Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04.02.2016  № 295


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 лютого 2016 р.
за № 273/28403

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо коригування фінансового результату до оподаткування

Відповідно до підпунктів 141.1.3 та 141.1.4 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України, пункту 1 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, та з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання страхових послуг Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести до Методики формування резервів із страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 року № 24, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 198/8797, такі зміни:

1) у главі 1:

у пункті 1.1 слово та цифри «статті 156» замінити словами та цифрами «підпунктів 141.1.3 та 141.1.4 пункту 141.1 статті 141»;

у пункті 1.2 абзаци третій та четвертий виключити.

У зв’язку із цим абзаци п’ятий – дев’ятий вважати відповідно абзацами третім – сьомим;

2) у главі 2:

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Для коригування фінансового результату для цілей оподаткування відповідно до підпунктів 141.1.3 та 141.1.4 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України розраховується величина зменшення (збільшення) протягом звітного періоду суми математичних резервів (резервів довгострокових зобов’язань), сформованих відповідно до вимог цієї Методики.»;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

«2.4. Частка перестраховиків у відповідних видах страхових резервів із страхування життя розраховується тими самими методами, що і такі страхові резерви.».

2. У підпункті 6.3.2 пункту 6.3 розділу 6 додатка 4 до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 лютого 2004 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 517/9116 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15 вересня 2005 року № 4619), примітки до таблиць «Частка перестраховиків-резидентів у страхових резервах» та «Частка перестраховиків-нерезидентів у страхових резервах» виключити.

3. Унести до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року № 3104 «Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 січня 2005 року за № 19/10299, такі зміни:

у заголовку слова «Правил формування, обліку та розміщення» замінити словами «Методики формування»;

у пункті 1 слова «Правила формування, обліку та розміщення» замінити словами «Методику формування».

4. Унести до Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року № 3104, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 січня 2005 року за № 19/10299, такі зміни:

1) у заголовку слова «Правила формування, обліку та розміщення» замінити словами «Методика формування»;

2) у розділі 1:

пункт 1.1 викласти в такій редакції:

«1.1. Ця Методика розроблена відповідно до підпунктів 141.1.3 та 141.1.4 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України та статей 31 та 36 Закону України «Про страхування».»;

у пункті 1.2 слова «Ці Правила встановлюють порядок формування, обліку та розміщення» замінити словами « Ця Методика встановлює порядок формування»;

у пункті 1.3 абзаци третій – п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзац шостий уважати абзацом третім;

3) у тексті слова «ці Правила» у всіх відмінках замінити словами «ця Методика» у відповідних відмінках;

4) розділ 2 доповнити двома новими пунктами такого змісту:

«2.8. Для коригування фінансового результату для цілей оподаткування відповідно до підпунктів 141.1.3 та 141.1.4 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України розраховується величина зменшення (збільшення) протягом звітного періоду суми технічних резервів, сформованих відповідно до вимог цієї Методики, а саме:

резерву незароблених премій;

резерву заявлених, але не виплачених збитків;

резерву збитків, які виникли, але не заявлені.

2.9. Частка перестраховиків у відповідних видах технічних резервів розраховується тими самими методами, що і такі технічні резерви.»;

5) розділ 8 виключити.

5. Департаменту методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами разом із департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

6. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

7. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної фіскальної служби України

В.о. Міністра фінансів України

Голова
Державної регуляторної служби УкраїниР.М. Насіров

О. Маркарова


К.М. Ляпіна


Публікації документа