Документ z0278-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.12.2011, підстава - z1317-11

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.02.2010 N 46
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 квітня 2010 р.
за N 278/17573

Про затвердження Інструкції із застосування
позначки придатності та ветеринарних штампів
і внесення змін до Інструкції по клеймуванню м'яса
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету ветеринарної медицини
N 465 ( z1130-10 ) від 01.11.2010
Наказом Міністерства аграрної політики
та продовольства
N 587 ( z1317-11 ) від 01.11.2011 }

Відповідно до статей 7, 11 та 33 Закону України "Про
безпечність та якість харчових продуктів" ( 771/97-ВР ),
враховуючи вимоги міжнародних стандартів, інструкцій та
рекомендацій при проведенні державного ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду при забої тварин, переробці, зберіганні,
транспортуванні й реалізації необроблених харчових продуктів
тваринного походження, а також з метою адаптації законодавства
України з питань ветеринарної медицини до законодавства acquis
communautaire Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію із застосування позначки придатності
та ветеринарних штампів, що додається.
2. Управлінню ветеринарно-санітарної експертизи та
безпечності харчових продуктів Державного комітету ветеринарної
медицини (Остапюк М.П.):
2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
2.2. Наказ довести до відома територіальних органів
Держкомветмедицини, державних установ ветеринарної медицини.
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства N 587 ( z1317-11 ) від
01.11.2011 }
4. Цей наказ набирає чинності через шість місяців з дня його
офіційного опублікування.
5. Начальникам головних управлінь ветеринарної медицини в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
начальникам управлінь ветеринарної медицини в районах та містах:
5.1. Здійснювати державний ветеринарно-санітарний контроль та
нагляд за організацією і проведенням ветеринарно-санітарної
експертизи на потужностях (об'єктах) необроблених харчових
продуктів тваринного походження відповідно до чинного
законодавства та цього наказу.
5.2. Організувати та забезпечити виготовлення позначок
придатності і ветеринарних штампів нового зразка до дати набрання
чинності цим наказом.
5.3. Заборонити використання клейм старого зразка з дати
набрання чинності цим наказом та провести їх вилучення із заміною
на позначки придатності та ветеринарні штампи нового зразка.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету ветеринарної медицини України
Башинського В.В.
В.о. Голови В.М.Горжеєв
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра охорони здоров'я України -
головний державний
санітарний лікар України О.М.Біловол
Міністр
аграрної політики України Ю.Ф.Мельник
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Гота

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
ветеринарної медицини
України
02.02.2010 N 46
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 квітня 2010 р.
за N 278/17573

ІНСТРУКЦІЯ
із застосування позначки придатності
та ветеринарних штампів

I. Загальні положення
1.1. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні: ветеринарні штампи - штампи, що застосовуються для позначення
необроблених харчових продуктів тваринного походження, що визнані
за наслідками державної ветеринарно-санітарної експертизи
непридатними для споживання людиною та потребують відповідної
обробки (знешкодження, утилізації); позначка придатності - позначка, яка застосовується для
підтвердження придатності необроблених харчових продуктів
тваринного походження для споживання людиною.
1.2. Ця Інструкція встановлює форму, зміст позначки
придатності і ветеринарних штампів, а також порядок їх нанесення.
1.3. Ця Інструкція є обов'язковою до виконання спеціалістами
ветеринарної медицини державної служби ветеринарної медицини та
потужностей (об'єктів), посадовими особами потужностей (об'єктів),
господарств, що здійснюють забій тварин, переробку, зберігання та
транспортування необроблених харчових продуктів тваринного
походження, незалежно від форм власності, агропродовольчих ринків,
а також громадян - власників сільськогосподарських тварин.
1.4. Обов'язковому клеймуванню позначкою придатності
підлягають м'ясо (туші, напівтуші, четвертини) та субпродукти
(внутрішні органи, голови, ноги тощо) всіх видів
сільськогосподарських, домашніх та диких тварин, у тому числі
тушки птиці, за умови здійснення державного
ветеринарно-санітарного контролю до забою, під час забою, після
забою тварин та визнання придатними для споживання людиною після
проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи.
1.5. Позначка придатності може проставлятися шляхом відбитка
на упаковку продукту з подальшою видачею відповідного
ветеринарного документа, де зазначається придатність продукту для
споживання людиною та міститься позначка придатності.
1.6. Нанесення позначки придатності та ветеринарних штампів
здійснюють офіційні (уповноважені) лікарі ветеринарної медицини,
державні інспектори ветеринарної медицини державної служби
ветеринарної медицини (далі - державний інспектор ветеринарної
медицини), які в обов'язковому порядку пройшли атестацію головними
управліннями ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі з теоретичних та практичних
знань щодо проведення передзабійного ветеринарного огляду та
ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів
згідно з Правилами передзабійного ветеринарного огляду тварин і
ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів,
затвердженими наказом Державного департаменту ветеринарної
медицини Міністерства аграрної політики України від 07.06.2002
N 28 ( z0524-02 ), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
21.06.2002 за N 524/6812 (далі - Правила ветсанекспертизи м'яса та
м'ясних продуктів), нанесення позначки придатності й ветеринарних
штампів та отримали офіційний допуск атестаційної комісії.
1.7. На м'ясо (у тушах, напівтушах та четвертинах), отримане
від тварин подвірного забою, що направляється для переробки на
м'ясокомбінати, м'ясопереробні підприємства або для продажу на
агропродовольчих ринках, за умови епізоотичного благополуччя місця
їх походження, а також проведення передзабійного і післязабійного
огляду спеціалістами державних установ ветеринарної медицини
наноситься ветеринарний штамп "Попередній огляд" та видається
відповідний ветеринарний документ для перевезення (переміщення)
відповідно до Порядку видачі ветеринарних документів,
затвердженого наказом Державного комітету ветеринарної медицини
України від 13.04.2009 N 85 ( z0519-09, za519-09 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.06.2009 за
N 519/16535. Офіційні (уповноважені) лікарі ветеринарної медицини
переробних підприємств або спеціалісти державної лабораторії
ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчому ринку
здійснюють державну ветеринарно-санітарну експертизу в порядку,
встановленому Правилами ветсанекспертизи м'яса та м'ясних
продуктів ( z0524-02 ), і клеймують їх позначкою придатності за
умови, що немає підстав для визначення продуктів непридатними для
споживання людиною.
1.8. Позначка придатності та ветеринарні штампи
виготовляються відповідно до Інструкції про порядок видачі
міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади,
підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням
та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування
штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а
також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на
виготовлення печаток і штампів, затвердженої наказом Міністерства
внутрішніх справ України від 11.01.99 N 17 ( z0264-99 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.04.99 за
N 264/3557, за письмовим погодженням начальників головних
управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі з бронзи або іншого металу,
що не ржавіє, який дозволений Міністерством охорони здоров'я
України для контакту з харчовими продуктами, встановлених форм і
розмірів, з глибоко вирізаним обідком, цифрами і літерами з метою
отримання чіткого відбитка на поверхні необроблених харчових
продуктів тваринного походження.
1.9. Перелік державних інспекторів ветеринарної медицини,
яким надано право нанесення позначок придатності та ветеринарних
штампів (далі - Перелік), затверджується наказом головних
управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі за поданням управлінь
ветеринарної медицини в містах обласного значення та районах.
Зразок Переліку наведений у додатку 1 до цієї Інструкції. Перелік надається Держкомветмедицини для оприлюднення на
офіційному сайті у триденний строк. { Пункт 1.9 в редакції Наказу Державного комітету ветеринарної
медицини N 465 ( z1130-10 ) від 01.11.2010 }
1.10. Внесення змін до Переліку здійснюється головними
управліннями ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі в установленому порядку за
поданням управлінь ветеринарної медицини в містах обласного
значення та районах. { Пункт 1.10 в редакції Наказу Державного комітету ветеринарної
медицини N 465 ( z1130-10 ) від 01.11.2010 }
1.11. Позначки придатності та ветеринарні штампи зберігаються
у державних інспекторів ветеринарної медицини, які отримали право
на їх нанесення, за умови, що повністю виключається їх
несанкціоноване застосування.
1.12. Якщо позначки придатності та ветеринарні штампи
наносяться безпосередньо на м'ясо та субпродукти (внутрішні
органи, голови, ноги тощо), фарба, що використовується при цьому,
має бути дозволена Міністерством охорони здоров'я України для
контакту з харчовими продуктами.
II. Форма та зміст позначки придатності
та ветеринарних штампів
2.1. Для клеймування необроблених харчових продуктів
тваринного походження установлені зразки форм позначки придатності
та ветеринарних штампів з відповідним їх описом, які наведені в
додатку 2 ( za278-10 ) до цієї Інструкції.
2.2. Форма позначки придатності повинна бути овальною,
шириною 65 мм і висотою 45 мм, шириною обідка 1,5 мм, висотою
літер не менше 8 мм, а цифр - 10 мм та глибиною 1,5 мм.
2.3. Для клеймування субпродуктів, м'яса кроликів, нутрій та
птиці, що реалізуються на агропродовольчих ринках, позначка
придатності має бути овальної форми, шириною 40 мм і висотою
25 мм, шириною обідка 1 мм, висотою літер не менше 5 мм, а цифр -
6 мм та глибиною 1,5 мм.
2.4. Для нанесення позначки придатності на тушки птиці,
забитої на птахопереробних підприємствах, птахофабриках, можна
застосовувати електроклеймо без обідка з додатковим зазначенням
цифр 1 або 2 (залежно від категорії), висотою 20 мм та глибиною
1,5 мм. При пакуванні тушок птиці в індивідуальні пакети з полімерної
плівки допускається тушки не клеймувати, а позначку придатності
наносити безпосередньо на пакети друкарським способом.
2.5. Форма ветеринарних штампів повинна бути прямокутною,
шириною 70 мм і висотою 40 мм, шириною обідка 1,5 мм та глибиною
1,5 мм, а шрифт має бути таким, що дає змогу чітко прочитати
інформацію (висота літер та цифр - 7 мм).
2.6. Позначка придатності підтверджує, що державна
ветеринарно-санітарна експертиза необроблених харчових продуктів
тваринного походження (м'яса та субпродуктів) проведена й продукти
придатні для споживання людиною без обмежень.
2.7. Ветеринарний штамп прямокутної форми має у верхній
частині напис "ДЕРЖВЕТНАГЛЯД", у центрі - "ПОПЕРЕДНІЙ ОГЛЯД", а
внизу - три пари цифр: контрольний (реєстраційний) номер. Цей ветеринарний штамп не дає права на реалізацію м'яса та
інших продуктів забою без проведення державної
ветеринарно-санітарної експертизи.
2.8. М'ясо та субпродукти, що за результатами державної
ветеринарно-санітарної експертизи мають підлягати знешкодженню
(знезараженню) або утилізації, відповідно до Правил
ветсанекспертизи м'яса та м'ясних продуктів ( z0524-02 ) повинні
мати тільки ветеринарний штамп. Такі ветеринарні штампи прямокутної форми повинні мати у
верхній частині напис: "ДЕРЖВЕТНАГЛЯД", у центрі -
"ПРОМПЕРЕРОБКА", "УТИЛЬ"; унизу три пари цифр - контрольний
(реєстраційний) номер. Додаткові штампи прямокутної форми мають у центрі позначення
м'яса залежно від виду тварин: "КОНИНА", "ВЕДМІДЬ",
"КНУР-ПП"(літери "ПП" означають промислову переробку), "СТРАУС"
тощо. Такі штампи виготовляються, якщо є необхідність для їх
застосування.
2.9. Позначка придатності та ветеринарні штампи мають у
центрі три пари цифр, що відповідають контрольному
(реєстраційному) номеру забійного підприємства (бойні,
м'ясокомбінату тощо) або персональному номеру державної
лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчому
ринку або іншої державної установи ветеринарної медицини, де
здійснюється їх нанесення державним інспектором ветеринарної
медицини: перша пара цифр означає порядковий номер Автономної
Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя; друга - порядковий номер району (міста); третя - порядковий номер потужності (об'єкта), державної
лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчому
ринку або іншої державної установи ветеринарної медицини. У верхній частині позначки придатності має бути напис "UА"
(дволітерний код згідно з вимогами відповідного стандарту ISO), у
нижній - "ДЕРЖВЕТНАГЛЯД".
2.10. Цифри позначки придатності та ветеринарних штампів
присвоюються: перша пара цифр - Державним комітетом ветеринарної медицини
України згідно з переліком номерів, зазначеним у додатку 3; друга пара - головними управліннями ветеринарної медицини в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; третя пара - управліннями ветеринарної медицини в районі
(місті).
2.11. Начальники головних управлінь ветеринарної медицини в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
надають Державному комітету ветеринарної медицини України перелік
нових позначок придатності та ветеринарних штампів згідно з
пунктами 2.1 - 2.8 цієї Інструкції.
III. Порядок нанесення позначки придатності
та ветеринарних штампів
3.1. Позначка придатності до споживання людиною необроблених
харчових продуктів тваринного походження має бути нанесена до того
моменту, коли продукт виходить з бойні, м'ясокомбінату
(птахокомбінату), переробного підприємства, державної установи
ветеринарної медицини, зокрема державної лабораторії
ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчому ринку,
мисливської організації.
3.2. Нанесення позначок придатності та ветеринарних штампів
проводиться лише після проведення державної ветеринарно-санітарної
експертизи згідно з Правилами ветсанекспертизи м'яса та м'ясних
продуктів ( z0524-02 ).
3.3. На м'ясо всіх видів тварин позначка придатності або
ветеринарний штамп наноситься на добре обезводнену зовнішню
поверхню туші в такому порядку: на м'ясні туші і напівтуші - по одному відбитку в області
кожної лопатки та стегна; на кожну четвертину м'ясної туші, шматки шпика - по одному
відбитку позначки придатності; на голову, серце, легені, печінку, нирки, язик, ноги і путові
суглоби яловичі та ноги свинячі - по одному відбитку позначки
придатності (обов'язково для державних лабораторій
ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих ринках); на тушки кролів і нутрій наносять один відбиток позначки
придатності в області лопатки; на туші і напівтуші безкілевої птиці (страуси) - по одному в
області кожного стегна; в державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на
агропродовольчих ринках на тушки птиці та дичини ставлять один
відбиток позначки придатності в області грудки; на птахопереробних підприємствах, птахокомбінатах і
птахофабриках ставлять електроклеймо на зовнішню поверхню гомілки; на тушки птиці, що підлягає промисловій переробці, ставлять
електроклеймо "П" в області спини; до тушки молочних поросят до задньої ніжки шпагатом
прив'язують фанерну бирку з відбитком позначки придатності; на м'ясо кнура, крім позначки придатності, ставиться штамп
"Кнур-ПП" на лопатковій частині.
3.4. На жир-сирець позначку придатності не ставлять, а
наклеюють декілька етикеток з відбитком позначки придатності. У
разі реалізації сала на агропродовольчих ринках на шматки
наноситься від одного до трьох відбитків.
3.5. На м'ясо коней, ведмедів, страусів, ослів, верблюдів,
оленів, мулів, що пройшло державну ветеринарно-санітарну
експертизу, наносять позначку придатності та ставлять поряд
додатково ветеринарний штамп згідно з пунктом 2.8 цієї Інструкції.
3.6. Після проведення передзабійного і післязабійного огляду
на м'ясні туші (напівтуші, четвертини) наноситься ветеринарне
клеймо "Попередній огляд" (по одному відбитку в області кожної
лопатки) та видаються відповідні ветеринарні документи для
супроводження на переробне підприємство або в державну лабораторію
ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчому ринку.
3.7. Мисливські організації та юридичні особи, які провадять
діяльність з полювання, забезпечують тимчасове зберігання диких
тварин та їх туш, а також проведення державної
ветеринарно-санітарної експертизи після того, як вони були піймані
чи застрелені. На вимогу мисливських організацій та юридичних осіб
відповідний державний інспектор ветеринарної медицини проводить
інспектування (державну ветеринарно-санітарну експертизу). Якщо
дичина є придатною для споживання людиною, державний інспектор
ветеринарної медицини наносить на тушу позначку придатності згідно
з пунктами 1.5, 3.3 і 3.5 цієї Інструкції. Якщо неможливо нанести
на тушу позначку придатності, державний інспектор ветеринарної
медицини видає відповідні ветеринарні документи, що містять
відбиток позначки придатності.
3.8. Позначка може бути нанесена залежно від виду
необроблених харчових продуктів тваринного походження
безпосередньо на продукт, обгортку чи упаковку або надрукована на
етикетці, виготовленій зі стійкого матеріалу (написи на етикетці
не повинні стиратися або змиватися), що наклеюється на продукт,
обгортку чи упаковку і яку неможливо зняти, не пошкодивши
упаковки.
3.9. М'ясо та субпродукти, що за наслідками державної
ветеринарно-санітарної експертизи мають підлягати знешкодженню
(знезараженню) та направляються для промислової переробки, повинні
мати лише ветеринарні штампи, зазначені в пункті 2.8 цієї
Інструкції, що вказують порядок їх використання згідно з Правилами
ветсанекспертизи м'яса і м'ясопродуктів ( z0524-02 ).
3.10. На тару з тушками птиці, що підлягає знешкодженню,
наклеюють декілька етикеток з відбитками ветеринарних штампів, де
зазначено направлення на промпереробку: "НА ПРОМПЕРЕРОБКУ" -
відповідно до Правил ветсанекспертизи м'яса і м'ясопродуктів
( z0524-02 ).
3.11. На туші (тушки) всіх видів тварин (включаючи птицю,
кроликів тощо) та інші продукти забою, визнані за наслідками
державної ветеринарно-санітарної експертизи не придатними для
споживання людьми, ставлять не менше трьох - чотирьох відбитків
ветеринарного штампа з написом "УТИЛЬ" та роблять насічки по
поверхні усієї туші.
IV. Контроль та відповідальність
за виконання Інструкції
4.1. Державні інспектори ветеринарної медицини, що отримали
право нанесення позначки придатності та ветеринарних штампів, є
відповідальними за здійснення та результати державної
ветеринарно-санітарної експертизи (оцінки) м'яса та інших
продуктів забою в порядку, установленому законодавством та цією
Інструкцією.
4.2. За порушення вимог цієї Інструкції винні особи несуть
відповідальність, передбачену законом.
4.3. Суб'єктам господарської діяльності, які здійснюють
виробничо-торговельну діяльність незалежно від їх відомчого
підпорядкування і форм власності, забороняється приймати,
переробляти та реалізовувати м'ясо в тушах, напівтушах,
четвертинах, яке не має позначки придатності овальної форми, а у
випадках, передбачених цією Інструкцією, ветеринарних штампів
прямокутної форми і яке не супроводжується відповідним
ветеринарним документом (довідкою, свідоцтвом, сертифікатом).
4.4. Контроль за виконанням цієї Інструкції покладається на
державні органи ветеринарної медицини.
{ Інструкція із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету ветеринарної медицини N 465 ( z1130-10 ) від 01.11.2010 }
Начальник управління
ветеринарно-санітарної
експертизи та безпечності
харчових продуктів
Державного комітету
ветеринарної медицини України М.П.Остапюк

Додаток 1
до Інструкції
із застосування позначки
придатності та ветеринарних
штампів
ЗРАЗОК
Затверджено наказом
Головного управління
ветеринарної медицини
в ________________ області

ПЕРЕЛІК
державних інспекторів ветеринарної медицини,
яким надано право нанесення позначок
придатності та ветеринарних штампів

-------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Область|Район|Назва суб'єкта| N дозволу | Прізвище, | Номер | Відбиток | Особистий | |з/п| | |господарювання| щодо | ім'я, по | позначки | позначки | підпис | | | | | |виготовлення| батькові |придатності|придатності | державного | | | | | | позначки | державного | | та | інспектора | | | | | |придатності | інспектора | |ветеринарних|ветеринарної| | | | | | та |ветеринарної| | штампів | медицини | | | | | |ветеринарних| медицини | | | | | | | | |штампів, ким| | | | | | | | | | виданий | | | | | |---+-------+-----+--------------+------------+------------+-----------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+-------+-----+--------------+------------+------------+-----------+------------+------------| | | | | | | | | | | |---+-------+-----+--------------+------------+------------+-----------+------------+------------| | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Інструкції
із застосування позначки
придатності та ветеринарних
штампів

ЗРАЗКИ
форм позначки придатності та ветеринарних штампів
( za278-10 )

Додаток 3
до Інструкції
із застосування позначки
придатності та ветеринарних
штампів

ПЕРЕЛІК
номерів для позначок придатності та ветеринарних
штампів, що присвоєні Державним комітетом
ветеринарної медицини України в Автономній
Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі

Автономна Республіка Крим 01 Миколаївська 14
Області: Одеська 15
Вінницька 02 Полтавська 16
Волинська 03 Рівненська 17
Дніпропетровська 04 Сумська 18
Донецька 05 Тернопільська 19
Житомирська 06 Харківська 20
Закарпатська 07 Херсонська 21
Запорізька 08 Хмельницька 22
Івано-Франківська 09 Черкаська 23
Київська 10 Чернівецька 24
Кіровоградська 11 Чернігівська 25
Луганська 12 м. Київ 26
Львівська 13 м. Севастополь 27вгору