Документ z0267-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.02.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.03.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.02.2017  № 241


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2017 р.
за № 267/30135

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Капінуса Є.В.

Міністр

О. Данилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
17.02.2017 № 241


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2017 р.
за № 267/30135

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

1. В Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 01 липня 1997 року № 141, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 04 серпня 1997 року за № 284/2088 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 року № 818):

1) доповнити підпункт 1.3 пункту 1 після слів «використання раніше придбаних матеріальних цінностей» словами «(крім основних засобів)»;

2) підпункт 5.2 пункту 5 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 5.3, 5.4 вважати відповідно підпунктами 5.2, 5.3;

3) доповнити абзац другий пункту 9 після слів «необоротних активів» словами «, які не призначаються для їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку, ».

2. Пункт 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2002 року № 147, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2002 року за № 269/6557 (із змінами), викласти в такій редакції:

«4. Показники річної фінансової звітності підприємства підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування у разі наявності в економічному середовищі, зокрема, таких специфічних факторів:

переважна більшість населення зберігає свої заощадження у формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті;

продаж та придбання активів на умовах відстрочення платежу здійснюється за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності грошей протягом періоду відстрочення платежу;

відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно з індексом цін;

досягнення значення кумулятивного приросту інфляції 100 і більше відсотків.».

3. Доповнити підпункт 4.6 пункту 4 розділу IV Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (із змінами), після слів «фінансової звітності за» словами «національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або».

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку
Ю.П. Романюквгору