Про затвердження Положення про заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України
Міноборони України; Наказ, Положення, Зразок [...] від 02.03.2006131
Документ z0278-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.09.2012, підстава - z1472-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
02.03.2006 N 131
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 березня 2006 р.
за N 278/12152
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
оборони
N 538 ( z1472-12 ) від 14.08.2012 }
Про затвердження Положення
про заохочувальні відзнаки
Міністерства оборони України

Відповідно до Указів Президента України від 18 листопада 1996
року N 1094 ( 1094/96 ) "Про відомчі заохочувальні відзнаки", від
13 лютого 1997 року N 134 ( 134/97 ) "Про Примірне положення про
відомчі заохочувальні відзнаки" (зі змінами) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про заохочувальні відзнаки
Міністерства оборони України, що додається.
2. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України А.С.Гриценко
ПОГОДЖЕНО:
Голова ЦК Всеукраїнської
профспілки працівників
Збройних Сил України Д.Т.Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
02.03.2006 N 131
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 березня 2006 р.
за N 278/12152

ПОЛОЖЕННЯ
про заохочувальні відзнаки
Міністерства оборони України

1. Положенням про заохочувальні відзнаки Міністерства оборони
України (далі - Положення) визначається порядок нагородження
військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та інших
осіб відомчими заохочувальними відзнаками. Положення не
застосовується під час нагородження заохочувальними відзнаками
"Вогнепальна зброя" та "Холодна зброя".
2. Заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України
(далі - відзнаки) нагороджуються військовослужбовці, працівники
Збройних Сил України та інші особи за бездоганну службу (працю) та
видатні заслуги перед Збройними Силами України.
3. Відзнаки встановлюються у вигляді: медалей; нагрудних знаків; значків; грамот; вітальних листів.
4. Нагородження відзнаками проводиться з нагоди державних,
професійних свят, ювілеїв та з інших підстав.
5. Подання осіб до нагородження відзнаками здійснюється за
бездоганну службу (працю) та конкретні видатні особисті заслуги
перед Збройними Силами України. При цьому визначається конкретна
відзнака, до якої представляється особа для нагородження,
забезпечується послідовність та періодичність у нагородженні
особи.
6. Визначення та висунення кандидатур до нагородження
відзнакою здійснюється гласно за місцем служби (роботи) осіб, яких
представляють до нагородження, з додержанням принципів прозорості,
гласності та відкритості, відповідності нагороди заслугам особи,
яка нагороджується. Кандидатури до нагородження відзнаками розглядаються на
загальних зборах військовослужбовців (працівників Збройних Сил
України) за місцем військової служби (роботи), на засіданнях
атестаційних комісій військових частин (установ), на військових
радах видів Збройних Сил України та колегії Міністерства оборони
України.
7. Подання до нагородження (додаток 1 до Положення) Міністру
оборони України подаються щодо: військовослужбовців і працівників Збройних Сил України -
першим заступником Міністра оборони України, заступниками Міністра
оборони України, начальником Генерального штабу -
Головнокомандувачем Збройних Сил України, Головним інспектором
Міністерства оборони України, начальником Національної академії
оборони України, командиром військової частини А0515 та іншими
посадовими особами, якщо це визначено правилами подання до
нагородження відповідною відзнакою; військовослужбовців, відряджених до органів виконавчої влади,
інших цивільних установ із залишенням на військовій службі -
керівниками органів виконавчої влади, інших цивільних установ, до
яких вони відряджені; військовослужбовців та працівників інших військових
формувань, утворених відповідно до законодавства України, -
керівниками військових формувань або першим заступником Міністра
оборони України, заступниками Міністра оборони України,
начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил
України, командиром військової частини А0515 за погодженням з
керівництвом військового формування; інших громадян України - за ініціативою державних органів,
установ, підприємств, організацій, громадських об'єднань тощо -
першим заступником Міністра оборони України, заступниками Міністра
оборони України, начальником Генерального штабу -
Головнокомандувачем Збройних Сил України, командиром військової
частини А0515. Пропозиції про нагородження відзнакою вносяться
щодо осіб, заслуги яких відповідають вимогам цього Положення та
положенням про відповідні відзнаки.
8. Подання до нагородження громадян іноземних держав Міністру
оборони України подаються за клопотанням керівників структурних
підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу
Збройних Сил України, аташе з питань оборони закордонних
дипломатичних установ України за погодженням з Департаментом
міжнародного співробітництва Міністерства оборони України - першим
заступником Міністра оборони України, заступниками Міністра
оборони України, начальником Генерального штабу -
Головнокомандувачем Збройних Сил України. Департаментом міжнародного співробітництва Міністерства
оборони України уточнюються облікові дані на громадян іноземних
держав, а в разі необхідності проводяться необхідні погодження з
відповідними представниками іноземних держав. Після уточнення облікових даних та погодження Департаментом
міжнародного співробітництва Міністерства оборони України
готується стисла Біографічна довідка особи, поданої до
нагородження (додаток 2 до Положення). Ця довідка долучається до
подання.
9. Подання до нагородження відзнакою подається Міністру
оборони України через Департамент кадрової політики Міністерства
оборони України.
10. Разом з поданням до Департаменту кадрової політики
Міністерства оборони України із супровідним листом надсилаються:
нагородний лист до нагородження відзнакою Міністерства оборони
України (додаток 3 до Положення) у двох примірниках, довідка про
проходження служби (трудову діяльність) (додаток 4 до Положення),
проект відповідного наказу Міністра оборони України на
електронному носії (додаток 5 до Положення), контрольна картка
поданого до нагородження (додаток 6 до Положення) (далі -
нагородні документи).
11. У нагородному листі зазначаються конкретні видатні
особисті заслуги особи, що стали підставою для порушення
клопотання про нагородження відзнакою, дані про цю особу та її
службову (трудову) діяльність, наявність нагород та відзнак
(державних, урядових, відомчих тощо), інші дані. Нагородний лист
підписується командиром (начальником), зазначеним у пункті 14
Положення, та завіряється гербовою печаткою військової частини
(установи, організації). Нагородні документи виконуються у друкованому вигляді,
помарки та виправлення в них не допускаються. Відповідальність за об'єктивність і достовірність викладених
у нагородних документах відомостей несуть керівники, які їх
підписали.
12. Подання про нагородження відзнакою, що подається з нагоди
державних, професійних свят, ювілеїв, подається до Департаменту
кадрової політики Міністерства оборони України не пізніше як за
півтора місяця до відповідної дати або події. Подання про нагородження відзнакою, що подається з інших
підстав, подається не пізніше як за місяць до відповідної дати або
події. Особу, яку нагороджено відзнакою, може бути представлено до
наступного нагородження не раніше ніж через три роки після
попереднього нагородження, за винятком нагородження, визначеного
пунктом 16 Положення, а також нагородження відзнаками, що
встановлюються до дня річниці Збройних Сил України, нагрудним
знаком, відзнаками "За сумлінну службу" та "Ветеран військової
служби".
13. У разі внесення нагородних документів із порушенням
вимог, передбачених цим Положенням, вони повертаються до органу
(установи), який ці документи надіслав, із зазначенням причин
повернення.
14. Порушення клопотання про нагородження відзнаками
підлеглих здійснюють командири (начальники) від командира полку
(корабля 1 рангу), які мають рівні з ним права та вищі, керівники
установ, закладів, організацій, командири окремих батальйонів
(кораблів 2 рангу), а також командири (начальники) окремих
військових частин, які користуються дисциплінарною владою
командира окремого батальйону (корабля 2 рангу). Клопотання про нагородження військовослужбовців (працівників
Збройних Сил України) відзнаками порушується безпосереднім
командиром (начальником) перед відповідним прямим командиром
(начальником).
15. Рішення про нагородження відзнаками приймається Міністром
оборони України або колегією Міністерства оборони України.
16. Нагородження відзнакою може бути проведено особисто
Міністром оборони України під час навчань, підсумкових перевірок,
інших заходів за мужність і відвагу, зразкове управління
військами, високі бойові і моральні якості, виявлені під час
виконання службових обов'язків, високі показники в бойовій
підготовці, оволодінні військовою технікою та озброєнням, під час
виконання завдань особливої важливості в інтересах Збройних Сил
України (з подальшим оформленням нагородних документів, визначених
цим Положенням).
17. Нагородження відзнаками може проводитись посмертно.
18. Нагородження відзнакою здійснюється наказами Міністра
оборони України (по особовому складу).
19. Нагородженій особі вручаються відзнака та у випадках,
передбачених положенням про відповідну відзнаку, - також документ,
що посвідчує нагородження цією відзнакою.
20. Вручення відзнаки та документа, що посвідчує нагородження
нею, проводиться в обстановці урочистості і широкої гласності.
Перед врученням оголошується наказ Міністра оборони України. У разі, якщо нагороджена особа через хворобу або іншу поважну
причину не змогла з'явитися на вручення, відзнаку та документ, що
посвідчує нагородження нею, можуть бути вручені вдома, у лікарні
тощо, де вона перебуває. У разі вибуття нагородженої особи до нового місця служби
(роботи) чи звільнення її з військової служби (роботи), для
вручення їй відзнаки витяг із наказу про нагородження разом з
відзнакою та документом, що посвідчує нагородження нею,
направляються до нового місця служби (роботи) нагородженої особи
або за місцем її проживання до військового комісаріату. Контроль
за врученням відзнак покладається в таких випадках на командира
(начальника), який порушив клопотання про нагородження особи. У разі смерті нагородженої особи, якому за життя відзнаку та
документ, що посвідчує нагородження нею, не було вручено, або при
нагородженні особи посмертно відзнака та документ, що посвідчує
нагородження нею, передаються сім'ї нагородженого для зберігання
як пам'ять. Передача відзнаки та документа, що посвідчує
нагородження нею, оформляється протоколом. Протокол передачі не
пізніше як через тиждень надсилається до Департаменту кадрової
політики Міністерства оборони України.
21. Відзнаку та документ, що посвідчує нагородження нею,
вручають: Міністр оборони України, керівники військових формувань,
органів виконавчої влади, а також цивільних установ, до яких
відряджені нагороджені військовослужбовці; за дорученням Міністра оборони України члени колегії
Міністерства оборони України, Головний інспектор Міністерства
оборони України, командувачі військ оперативних командувань,
керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України та
Генерального штабу Збройних Сил України, начальник Національної
академії оборони України, командири корпусів, повітряних
(територіальних) командувань, військові комісари Автономної
Республіки Крим, міст Київ та Севастополь, обласні військові
комісари.
22. Відзнаку та документ, що посвідчує нагородження нею,
громадянам іноземних держав вручає Міністр оборони України або, за
його дорученням, перший заступник Міністра оборони України,
заступники Міністра оборони України, начальник Генерального штабу
- Головнокомандувач Збройних Сил України. В окремих випадках за дорученням Міністра оборони України
вручення може проводити аташе з питань оборони закордонної
дипломатичної установи України.
23. Прес-служба Міністерства оборони України оприлюднює
інформацію про нагородження осіб відзнаками.
24. Вручення відзнаки та документа, що посвідчує нагородження
нею, має бути проведено протягом двох місяців з дня підписання
наказу про нагородження. Відповідальність за організацію і своєчасне вручення відзнаки
та документа, що посвідчує нагородження нею, покладається на
посадову особу, якій доручено провести вручення. У разі неможливості вручення відзнаки у зазначений термін
вона підлягає поверненню до Департаменту кадрової політики
Міністерства оборони України.
25. Про нагородження відзнакою військовослужбовця робиться
відповідний запис в особовій справі (військовому квитку), а
працівника Збройних Сил України - у трудовій книжці. Про вручення нагородженому відзнаки складається протокол
вручення (передачі) відзнак Міністерства оборони України (додаток
7 до Положення) та облікова картка нагородженого (додаток 8 до
Положення). Протокол (крім випадків особистого вручення Міністром
оборони України) підписується особою, яка її вручала, та
скріплюється печаткою органу, що провів вручення. Протокол та картка надсилаються до Департаменту кадрової
політики Міністерства оборони України не пізніш як через тиждень
після вручення відзнаки.
26. У разі втрати (псування) відзнаки дублікат, як правило,
не видається. Як виняток, він може бути виданий Департаментом
кадрової політики Міністерства оборони України, якщо відзнака
втрачена або зіпсована в умовах, коли нагороджений не зміг
запобігти її втраті (псуванню). При цьому посадовими особами,
зазначеними в пункті 14 Положення, вноситься клопотання разом із
рапортом (заявою) нагородженого військовослужбовця (працівника
Збройних Сил України), документом, що посвідчує нагородження
відзнакою, і довідкою, яка засвідчує причину втрати (псування)
відзнаки. Дублікат документа, що посвідчує нагородження відзнакою, може
бути виданий в такому самому порядку. У цьому разі до клопотання
додається довідка, яка підтверджує нагородження військовослужбовця
відзнакою, що складається на підставі облікових документів.
27. Повторне нагородження однойменною відзнакою не
проводиться, крім нагород, які мають ступені.
28. Нагородження відзнаками, які мають ступені, проводиться
послідовно, від нижчого ступеня до вищого, якщо інше не
передбачено положеннями про них.
29. Порядок носіння відзнак Міністерства оборони України
визначається їх положеннями.
Директор Департаменту
кадрової політики Міністерства
оборони України Ю.О.Черних

Додаток 1
до пункту 7 Положення
про заохочувальні відзнаки
Міністерства оборони України
Кутовий штамп ЗРАЗОК
Міністру оборони України
____________________
(військове звання,
____________________
прізвище та ініціали)

ПОДАННЯ
_____________________________________ за ________________________
(найменування органу, який подає) (заслуги)
подається до нагородження відзнакою Міністерства оборони України
__________________________________________________________________
(назва нагороди)
БІДЕНКО Віктор Петрович начальник штабу - заступник
командира танкового батальйону
000 полку 00 АК, майор;
КАРПЕНКО Олександр Ілліч командир десантної роти 000
механізованого полку 00 АК,
капітан

Начальник Генерального штабу -
Головнокомандувач Збройних Сил України
______________________ __________________ _____________________
(військове звання) (підпис) (ініціали і прізвище)
"___" ___________ 200__ року
М.П.
Директор Департаменту
кадрової політики Міністерства
оборони України Ю.О.Черних

Додаток 2
до пункту 8 Положення
про заохочувальні відзнаки
Міністерства оборони України
ЗРАЗОК

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
поданого до нагородження

1. Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________
2. Країна ___________________________________________________
3. Посада ___________________________________________________
4. Звання ___________________________________________________
5. Дата народження __________________________________________
6. Адреса ___________________________________________________
7. Освіта військова/цивільна ________________________________
(рік вступу, назва навчального закладу)
8. Військові призначення (кар'єра) __________________________
_________________________________________________________________
(посади та роки призначення на них)
9. Склад сім'ї ______________________________________________
(дружина, діти, роки народження)
10. Нагороди ________________________________________________
Директор Департаменту
Міжнародного співробітництва
Міністерства оборони України __________ _________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
"___" ___________ 200__ року
М.П.
Директор Департаменту
кадрової політики Міністерства
оборони України Ю.О.Черних

Додаток 3
до пункту 10 Положення
про заохочувальні відзнаки
Міністерства оборони України
ЗРАЗОК
Вислуга ________ років ________ місяців

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
до нагородження відзнакою Міністерства оборони України
_______________________________________
(найменування відзнаки)

1. Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________
__________________________, особистий номер _____________________
2. Військове звання _________________________________________
3. Посада і військова частина _______________________________
_________________________________________________________________
(за умовним найменуванням військової частини)
4. Рік і місце народження ___________________________________
5. На військовій службі _____________________________________
6. Коли і якими державними нагородами України, відзнаками
Президента України та Міністерства оборони України нагороджений
_________________________________________________________________
7. Домашня адреса ___________________________________________
8. Характеристика із зазначенням конкретних заслуг
представленого до нагородження __________________________________
-----------------------------------------------------------------
ЗВОРОТНИЙ БІК
НАГОРОДНОГО ЛИСТА
Кандидатура _________________________________________________
(військове звання, прізвище, ініціали)
розглянута на засіданні атестаційної комісії військової частини
________________ (протокол N ____________ від _________ 200__ р.)
_________________________________________________________________
(посада командира, начальника)
___________________ ______________ _____________________
(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
"___" ______________ 200__ р.
Висновки прямих начальників
"__" ____________ 200__ р.

"__" ____________ 200__ р.

Дані пунктів 1-7 відповідають
даним документів персонального
обліку особового складу
____________________________________
(посада, в/звання, підпис начальника
____________________________________
органу кадрової роботи в/частини)
М.П.
Директор Департаменту
кадрової політики Міністерства
оборони України Ю.О.Черних

Додаток 4
до пункту 10 Положення
про заохочувальні відзнаки
Міністерства оборони України
ЗРАЗОК

ДОВІДКА
про проходження служби (трудову діяльність)

На ______________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я та по батькові,
_________________________________________________________________
займана посада)
________________________________________________________________,
який(а) подається до нагородження відзнакою Міністерства оборони
України _________________________________________________________
(назва відзнаки)
_______________________ р.н, ___________________________________,
(рік народження) (місце народження)
освіта __________________________________________________________
(у якому навчальному закладі навчався (лась), рік закінчення)
________________________________________________________________,
(володіння іноземними мовами)
особистий номер (ідентифікаційний код) _________________________,
проходження служби (праця) ______________________________________
------------------------------------------------------------------ | Терміни | Займана посада | Термін | Місце | |проходження | |перебування|проходження| | служби | | на посаді | служби | | (праці) | | | (праці) | |------------+---------------------------+-----------+-----------| |08.82-08.86 |курсант Харківського | 4р. |м. Харків | | |гвардійського вищого | | | | |танкового командного | | | | |училища | | | |------------+---------------------------+-----------+-----------| |08.86-08.89 |командир танкового взводу | 3р. |смт Десна | | |танкового полку | | | |------------+---------------------------+-----------+-----------| |08.89-02.90 |командир навчального | 6м. |м. Львів | | |танкового взводу | | | | |навчального танкового полку| | | |------------+---------------------------+-----------+-----------| |02.90-09.92 |командир навчальної | 2р. 6м. |м. Одеса | | |танкової роти навчального | | | | |танкового полку | | | |------------+---------------------------+-----------+-----------| |02.05-до |Начальник управління | |м. Київ | | |напрямків ГОУ ГШ ЗСУ | | | ------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________
(командир (начальник) органу кадрової роботи)
___________________ _____________________ _______________________
(військове звання) (підпис) (прізвище та ініціали)
"___"___________ 20___ року
М.П.
Директор Департаменту
кадрової політики Міністерства
оборони України Ю.О.Черних

Додаток 5
до пункту 10 Положення
про заохочувальні відзнаки
Міністерства оборони України
ЗРАЗОК

(Державний Герб України)
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
(по особовому складу)

"__" __________ 200__ року м. Київ N _____
За бездоганну військову службу, зразкове виконання
військового обов'язку, високий професіоналізм та з нагоди ....
Н А К А З У Ю:
Нагородити відзнакою "Доблесть і честь"
1. ШЕВЧЕНКА - офіцера Департаменту кадрової
Петра Миколайовича політики Міністерства оборони
України, майора, особистий
номер 2846217831
Міністр оборони України __________________________
(ініціали, прізвище)
Директор Департаменту
кадрової політики Міністерства
оборони України Ю.О.Черних

Додаток 6
до пункту 10 Положення
про заохочувальні відзнаки
Міністерства оборони України
ЗРАЗОК

КОНТРОЛЬНА КАРТКА
поданого до нагородження

1. Прізвище _________________________________________________
2. Ім'я, по батькові ________________________________________
3. Рік народження __________ 4. Військове звання ___________
5. Посада ___________________________________________________
6. До якої відзнаки подається _______________________________
7. За які заслуги представлений _____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. Інші відмітки ____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Примітка. Розмір картки 150 х 140 мм.
Директор Департаменту
кадрової політики Міністерства
оборони України Ю.О.Черних

Додаток 7
до пункту 25 Положення
про заохочувальні відзнаки
Міністерства оборони України
ЗРАЗОК

ПРОТОКОЛ
вручення (передачі) відзнак
Міністерства оборони України

м. Київ "___" ___________ 200 __ року
Мною, ______________________________________________________,
(посада, військове звання, прізвище та ініціали)
за дорученням Міністра оборони України вручено:
за наказом Міністра оборони України від _______ N ____
За __________________________________________________________
(указуються заслуги)
відзнаку Міністерства оборони України ____________________________
(назва відзнаки)
ДАНЧЕНКУ командиру 000 танкового полку 00
Олександру Андрійовичу АК, полковнику
Командир 00 корпусу ________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)
М.П.
Директор Департаменту
кадрової політики Міністерства
оборони України Ю.О.Черних

Додаток 8
до пункту 25 Положення
про заохочувальні відзнаки
Міністерства оборони України
ЗРАЗОК

ОБЛІКОВА КАРТКА НАГОРОДЖЕНОГО

1. Прізвище _________________________________________________
2. Ім'я та по батькові ______________________________________
3. Національність __________________ 4. Стать _______________
5. Число, місяць, рік народження ____________________________
6. Місце народження _________________________________________
7. Освіта ___________________________________________________
8. Військове звання _________________________________________
9. Посада ___________________________________________________
10. Домашня адреса __________________________________________

(ЗВОРОТНИЙ БІК)
11. Нагорода вручена
------------------------------------------------------------------ | Вид нагороди | Номер | Номер |Дата та номер наказу | | | нагороди |посвідчення|МО про нагородження | |------------------+-----------+-----------+---------------------| | | | | | |------------------+-----------+-----------+---------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Підпис нагородженого ________________________________________
Правильність даних та підпис нагородженого завіряю __________
_________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище)
М.П. "__" _______________ 200 __року
12. Для відміток ____________________________________________
_________________________________________________________________
Примітка. Розмір картки 120 х 170 мм.
Директор Департаменту
кадрової політики Міністерства
оборони України Ю.О.Чернихвгору