Документ z0276-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.04.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.02.2019  № 138


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2019 р.
за № 276/33247

Про внесення змін до Порядку відбору Куратора національного культурного проекту для представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва

Відповідно до підпунктів 2, 13 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку відбору Куратора національного культурного проекту для представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва, затвердженого наказом Міністерства культури України від 04 липня 2016 року № 498, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 липня 2016 року за № 1032/29162, такі зміни:

1) в абзаці третьому пункту 3 розділу II слово «двічі» замінити словом «тричі»;

2) у розділі III:

в абзаці першому пункту 2 цифри та слова «з 01 липня до 01 серпня» замінити цифрами та словами «з 01 квітня до 31 травня»;

в абзаці першому пункту 3 цифри та слова «з 08 серпня до 31 серпня» замінити цифрами та словами «з 08 червня до 18 червня»;

абзац третій пункту 6 викласти в такій редакції:

«Міністерство культури України надає фінансову підтримку на створення та реалізацію національного культурного проекту за рахунок бюджетних коштів, передбачених Міністерству культури України на зазначену ціль.»;

перше речення пункту 7 виключити.

2. Управлінню міжнародного співробітництва (Страшненко І.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр

Є. Нищуквгору