Документ z0275-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.02.2001, підстава - z0122-01

                                                          
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 30/76 від 07.04.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
30 квітня 1999 р.
vd990407 vn30/76 за N 275/3568
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Держпідприємництва
N 17/17 ( z0122-01 ) від 29.01.2001 )
Про затвердження Інструкції про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з розроблення, виготовлення і реалізації спеціальних технічних засобів (в тому числі іноземного виробництва) для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації та контроль за їх
дотриманням

Відповідно до Законів України "Про підприємництво" ( 698-12 )
та "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), Постанови Верховної Ради
України від 17 червня 1992 року N 2471-12 "Про право власності на
окремі види майна", Положення про Ліцензійну палату України,
затвердженого Указом Президента України від 16 липня 1997 року
N 648/97, та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
3 липня 1998 року N 1020 ( 1020-98-п ) "Про порядок ліцензування
підприємницької діяльності" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про умови і правила провадження
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з розроблення,
виготовлення і реалізації спеціальних технічних засобів (в тому
числі іноземного виробництва) для зняття інформації з каналів
зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації та контроль
за їх дотриманням (додається). 2. Управлінню ліцензування економічної діяльності Ліцензійної
палати (Єфремов О.В.) та Оперативно-технічному управлінню Служби
безпеки України (Суховатий Ю.М.) в установленому порядку подати
Інструкцію в п'ятиденний термін на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України. 3. Управлінню ліцензування економічної діяльності Ліцензійної
палати та Оперативно-технічному управлінню Служби безпеки України
довести до відома працівників Ліцензійної палати, представництв
Ліцензійної палати в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі, керівного та оперативного складу Служби
безпеки України Інструкцію про умови і правила провадження
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з розроблення,
виготовлення і реалізації спеціальних технічних засобів (в тому
числі іноземного виробництва) для зняття інформації з каналів
зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації та контроль
за їх дотриманням. 4. Передбачити у планах-графіках: Управлінню контролю за процедурами ліцензування і реєстрації
Ліцензійної палати (Апатенко О.П.) - перевірку додержання порядку
надання ліцензій Службою безпеки України; Управлінню контролю за процедурами ліцензування і реєстрації
Ліцензійної палати та Оперативно-технічному управлінню Служби
безпеки України - перевірку суб'єктів підприємницької діяльності
щодо дотримання умов і правил провадження діяльності з
розроблення, виготовлення і реалізації спеціальних технічних
засобів. 5. Оперативно-технічному управлінню Служби безпеки України
забезпечити публікацію в засобах масової інформації Інструкції про
умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні
умови) з розроблення, виготовлення і реалізації спеціальних
технічних засобів (в тому числі іноземного виробництва) для зняття
інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання
інформації та контроль за їх дотриманням. 6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Голови Служби
безпеки України від 21.06.95 N 97 "Про затвердження Інструкції про
порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на
розробку, виготовлення і реалізацію спеціальних технічних засобів
негласного отримання інформації та Інструкції про умови і правила
здійснення підприємницької діяльності по розробці, виготовленню і
реалізації спеціальних технічних засобів негласного отримання
інформації". 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Ліцензійної палати України Музичука В.Т. та першого
заступника Голови Служби безпеки України Горбатюка В.С.
Голова Ліцензійної палати України С.І.Третьяков
Голова Служби безпеки України Л.В.Деркач
Затверджено
Наказ Ліцензійної палати України
та Служби безпеки України
07.04.99 N 30/76
Інструкція
про умови і правила провадження підприємницької
діяльності (ліцензійні умови) з розроблення, виготовлення
і реалізації спеціальних технічних засобів (в тому числі
іноземного виробництва) для зняття інформації з каналів
зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації та
контроль за їх дотриманням
1. Загальні положення
1.1. Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про
підприємництво" ( 698-12 ), "Про оперативно-розшукову діяльність"
( 2135-12 ), "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), Постанови
Верховної Ради України від 17 червня 1992 року N 2471-12 "Про
право власності на окремі види майна", Положення про порядок
ліцензування підприємницької діяльності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 3 липня 1998 року N 1020
( 1020-98-п ), та "Зводу відомостей, що становлять державну
таємницю", затвердженого наказом Державного комітету України з
питань державних секретів від 31.07.95 N 47 ( z0278-95 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.95 за
N 278/814. 1.2. Інструкція визначає ліцензійні умови провадження
підприємницької діяльності з розроблення, виготовлення і
реалізації спеціальних технічних засобів (в тому числі іноземного
виробництва) для зняття інформації з каналів зв'язку, інших
засобів негласного отримання інформації (далі - спеціальні
технічні засоби), а також установлює порядок контролю за
дотриманням ліцензійних умов. 1.3. Спеціальними технічними засобами є технічні засоби,
устаткування, апаратура, прилади, пристрої, препарати та інші
вироби, спеціально створені, розроблені, модернізовані,
запрограмовані або пристосовані для виконання завдань з негласного
отримання інформації під час здійснення оперативно-розшукової
діяльності. До таких засобів належать: спеціальні технічні засоби для негласного отримання та
реєстрації аудіоінформації; спеціальні технічні засоби для негласного візуального
спостереження та документування; спеціальні технічні засоби для негласного прослуховування
телефонних переговорів; спеціальні технічні засоби для негласного перехоплення та
реєстрації інформації з технічних каналів зв'язку; спеціальні технічні засоби для негласного контролю поштових
повідомлень і відправлень; спеціальні технічні засоби для негласного обстеження
предметів і документів; спеціальні технічні засоби для негласного проникнення у
приміщення, транспортні засоби, інші об'єкти та їх обстеження; спеціальні технічні засоби для негласного контролю за
переміщенням транспортних засобів та інших об'єктів; спеціальні технічні засоби для негласного отримання (зміни,
знищення) інформації з технічних засобів її зберігання, обробки та
передачі. Спірні питання щодо належності до спеціальних технічних
засобів конкретного технічного засобу, який розробляється,
виготовляється і реалізується суб'єктом підприємницької
діяльності, вирішується експертно-технічною комісією Служби
безпеки України. 1.4. Дія Інструкції поширюється на всіх суб'єктів
підприємницької діяльності незалежно від їх організаційно-правових
форм та форм власності, що провадять діяльність з розроблення,
виготовлення і реалізації спеціальних технічних засобів (далі -
Заявники). 1.5. Діяльність з розроблення, виготовлення і реалізації
спеціальних технічних засобів, що підлягає ліцензуванню, охоплює: розроблення, виготовлення і реалізацію в Україні спеціальних
технічних засобів власного виробництва; реалізацію в Україні спеціальних технічних засобів іноземного
виробництва; розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для
їх реалізації за кордоном. 1.6. Видача, переоформлення, анулювання, зупинення та
поновлення дії ліцензій на провадження діяльності з розроблення,
виготовлення і реалізації спеціальних технічних засобів
провадиться Службою безпеки України відповідно до Положення про
порядок ліцензування підприємницької діяльності, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 1998 року N 1020
( 1020-98-п ) (далі - Положення про ліцензування). 1.7. Рішення щодо видачі, переоформлення, анулювання,
зупинення та поновлення дії ліцензії приймається на підставі
висновків постійно діючої комісії з ліцензування підприємницької
діяльності з розроблення, виготовлення і реалізації спеціальних
технічних засобів, яка створена наказом Голови Служби безпеки
України в Центральному управлінні Служби безпеки України. 1.8. Для перевірки спроможності суб'єкта підприємницької
діяльності щодо розроблення, виготовлення і реалізації спеціальних
технічних засобів орган, який видає ліцензії, визначає його
можливості, для чого: перевіряє організаційно-технічне забезпечення і
матеріально-технічне оснащення суб'єкта підприємницької
діяльності, список працівників, які будуть виконувати заявлену
діяльність, з даними про їхній професійний рівень; відвідує підприємство суб'єкта підприємницької діяльності, де
знайомиться з його можливостями; готує висновок про спроможність суб'єкта підприємницької
діяльності виконувати заявлену діяльність. Орган, який видає ліцензії, здійснює також перевірку суб'єкта
підприємницької діяльності на предмет наявності обставин, які
можуть бути підставою для заборони у видачі ліцензії. 1.9. Підготовлені Заявником згідно з Положенням про
ліцензування документи подаються до: Центрального управління Служби безпеки України, якщо Заявник
зареєстрований в органі державної реєстрації в м.Києві або
Київській області; регіонального органу Служби безпеки України* за
місцезнаходженням органу державної реєстрації, в якому
зареєстрований Заявник. ____________
* Регіональними органами Служби безпеки України є: Головне
управління Служби безпеки України в Криму, Управління Служби
безпеки України в областях, Управління Служби безпеки України в
м. Севастополі.
2. Умови і правила провадження підприємницької діяльності
2.1. Відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову
діяльність" ( 2135-12 ) використання спеціальних технічних засобів
в Україні дозволяється тільки оперативним підрозділам, зазначеним
у ст.5 цього Закону. Розроблення, виготовлення і реалізація
спеціальних технічних засобів можливі лише для цих підрозділів
(далі - Замовники). Розроблення, виготовлення та реалізація спеціальних технічних
засобів за межі України здійснюється за відповідними договорами з
правоохоронними органами іноземних держав, за умови обов'язкового
погодження цих договорів зі Службою безпеки України. При цьому
правоохоронні органи іноземних держав також виступають як
Замовники. При поданні документів на розгляд органу, який видає
ліцензії, Заявник повинен мати письмову домовленість з Замовником
про співробітництво у разі отримання ліцензії Служби безпеки
України на розроблення, виготовлення і реалізацію конкретних
спеціальних технічних засобів. 2.2. Розроблення, виготовлення і реалізація спеціальних
технічних засобів становить державну таємницю. Це регламентується
пунктами 4.6, 4.45 "Зводу відомостей, що становлять державну
таємницю" ( z0278-95 ), відповідно до якого зведені відомості про
тактико-технічні характеристики спеціальних технічних засобів,
тактику застосування технічних і спеціальних засобів та відомості
про науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, що
сприяють удосконаленню засобів оперативно-розшукової діяльності,
становлять державну таємницю. Охорона державної таємниці, згідно зі статтями 16, 17 Закону
України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), включає комплекс
організаційно-правових, інженерно-технічних та оперативних
заходів, спрямованих на запобігання розголошенню інформації, що
становить державну таємницю, зокрема - одержання дозволу
(ліцензії) Заявником на здійснення діяльності, пов'язаної з
державною таємницею. 2.3. Термін дії ліцензії Служби безпеки України
встановлюється згідно з Положенням про ліцензування і не може
перевищувати 5 років. У жодному разі термін її дії не може
перевищувати термін дії дозволу на здійснення діяльності,
пов'язаної з державною таємницею.
3. Особливі умови провадження підприємницької діяльності
3.1. Суб'єкт підприємницької діяльності при наявності
відповідної ліцензії забезпечує збереження державної таємниці щодо
ліцензованої діяльності, для чого розробляє, затверджує у
Замовника та проводить заходи з реєстрації та обліку спеціальних
технічних засобів і технічної документації до них. Персональну
відповідальність за це несе керівник суб'єкта підприємницької
діяльності. Орган, який видає ліцензії, надає консультації з оформлення
документів щодо переміщення, списання, знищення спеціальних
технічних засобів. 3.1.1. Спеціальні технічні засоби повинні бути зареєстровані
та перебувати на обліку під час виготовлення, зберігання та
випробувань. 3.1.2. Порядок маркірування спеціальних технічних засобів
установлюється суб'єктом підприємницької діяльності за узгодженням
з Замовником. 3.1.3. Спеціальні технічні засоби зберігаються в приміщеннях
(на складах, у сховищах), що відповідають вимогам щодо
забезпечення секретності і унеможливлюють несанкціонований доступ
до них сторонніх осіб. 3.1.4. Спеціальні технічні засоби знімаються суб'єктом
підприємницької діяльності з обліку після їх відправлення
Замовнику, знищення, витрачення на випробуваннях, дослідних
роботах, умонтування в інші спеціальні технічні засоби. Підставою для зняття спеціальних технічних засобів з обліку
є: накладна з підписом Замовника, засвідчена його печаткою, або
доручення на одержання спеціальних технічних засобів; акт про знищення спеціальних технічних засобів; акт про витрачення спеціальних технічних засобів на іспитах,
під час проведення дослідних та інших робіт. 3.1.5. Замовники, що одержують спеціальні технічні засоби,
повинні мати довіреність за встановленою формою, засвідчену
гербовою печаткою. 3.1.6. Приймання (передання) спеціальних технічних засобів
здійснюється за накладними, актами про приймання-передання та
іншою супроводжувальною документацією з обов'язковою перевіркою
цілісності опакування та пломб. 3.1.7. Перевезення спеціальних технічних засобів повинно
здійснюватися так, щоб була повністю забезпечена їхня схоронність. 3.1.8. Знищенню підлягають спеціальні технічні засоби, що
вибракувані під час виробництва, випробувань або потреба в яких
відпала. 3.1.9. Відбір (вибракування) спеціальних технічних засобів
для знищення здійснюється спеціально створеною суб'єктом
підприємницької діяльності комісією у складі не менш як 3
фахівців. Акти про знищення виробів, із зазначенням причин
вибракування, затверджуються керівником суб'єкта підприємницької
діяльності. 3.1.10. Перевірка наявності спеціальних технічних засобів
провадиться один раз на рік за станом на 1 січня комісією, яка
призначається керівником суб'єкта підприємницької діяльності, та
оформляється актом.
3.2. У разі анулювання ліцензії підлягають обов'язковому
знищенню технічна документація на спеціальні технічні засоби та ті
залишки виробництва (вузли, компоненти) спеціальних технічних
засобів, з яких можливо встановити їх кінцеве призначення та
параметри. Знищення здійснюється у присутності представника
органу, який видає ліцензії, з підписанням сторонами акта про
знищення.
4. Права і обов'язки суб'єктів підприємницької діяльності
4.1. Суб'єкт підприємницької діяльності при наявності
відповідної ліцензії має право: провадити діяльність з розроблення, виготовлення і реалізації
спеціальних технічних засобів згідно з терміном дії ліцензії; одержувати в установленому законом порядку інформацію від
відповідних державних органів виконавчої влади і Служби безпеки
України щодо чинних законодавчих та нормативних актів, які
регламентують умови і правила здійснення цієї діяльності; оскаржувати в судовому порядку неправомірні дії органу, який
видає ліцензії, щодо видачі, переоформлення та зупинення дії
ліцензії. 4.2. Суб'єкт підприємницької діяльності при наявності
відповідної ліцензії зобов'язаний: виконувати ліцензійні умови протягом усього терміну дії
ліцензії; вести облік договорів з ліцензованої діяльності; відповідати в письмовій формі на запити органу, який видає
ліцензії, стосовно діяльності, пов'язаної зі спеціальними
технічними засобами; дозволяти представнику органу, який видає ліцензії,
здійснювати перевірку діяльності з розроблення, виготовлення і
реалізації спеціальних технічних засобів; повідомляти орган, який видає ліцензії, про зупинення своєї
діяльності з розроблення, виготовлення і реалізації спеціальних
технічних засобів.
5. Контроль за додержанням ліцензійних умов
5.1. Контроль за додержанням ліцензійних умов провадження
підприємницької діяльності з розроблення, виготовлення і
реалізації спеціальних технічних засобів здійснюється Службою
безпеки України, Ліцензійною палатою України та її
представництвами, співробітники яких, згідно із Законом України
"Про державну таємницю" ( 3855-12 ), мають відповідні допуски на
право доступу на територію Заявника, до обладнання та
документації, що стосуються розроблення, виготовлення і реалізації
спеціальних технічних засобів, для перевірки виконання ним
ліцензійних умов. Про термін перевірки орган, який видає ліцензії, повідомляє
Заявника у письмовій формі за десять календарних днів до її
проведення. 5.2. Перевірка виконання Заявником ліцензійних умов
провадження підприємницької діяльності з розроблення, виготовлення
і реалізації спеціальних технічних засобів проводиться планово, не
більш одного разу на рік, а також за обгрунтованим поданням
Замовника або для розв'язання питання щодо поновлення дії
ліцензії. 5.3. У разі порушення Заявником ліцензійних умов з
розроблення, виготовлення і реалізації спеціальних технічних
засобів орган, який видає ліцензії, видає обов'язкові для
виконання Заявником розпорядження щодо усунення виявлених порушень
або зупиняє дію ліцензії на визначений термін чи до усунення цих
порушень. 5.4. У рішенні про зупинення дії ліцензії, яке видається
Заявнику в письмовій формі у термін не пізніше 5 днів з дня
прийняття рішення, зазначаються підстави зупинення. 5.5. Після усунення порушень у визначений термін Заявник
надсилає до органу, який видає ліцензії, звіт про виконання
розпоряджень щодо усунення виявлених порушень і заяву про
поновлення дії ліцензії. Дія ліцензії може бути поновлена за умови усунення виявлених
порушень. Рішення про поновлення дії ліцензії або її анулювання
приймається органом, який видає ліцензії, на підставі акта
перевірки. 5.6. У разі повторного або грубого порушення Заявником
ліцензійних умов з розроблення, виготовлення і реалізації
спеціальних технічних засобів, ліцензія анулюється. До грубих порушень умов провадження діяльності з розроблення,
виготовлення і реалізації спеціальних технічних засобів належать: невиконання вимог нормативно-правових актів і
нормативно-технічних документів, які регламентують провадження
діяльності з розроблення, виготовлення і реалізації спеціальних
технічних засобів; порушення режиму секретності; виявлення недостовірних відомостей в документах для одержання
ліцензії, що надійшли до органу, який видає ліцензії. 5.7. У рішенні про анулювання ліцензії, яке видається
Заявнику в письмовій формі у термін не пізніше 5 днів з дня
прийняття рішення, зазначаються підстави анулювання.вгору