Документ z0276-96, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 14.01.2016, підстава - v0008737-16

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ГЕОЛОГІЇ І ВИКОРИСТАННЮ НАДР
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ НАФТОВОЇ, ГАЗОВОЇ ТА НАФТОПЕРЕРОБНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 19/29 від 15.02.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
10 червня 1996 р.
vd960215 vn19/29 за N 276/1301
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів
N 8/12 ( v0008737-16 ) від 14.01.2016 }
Про затвердження Інструкції про порядок укладання
договорів на виконання геофізичних робіт
у свердловинах, що буряться на нафту і газ
{ Рішення про державну реєстрацію Наказу скасовано на підставі
Наказу Міністерства юстиції
N 734/5 ( v734_323-15 ) від 18.05.2015 }
{ Наказ виключено з Державного реєстру нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади 02.06.2015 }

З метою встановлення єдиного порядку при укладанні та
виконанні договорів при проведенні геофізичних робіт у
свердловинах, що буряться на нафту і газ, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про порядок укладання договорів на
виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і
газ (Інструкція в базі відсутня). 2. Забезпечення підприємств і організацій Держкомгеології
України і Держнафтогазпрому України примірниками Інструкції
доручити Державному геофізичному підприємству "Укргеофізика"
(Толкунов А.П.) на госпрозрахунковій основі в місячний термін
після отримання заявки. 3. Керівникам підприємств і організацій Держкомгеології
України і Держнафтогазпрому України - Замовникам і Підрядникам
геофізичних робіт вжити необхідних заходів для своєчасного
впровадження та дотримання вимог Інструкції. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на Головне
управління науково-технічного прогресу і Відділ геофізичних робіт
Держкомгеології України (Ільїн К.В., Кривченков Б.С.) та
Управління розвитку геологорозвідувальних робіт та розробки
родовищ нафти і газу Держнафтогазпрому України (Євдощук М.І.).
Голова Держкомгеології України М.М.Гавриленко
Голова Держнафтогазпрому України Є.М.Довжоквгору