Документ z0273-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.02.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.04.2015. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.02.2015 N 188/77/178/222/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2015 р.
за N 273/26718

Про внесення змін
до наказу Мінпраці, Мінсім'ямолодьспорту,
МОЗ, МВС, Держкомнацрелігій,
Державного департаменту України
з питань виконання покарань
від 19 лютого 2009 року
N 70/411/101/65/19/32

Відповідно до підпунктів 5, 43 пункту 4 Положення про
Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом
Президента України від 06 квітня 2011 року N 389 ( 389/2011 ),
пункту 7 Положення про Міністерство охорони здоров'я України,
затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року
N 467 ( 467/2011 ), абзацу четвертого підпункту 2 пункту 3
Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року
N 401 ( 401-2014-п ), пункту 9 Положення про Міністерство юстиції
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 02 липня 2014 року N 228 ( 228-2014-п ), та з метою приведення
нормативно-правового акта до вимог чинного законодавства
Н А К А З У Є М О:
1. У заголовку, преамбулі та пункті 1 наказу Міністерства
праці та соціальної політики України, Міністерства України у
справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я
України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного
комітету України у справах національностей та релігій, Державного
департаменту України з питань виконання покарань від 19 лютого
2009 року N 70/411/101/65/19/32 ( z0419-09 ) "Про затвердження
Порядку взаємодії суб'єктів, що надають соціальні послуги
бездомним громадянам", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 08 травня 2009 року за N 419/16435, слова "бездомним
громадянам" замінити словами "бездомним особам".
2. Затвердити Зміни до Порядку взаємодії суб'єктів, що
надають соціальні послуги бездомним громадянам, затвердженого
наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту,
Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх
справ України, Державного комітету України у справах
національностей та релігій, Державного департаменту України з
питань виконання покарань від 19 лютого 2009 року
N 70/411/101/65/19/32 ( z0419-09 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 08 травня 2009 року за N 419/16435, що додаються.
3. Управлінню у справах людей похилого віку та надання
соціальних послуг Міністерства соціальної політики України (О.
Суліма) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр
соціальної політики України П.Розенко
Міністр
охорони здоров'я України О.Квіташвілі
Міністр
внутрішніх справ України А.Аваков
Міністр юстиції України П.Петренко
ПОГОДЖЕНО:
Голова
Державної міграційної служби України С.І.Радутний
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Голова
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок Г.В.Осовий
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України,
Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства внутрішніх
справ України,
Міністерства юстиції України
19.02.2015
N 188/77/178/222/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2015 р.
за N 273/26718

ЗМІНИ
до Порядку взаємодії суб'єктів,
що надають соціальні послуги
бездомним громадянам
( z0419-09 )

1. У заголовку слова "бездомним громадянам" замінити словами
"бездомним особам".
2. Пункт 1.2 розділу I викласти в новій редакції: "1.2. Дія цього Порядку поширюється на: Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим,
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення
обласних, Київської та Севастопольської міських, районних,
районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій,
виконавчих органів міських, районних у містах рад (у разі їх
створення) (далі - органи соціального захисту населення); головні управління Державної служби зайнятості в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління
Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах, а
також у містах та районах (далі - управління Державної служби
зайнятості), навчальні заклади Державної служби зайнятості; центри обліку бездомних осіб (далі - центри обліку); заклади соціального захисту для бездомних осіб (далі -
заклади для бездомних осіб); центри соціальної адаптації звільнених осіб; республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні,
Київський та Севастопольський міські, районні, міські, районні у
містах центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі -
центри СССДМ); орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері
сім'ї та дітей, служби у справах дітей обласних, Київської та
Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій (далі - служби у справах
дітей); Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
(далі - структурні підрозділи з питань охорони здоров'я); заклади охорони здоров'я; Кримську республіканську, обласні, центральні міські у містах
Києві та Севастополі, міські, міжрайонні, районні медико-соціальні
експертні комісії (далі - МСЕК); органи, підрозділи Міністерства внутрішніх справ (далі -
територіальні органи внутрішніх справ); територіальні органи та територіальні підрозділи Державної
міграційної служби України в областях, місті Києві (далі -
територіальні органи/ підрозділи ДМС); кримінально-виконавчу інспекцію.".
3. У розділі II: 1) у підрозділі 2.1: у пункті 2.1.2 слова "об'єднань громадян" замінити словами
"громадських об'єднань", слово "самозвернення" замінити словами
"особистого звернення особи"; пункт 2.1.3 викласти в новій редакції: "2.1.3. До складу групи фахівців, що здійснюють соціальне
патрулювання, крім соціальних працівників, можуть входити медичний
працівник, працівник органів внутрішніх справ, волонтери,
представники благодійних організацій та громадських об'єднань,
підприємств, установ, організацій за згодою."; у пункті 2.1.5 слова та знак "та/або установами
територіальних органів внутрішніх справ", знак та слово "/установ"
виключити; у пункті 2.1.7 слово "його" замінити словом "її"; 2) у підрозділі 2.2: пункт 2.2.1 викласти в новій редакції: "2.2.1. Облік бездомних осіб здійснює заклад соціального
захисту, утворений для виявлення та ведення обліку осіб, які
перебувають у соціальному становищі бездомності, - центр обліку
бездомних осіб."; пункт 2.2.2 викласти в новій редакції: "2.2.2. Діяльність центрів обліку здійснюється відповідно до
Типового положення про центр обліку бездомних осіб, затвердженого
наказом Міністерства соціальної політики України від 19 квітня
2011 року N 135 ( z0750-11 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 22 червня 2011 року за N 750/19488."; в абзаці другому пункту 2.2.3 слова "та забезпечує їх
подальше подання до відповідного територіального підрозділу
ДДГІРФО. Територіальний підрозділ ДДГІРФО розглядає подані заяви в
установленому порядку." виключити; абзаци другий та третій пункту 2.2.4 викласти у новій
редакції: "Інформація про бездомну особу є конфіденційною. Збирання,
зберігання та використання цієї інформації здійснюються з
додержанням вимог Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Закону
України "Про захист персональних даних" ( 2297-17 ). Оформлюються облікова картка клієнта (додаток 2) та
посвідчення про взяття на облік за формою, затвердженою наказом
Міністерства соціальної політики України від 28 грудня 2011 року
N 574 ( z0084-12 ) "Про деякі питання діяльності центру обліку
бездомних осіб", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
20 січня 2012 року за N 84/20397, із зазначенням місцезнаходження
центру обліку, іншого закладу для бездомних осіб, центру
соціальної адаптації звільнених осіб."; пункт 2.2.5 викласти в новій редакції: "2.2.5. Посвідчення про взяття на облік дійсне протягом
строку перебування на обліку. Зняття з обліку бездомної особи відбувається у разі: відсутності протягом 6 місяців інформації про неї (не
з'являється до центру обліку, і тому відсутні відомості щодо
бездомної особи) автоматично, про що бездомна особа попереджається
при взятті на облік під розписку; надання нею недостовірної інформації щодо наявності у неї
житла та іншої інформації, спрямованої на розв'язання її життєвих
проблем; подання особою або її законним представником заяви про зняття
з обліку; припинення підстав для проживання або перебування у закладі
для бездомних, центрі соціальної адаптації звільнених осіб; припинення підстав для перебування на території України
іноземців та осіб без громадянства у зв'язку із закінченням строку
дії посвідки на тимчасове проживання або отриманням копії рішення
про скасування територіальним підрозділом/органом ДМС посвідки на
тимчасове проживання чи посвідки на постійне проживання в Україні,
про що центр обліку інформує територіальний орган/підрозділ ДМС,
на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання
особи."; пункти 2.2.7-2.2.9 викласти в новій редакції: "2.2.7. Видача та обмін паспорта громадянина України
бездомним особам здійснюються відповідно до вимог наказу
Міністерства внутрішніх справ України від 13 квітня 2012 року
N 320 ( z1089-12 ) "Про затвердження Порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 02 липня 2012 року за N 1089/21401.
2.2.8. Безпосередньо реєстрацію місця проживання/місця
перебування бездомних осіб здійснюють територіальні підрозділи
ДМС. Реєстрація місця проживання/місця перебування бездомної особи
здійснюється відповідно до вимог Порядку реєстрації місця
проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків
необхідних для цього документів, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 22 листопада 2012 року
N 1077 ( z2109-12 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 18 грудня 2012 року за N 2109/22421 (зі змінами). 2.2.9. У разі здійснення реєстрації місця проживання після
закінчення строку реєстрації місця перебування ведення раніше
заведеної особової справи, облікової картки продовжується, що
сприятиме уникненню дублювання у загальній картотеці обліку
бездомних осіб."; пункт 2.2.10 виключити. У зв'язку з цим пункт 2.2.11 вважати пунктом 2.2.10; 3) у пункті 2.3.1 підрозділу 2.3 слова "та щорічно надає
цьому закладу інформацію про загальну чисельність клієнтів закладу
для бездомних та чисельність таких, які пройшли таке обстеження"
виключити; 4) абзац четвертий пункту 2.5.2 підрозділу 2.5 викласти в
новій редакції: "надає (щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним)
інформацію управлінням Державної служби зайнятості про непрацюючих
клієнтів з метою вирішення питання щодо їх працевлаштування,
залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру."; 5) підрозділ 2.7 викласти в новій редакції: "2.7. Організація роботи з іноземцями, особами без
громадянства, біженцями, особами, які потребують додаткового
захисту, та особами, які звернулися із заявою про визнання
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту до
територіальних органів/підрозділів ДМС 2.7.1. У разі звернення до центрів обліку або будинків
нічного перебування іноземців, осіб без громадянства, які не мають
документів, біженців, осіб, які потребують додаткового захисту, та
осіб, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою,
яка потребує додаткового захисту, до територіальних
органів/підрозділів ДМС, адміністрація закладу для бездомних осіб
повідомляє про таких осіб територіальні органи/підрозділи ДМС та
направляє цих осіб до них. 2.7.2. Іноземці, особи без громадянства та особи, які
звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту, до територіальних
органів/підрозділів ДМС, можуть перебувати у будинку нічного
перебування строком до 15 робочих днів. Після закінчення цього
строку територіальний орган/підрозділ ДМС вирішує питання щодо їх
подальшого перебування на території України та визначає місце
тимчасового проживання. За погодженням із адміністрацією закладу для бездомних осіб
іноземці, особи без громадянства та особи, які потребують
додаткового захисту, після відповідної перевірки та оформлення
довідки про звернення за захистом в Україні можуть перебувати у
ньому на законних підставах протягом строку, визначеного угодою з
цим закладом, за погодженням з територіальним підрозділом/органом
ДМС. 2.7.3. Біженці та особи, які потребують додаткового захисту,
можуть за рішенням адміністрації закладу для бездомних перебувати
у ньому протягом строку, визначеного угодою з цим закладом, за
погодженням з територіальним органом/підрозділом ДМС. 2.7.4. У разі самостійного звернення дитини, розлученої із
сім'єю, до центрів обліку або будинків нічного перебування або
якщо про таку дитину повідомили інші особи, які не є її законними
представниками, адміністрація цих закладів невідкладно повідомляє
про цю дитину територіальний орган/підрозділ ДМС, службу у справах
дітей та центр СССДМ за територіальним розташуванням для вжиття
заходів щодо тимчасового влаштування такої дитини у відповідний
дитячий заклад або сім'ю."; 6) у пункті 2.8.4 підрозділу 2.8: абзаци четвертий - шостий виключити. У зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно
абзацами четвертим, п'ятим.
4. У тексті Порядку ( z0419-09 ) та додатках до нього: слова "бездомний громадянин" в усіх відмінках і числах
замінити словами "бездомна особа" у відповідних відмінках і
числах; слово "бездомний" в усіх відмінках замінити словами "бездомна
особа" у відповідних відмінках; слова "орган праці та соціального захисту населення" в усіх
відмінках і числах замінити словами "орган соціального захисту
населення" у відповідних відмінках і числах; слова "реєстрація переважного місцезнаходження" в усіх
відмінках замінити словами "реєстрація місця проживання/місця
перебування" у відповідних відмінках; слова "підрозділи державної служби зайнятості", "місцеві
центри зайнятості" в усіх відмінках замінити словами "управління
Державної служби зайнятості" у відповідних відмінках; слова "виїзна бригада служби швидкої медичної допомоги" в
усіх відмінках замінити словами "бригада екстреної (швидкої)
медичної допомоги" у відповідних відмінках.
5. Додатки 3, 4 до Порядку ( z0419-09 ) виключити.
Начальник Управління у справах
людей похилого віку та надання
соціальних послуг
Міністерства соціальної
політики України О.В.Суліма
Директор
Департаменту медичної допомоги
Міністерства охорони
здоров'я України С.Г.Хотіна
Начальник
Департаменту юридичного
забезпечення Міністерства
внутрішніх справ України Д.В.Горбась
Директор
Департаменту взаємодії
з органами влади
Міністерства юстиції України Н.А.Козловськавгору