації або органу
місцевого самоврядування".
2. Управлінню правового забезпечення (Юрець О.І.) в
установленому порядку забезпечити подання наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.М.Кулініч
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України Г.Г.Філіпчук
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужельвгору