Документ z0275-03, поточна редакція — Прийняття від 24.03.2003
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 08.04.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.03.2003 N 161
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 квітня 2003 р.
за N 275/7596

Про внесення змін
до Порядку видачі випускникам
позашкільних навчальних закладів
свідоцтв про позашкільну освіту

Відповідно до частини третьої статті 18 Закону України "Про
позашкільну освіту" ( 1841-14 ) та з метою оцінювання набутих
знань вихованців (учнів, слухачів) і врахування специфіки
навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Порядку видачі випускникам позашкільних
навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2001 N 510
( z0788-01 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
06.09.2001 за N 788/5979.
2. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій довести до відома керівників
позашкільних навчальних закладів зміни до Порядку видачі
випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про
позашкільну освіту ( z0788-01 ).
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Науменка Г.Г.
Міністр В.Г.Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
24.03.2003 N 161
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 квітня 2003 р.
за N 275/7596

ЗМІНИ
до Порядку видачі випускникам
позашкільних навчальних закладів
свідоцтв про позашкільну освіту

1. Пункт 1 Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних
закладів свідоцтв про позашкільну освіту ( z0788-01 ) (далі -
Порядок) доповнити новим абзацом такого змісту: "Разом зі свідоцтвом про позашкільну освіту видається додаток
до нього (додаток 2)".
2. В абзаці першому пункту 1 Порядку слова "що додаються"
замінити словами "(додаток 1)".
3. Доповнити Порядок додатком 2. У зв'язку з цим додаток до
пункту 1 Порядку вважати додатком 1.

Додаток 2
до Порядку
Зразок
------------------------------------------------------------------ | |-------------------------------| | ДОДАТОК || N | Назва | Оцінка || | ||---+----------------+--------|| | до свідоцтва N ________ ||---+----------------+--------|| | (без свідоцтва про позашкільну ||---+----------------+--------|| | освіту не дійсний) ||---+----------------+--------|| |________________________________||---+----------------+--------|| | (прізвище, ||---+----------------+--------|| |________________________________||---+----------------+--------|| | ім'я, по батькові) ||---+----------------+--------|| |одержа___ такі оцінки з фахових ||---+----------------+--------|| |дисциплін і навчальних курсів |-------------------------------| | -------------------------------| | | | N | Назва | Оцінка || Директор ________ ____________| | |---+----------------+--------|| (підпис) (прізвище та| | |---+----------------+--------|| ініціали)| | |---+----------------+--------|| М.П. ___________ 20 __ р. | | -------------------------------| | ------------------------------------------------------------------вгору