Документ z0270-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.01.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.03.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.01.2014  № 24


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 лютого 2014 р.
за № 270/25047

Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету

Відповідно до статті 8 Бюджетного кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, з метою приведення у відповідність із чинним законодавством НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12 березня 2012 року № 333, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 березня 2012 року за № 456/20769 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 червня 2012 року № 754), що додаються.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Уповноважити Державну казначейську службу України (Харченко С.І.) надавати роз'яснення з питань застосування економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.

Міністр

Ю. Колобов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27.01.2014  № 24


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 лютого 2014 р.
за № 270/25047

ЗМІНИ
до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету

1. У пункті 2.2 глави 2:

1) абзац восьмий підпункту 1 підпункту 2.2.4 доповнити словами «, послуг з доступу в режимі on-line до зарубіжних електронних баз наукової та науково-технічної інформації»;

2) підпункт 12 підпункту 2.2.8.2 підпункту 2.2.8 викласти в такій редакції:

«12) видатки закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, а також закладів охорони здоров’я пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я, що відповідно до закону надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу.».

2. Підпункт 4 підпункту 3.2.1 пункту 3.2 глави 3 викласти в такій редакції:

«4) капітальні видатки закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, а також закладів охорони здоров’я пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я, що відповідно до закону надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу.».

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицькийвгору