Документ z0272-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.11.2001, підстава - z0998-01

                                                          
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 5-2 від 21.03.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
11 травня 2000 р.
vd20000321 vn5-2 за N 272/4493
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Пенсійного фонду
N 16-6 ( z0998-01 ) від 19.10.2001 )
Про затвердження змін та доповнень до Інструкції
про порядок обчислення і сплати підприємствами,
установами, організаціями та громадянами збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування, інших
платежів, а також обліку їх надходження до
Пенсійного фонду України

У зв'язку з прийняттям Законів України від 17 листопада
1999 року N 1222-XIV ( 1222-14 ) "Про внесення змін до деяких
законів України", від 17 лютого 2000 року N 1461-III ( 1461-14 )
"Про внесення змін до деяких законів України" та відповідно до
пунктів 4 та 5 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 1994 року
N 345 ( 345-94-п ), правління Пенсійного фонду України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити зміни та доповнення до Інструкції про порядок
обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та
громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування,
інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду
України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду
України від 03.06.99 N 4-6 ( z0436-99 ) та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 5 липня 1999 року за N 436/3729
(додаються). 2. Управлінням надходження доходів та юридичному подати
зазначені зміни для реєстрації до Міністерства юстиції України.
Голова правління Б.О.Зайчук
Затверджено
Постанова правління
Пенсійного фонду України
21.03.2000 N 5-2
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2000 р.
за N 272/4493
Зміни та доповнення
до Інструкції про порядок обчислення і сплати
підприємствами, установами, організаціями та
громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування, інших платежів, а також обліку їх
надходження до Пенсійного фонду України
( z0436-99 )
1. Підпункт 3.1.1 пункту 3.1 доповнити абзацами другим та
третім такого змісту: "Для платників збору, визначених у підпунктах 2.1.1, 2.1.2
пункту 2.1 цієї Інструкції, які використовують працю найманих
працівників з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден
цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів,
бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і
бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, - 100
відсотків фактичних витрат на виплату і доставку пенсій,
призначених відповідно до статті 53 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ), в частині, що перевищує розміри пенсій
за вислугу років, обчислені відповідно до частини першої статті 53
Закону України "Про пенсійне забезпечення", з урахуванням суми
коштів платників збору, визначених підпунктом 2.1.4 пункту 2.1
цієї Інструкції. Для платників збору, визначених у підпунктах 2.1.1 та 2.1.2
пункту 2.1 цієї Інструкції, - 100 відсотків фактичних витрат на
виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" -
"з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ) до досягнення працівниками пенсійного віку,
передбаченого статтею 12 Закону України "Про пенсійне
забезпечення". 2. Підпункт 3.1.4 пункту 3.1 доповнити абзацами такого
змісту: "Для платників збору, визначених підпунктом 2.1.4 пункту 2.1
цієї Інструкції, з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден
цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів,
бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і
бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах: 1 відсоток від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, якщо сукупний оподатковуваний
дохід становить менше 150 гривень; 2 відсотки від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, якщо сукупний оподатковуваний
дохід становить від 150 до 250 гривень; 3 відсотки від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, якщо сукупний оподатковуваний
дохід становить від 250 до 350 гривень; 4 відсотки від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, якщо сукупний оподатковуваний
дохід становить від 350 до 500 гривень; 5 відсотків від сукупного оподатковуваного доходу,
обчисленого відповідно до законодавства України, якщо сукупний
оподатковуваний дохід перевищує 500 гривень. Для платників збору, визначених у підпункті 2.1.4 пункту 2.1
цієї Інструкції, які мають статус державного службовця або
працюють на посадах, робота на яких зараховується до трудового
стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів
України "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про прокуратуру"
( 1789-12 ), "Про державну підтримку засобів масової інформації та
соціальний захист журналістів" ( 540/97-ВР ), "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), "Про статус народного
депутата України" ( 2790-12 ), "Про Національний банк України"
( 679-14 ), Митного кодексу України ( 1970-12 ), Положення про
помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого
Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року
N 379/95 ( 379/95-ВР ): 1 відсоток від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, з частини сукупного
оподатковуваного доходу, що не перевищує 150 гривень; 2 відсотки від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, з частини сукупного
оподатковуваного доходу в розмірі від 151 до 250 гривень; 3 відсотки від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, з частини сукупного
оподатковуваного доходу в розмірі від 251 до 350 гривень; 4 відсотки від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого
відповідно до законодавства України, з частини сукупного
оподатковуваного доходу в розмірі від 351 до 500 гривень; 5 відсотків від сукупного оподатковуваного доходу,
обчисленого відповідно до законодавства України, з частини
сукупного оподатковуваного доходу в розмірі понад 501 гривню". 3. Підпункт 3.1.11 пункту 3.1 виключити. 4. Розділ 7 викласти в такій редакції:
"7. Сплата фактичних витрат на виплату і доставку пенсій,
призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону
України "Про пенсійне забезпечення"
7.1. Платниками фактичних витрат на виплату і доставку
пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13
Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) до
досягнення працівниками пенсійного віку, передбаченого статтею 12
Закону України "Про пенсійне забезпечення", є підприємства всіх
форм власності та господарювання. 7.2. Фактичні витрати на виплату пенсій за віком на пільгових
умовах особам, які мають стаж, що дає право на призначення цих
пенсій на декількох підприємствах, покриваються цими
підприємствами пропорційно стажу роботи. При цьому стаж роботи на останньому підприємстві враховується
для визначення частки в повному розмірі, а з попередніх місць
роботи осіб він додається до стажу, необхідного для призначення
пенсії на пільгових умовах. Наприклад, громадянину для призначення
пенсії на пільгових умовах потрібно мати стаж роботи 12,5 років
при загальному стажі 25 років. Фактично він має стаж роботи,що дає
право на пільгову пенсію 22 роки, з них на підприємствах: N 1 - 8 років (останнє місце роботи), N 2 - 2 роки (попереднє місце роботи), N 3 - 12 років. Для визначення частки плати враховується стаж на
підприємствах: N 1 - 8 років, N 2 - 2 роки, N 3 - 2,5 роки. 7.3 У разі ліквідації або зміни власника підприємства суми
зазначених витрат Пенсійному фонду України вносять
правонаступники. 7.4. Розмір плати для підприємств визначається органами
Пенсійного фонду України щорічно, до 20 січня поточного року, та
протягом 10 днів з новопризначених пенсій згідно з додатком 5 на
підставі відомостей органів соціального захисту населення, які
подаються відповідному органу Пенсійного фонду до 10 січня
наступного року та протягом 10 днів з дня прийняття рішення про
призначення нової пенсії за формою згідно з додатком 6. 7.5. Підприємства щомісяця до 25 числа вносять до Пенсійного
фонду України суми фактичних витрат на виплату і доставку пенсій,
призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону
України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), що призначені в
минулих та поточному роках. Суми обчислюються підприємством самостійно в розмірі, що
відповідає місячному розміру фактичних витрат на виплату і
доставку пільгової пенсії за станом на 1 січня минулого року. У разі зміни розміру пенсії або настання обставин, які
впливають на суми відшкодування ( смерть пенсіонера, зміна місця
проживання та ін.) Пенсійний фонд України на підставі даних
органів соціального захисту населення повідомляє про це
підприємство в місячний термін з моменту виникнення цих обставин.
Органи соціального захисту повідомляють відповідні органи
Пенсійного фонду в 10-денний термін з дня виникнення цих обставин. 7.6. Несвоєчасно перераховані суми фактичних витрат на
виплату та доставку пенсій вважаються недоїмкою та стягуються з
нарахуванням пені з 26 числа поточного місяця, а за
новопризначеними пенсіями з 26 числа наступного місяця. 7.7. У разі призначення пенсій на пільгових умовах особам,
які мають потрібний стаж роботи не за місцем призначення цієї
пенсії, орган Пенсійного фонду за місцем призначення пенсії
надсилає повідомлення згідно з додатком 5 для зазначених
підприємств у двох примірниках через орган Пенсійного фонду за
місцезнаходженням цього підприємства. 7.8. Суми фактичних витрат на виплату та доставку пенсій
відображаються у звіті про нарахування збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування й інших надходжень та витрачання
коштів Пенсійного фонду за формою 4-ПФ згідно з додатком 7." 5. Додатки 5 та 6 до Інструкції викласти в новій редакції:
Додаток 5
до Інструкції про порядок
обчислення і сплати підприємствами,
установами, організаціями та громадянами
збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування, інших платежів, а також
обліку їх надходження до Пенсійного
фонду (в редакції постанови правління
Пенсійного фонду України
від 21.03.2000 N 5-2)

Кому направляється __________________________________________
(назва підприємства)
Повідомлення
про фактичні витрати на виплату та доставку пенсій,
призначених відповідно до пунктів "б" - "з"
ст.13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ),
за __________________ 200__ рік
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, |Рік |Місячний |Стаж, |Стаж |Фактичні|Фактичні|Розмір |Загальна сума |Частка |Сума плати |Місячний | |з/п|ім'я та по|приз-|розмір |необхід-|роботи |витрати |витрати |плати |плати (грн.), |плати |даного |розмір | | |батькові |наче-|фактичних |ний для |на |на |на |відповід-|(гр.7+гр.8)хгр.9|данного |підприємства |фактичних | | |особи, |ння |витрат на |призна- |данному |виплату |доставку|но до |----------------|підприє-|Пенсійному |витрат на | | |якій |пен- |виплату та|чення |підпри- |пенсії |пенсій |Закону | 100 |мства |фонду України |виплату та| | |призначена|сії |доставку |пенсії |ємстві, |пенсіо- |пенсіо- |України | |(проц.),|за попередній |доставку | | |пенсія на | |пенсії за |на піль-|що вра- |неру за |неру за |"Про збір| |гр.6х100|рік |пенсії | | |пільгових | |станом на |гових |ховано |поперед-|поперед-|на обов'-| |--------|гр.10 х гр.11 |гр.4хгр.11| | |умовах | |01.01. |умовах |при |ній рік |ній рік |язкове | | гр.5 |--------------|----------| | | | |минулого |(років, |обчис- | | |державне | | | 100 | 100 | | | | |року |місяців)|ленні | | |пенсійне | | | | | | | | | | |плати | | |страхува-| | | | | | | | | | |(років, | | |ння" | | | | | | | | | | |місяців)| | | | | | | | | | | |(грн.) | | |(грн.) |(грн.) |(100%) | | |(грн.) |(грн.) | |---+----------+-----+----------+--------+--------+--------+--------+---------+----------------+--------+--------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 6
до Інструкції про порядок обчислення
і сплати підприємствами, установами,
організаціями та громадянами збору на
обов'язкове державне пенсійне
страхування, інших платежів, а також
обліку їх надходження до Пенсійного
фонду України (в редакції постанови
правління Пенсійного фонду України
від 21.03.2000 N 5-2)
Відомості
про фактичні витрати на виплату та доставку пенсій
за віком, призначених на пільгових умовах відповідно
до пунктів "б" - "з" ст.13 Закону України
"Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ),
за ___________________200 _____ рік
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, |Рік |Місячний розмір |Фактичні |Фактичні |Урахований | у тому числі в розрізі підприємств | |з/п|ім'я та по |призна-|фактичних витрат |витрати на |витрати на |стаж роботи | | | |батькові |чення |на виплату та |виплату |доставку |для | | | |особи, якій |пенсії |доставку пенсій |пенсії за |пенсії за |призначення | | | |призначена | |за станом на 01.01|попередній |попередній |пенсії на | | | |пенсія на | |минулого року |рік |рік |пільг.умовах -| | | |пільгових | | | | |усього (років,|------------------------------------------| | |умовах | | | | |місяців) | назва | адреса |стаж роботи | | | | | | | | | підприємства | підприємства |для | | | | | | | | | | |призначення | | | | | | | | | | |пенс. на | | | | | | | | | | |пільг.умовах| | | | | | | | | | |(років, | | | | |------------------| | | | | |місяців) | | | | | розмір |доставка | | | | | | | | | | | пенсії | | | | | | | | | | | |(грн.) | (грн.) | (грн.) | (грн.) | | | | | |---+-------------+-------+--------+---------+-----------+-----------+--------------+--------------+--------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+-------------+-------+--------+---------+-----------+-----------+--------------+--------------+--------------+------------| | |Наприклад: | 1991 | | | 6000 | | 22 |Колгосп |Васильківський| 15 | | |Іваненко В.П.| | | | | | |"Світанок" |р-н, | | | | | | | | | | | |Київська обл. | | |---+-------------+-------+--------+---------+-----------+-----------+--------------+--------------+--------------+------------| | | | | | | | | |Радгосп |Броварський | 4 | | | | | | | | | |"Тарасівський"|р-н, | | | | | | | | | | | |Київська обл. | | |---+-------------+-------+--------+---------+-----------+-----------+--------------+--------------+--------------+------------| | | | | | | | | |Колгосп ім. |Бориспільський| 3 | | | | | | | | | |Шевченка |р-н, | | | | | | | | | | | |Київська обл. | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору