Документ z0275-18, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.07.2019, підстава - z0792-19

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.02.2018  № 291


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 березня 2018 р.
за № 275/31727

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 1085 від 11.07.2019}

Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 22 березня 2017 року № 447

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), з метою упорядкування умов оплати праці працівників державної служби зайнятості НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства соціальної політики України від 22 березня 2017 року № 447 "Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 березня 2017 року за № 407/30275 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 1 цифри "1 - 4" замінити цифрами "1 - 3";

2) у пункті 2:

у підпункті 1:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"надбавку за інтенсивність праці - до 100 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ця надбавка скасовується або її розмір зменшується;";

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"за виконання функцій індивідуального супроводу при працевлаштуванні безробітних - у порядку та розмірах, визначених Центральним апаратом Служби за погодженням із Міністерством соціальної політики України;";

абзац другий підпункту 2 викласти в такій редакції:

"Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання, що діє у Центральному апараті Служби та відповідному центрі зайнятості. У 2018 році граничний розмір премії не може перевищувати 100 відсотків посадового окладу;";

3) пункти 3, 4 викласти в такій редакції:

"3. Виплачувати працівникам, зазначеним у пункті 1 цього наказу, надбавку за вислугу років у відсотках від посадового окладу залежно від стажу роботи у державній службі зайнятості, а також стажу роботи, який зараховується до стажу державної служби згідно з чинним законодавством, у таких розмірах: понад 1 рік - 5, понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20 відсотків посадового окладу.

4. Преміювання Голови Служби, першого заступника та заступників Голови Служби, керівників центрів зайнятості, керівників філій і заступників цих керівників, надання їм матеріальної допомоги та встановлення надбавок і доплат до посадового окладу проводиться в порядку та розмірах, установлених цим наказом, у межах затверджених видатків на оплату праці за погодженням із органом вищого рівня.";

4) пункт 5 після слів "центрів зайнятості" доповнити словами " їхніх філій";

5) додатки 1-3 викласти в новій редакції, що додаються.

2. Департаменту заробітної плати та умов праці (О. Товстенко) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Державний секретар
Міністерства фінансів України

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівніЄ. Капінус


О. МірошниченкоР. ІллічовДодаток 1
до наказу Міністерства
соціальної політики України
22.03.2017 № 447
(у редакції наказу Міністерства
соціальної політики України
26.02.2018 № 291)

СХЕМА
посадових окладів працівників Державної служби зайнятості (Центрального апарату)

Посада

Місячний посадовий оклад, грн

Голова Служби

18 000

Перший заступник Голови Служби

15 800

Заступник Голови Служби

14 500

Начальник управління, головний бухгалтер

11 400

Начальник самостійного відділу

10 800

Начальник відділу у складі управління

8 900

Завідувач самостійного сектору

8 900

Завідувач сектору у складі управління, відділу

8 200

Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант:


провідний

7 500

І категорії

6 000

ІI категорії

5 500

Радник Голови Служби

7 500

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці


О. Товстенко


Додаток 2
до наказу Міністерства
соціальної політики України
22.03.2017 № 447
(у редакції наказу Міністерства
соціальної політики України
26.02.2018 № 291)

СХЕМА
посадових окладів працівників Центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості

Посада

Місячний посадовий оклад, грн

Директор

10 400

Начальник відділу

7 500

Завідувач самостійного сектору

6 500

Завідувач сектору у складі відділу

5 400

Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант:


провідний

4 800

І категорії

4 400

ІI категорії

4 200

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці


О. Товстенко


Додаток 3
до наказу Міністерства
соціальної політики України
22.03.2017 № 447
(у редакції наказу Міністерства
соціальної політики України
26.02.2018 № 291)

СХЕМА
посадових окладів працівників районних, міських, районних у містах та міськрайонних центрів зайнятості, філій центрів зайнятості

Посада

Місячний посадовий оклад, грн

Директор

7 700

Начальник відділу

6 500

Завідувач самостійного сектору

5 300

Завідувач сектору у складі відділу

5 200

Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант:


провідний

4 250

І категорії

4 200

ІI категорії

4 000

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці


О. Товстенковгору