Документ z0266-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.12.2018, підстава - z1388-18


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
27.02.2017  № 680/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2017 р.
за № 266/30134

ПОЛОЖЕННЯ
про центральну та міжрегіональну комісії з питань визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення

{Заголовок Положення із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1300/5 від 27.04.2018
№ 3801/5 від 04.12.2018}

І. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України, Положення про визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення (далі - Положення про визначення виду колонії), встановлює завдання, функції, права, обов’язки і порядок діяльності міжрегіональних та центральної комісій Міністерства юстиції України.

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

2. Комісії у своїй діяльності керуються Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, а також Положенням про визначення виду колонії.

3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

близькі родичі та члени сім'ї - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

запит на наряд - документ, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи (осіб), засудженої(их) до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту чи обмеження волі, яка (які) підлягає(ють) направленню до установи виконання покарань або переведенню для відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої, та інша інформація про засудженого, необхідна для визначення установи, в якій особа має відбувати покарання;

зона діяльності міжрегіонального управління - адміністративно-територіальні одиниці, на територію яких поширюються повноваження відповідного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції (далі - міжрегіональне управління);

{Абзац п'ятий пункту 3 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

міжрегіональна комісія - колегіальний орган, що утворюється в міжрегіональному управлінні, визначає рівень безпеки виправної колонії, де засуджена до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк особа відбуватиме покарання згідно з обвинувальним вироком суду, та здійснює направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту чи обмеження волі в межах зони діяльності міжрегіонального управління, а також переведення осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та арешту, в межах зони діяльності міжрегіонального управління;

{Абзац п'ятий пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3801/5 від 04.12.2018}

наряд - рішення, що видається підрозділом по контролю за виконанням судових рішень для направлення особи (осіб), засудженої(их) до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту чи обмеження волі, яка (які) підлягає(ють) направленню до установи виконання покарань або переведенню для відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої;

педагогічна рада - постійно діючий колегіальний орган виховної колонії, головним завданням якого є розгляд питань та надання пропозицій адміністрації виховної колонії щодо організації соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими, удосконалення навчально-виховного процесу;

підрозділ з контролю за виконанням судових рішень - структурний підрозділ Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, міжрегіональних управлінь, на який згідно з функціональними обов’язками покладено здійснення контролю за виконанням судових рішень;

{Абзац восьмий пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

протокол комісії - документ, у якому фіксуються перебіг та результати проведення засідання комісії, прийняті рішення за результатами обговорення винесених на розгляд питань;

спостережна комісія - орган, діяльність якого передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2004 року № 429;

установа виконання покарань - арештні доми, кримінально-виконавчі установи (виправні центри, виправні колонії), спеціальні виховні установи (виховні колонії), слідчі ізолятори у випадках, передбачених Кримінально-виконавчим кодексом України;

центральна комісія - колегіальний орган, що утворюється в Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, який розглядає скарги на рішення міжрегіональних комісій, здійснює направлення для відбування покарання окремо визначених осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту чи обмеження волі, їх переведення для відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої.

{Абзац дванадцятий пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

ІІ. Порядок формування, склад та повноваження комісій

{Пункт 1 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

1. Міжрегіональна комісія утворюється керівником міжрегіонального управління у кількості не менше семи осіб.

До складу міжрегіональної комісії обов’язково включаються начальники підрозділів контролю за виконанням судових рішень та оперативної роботи міжрегіонального управління.

{Абзац другий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

Керівник міжрегіонального управління затверджує склад міжрегіональної комісії, призначає голову і заступника голови комісії. Головою міжрегіональної комісії, призначається перший заступник керівника міжрегіонального управління.

{Абзац третій пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

Міжрегіональна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає питання та здійснює направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту та обмеження волі, із СІЗО до установ виконання покарань в межах зони діяльності міжрегіонального управління;

розглядає питання та здійснює переведення осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та арешту, для відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої в межах зони діяльності міжрегіонального управління без зміни рівня безпеки згідно з вимогами статей 50, 93 Кримінально-виконавчого кодексу України;

{Пункт 1 розділу II доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3801/5 від 04.12.2018}

визначає рівень безпеки виправної колонії, де особа, засуджена до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, відбуватиме покарання згідно з обвинувальним вироком суду;

{Абзац пункту 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

розглядає питання та здійснює направлення засуджених, яким обмеження волі призначено відповідно до статті 82 Кримінального кодексу України, до виправних центрів в межах зони діяльності міжрегіонального управління;

направляє матеріали на розгляд центральної комісії з питань щодо переведення засуджених згідно з вимогами статей 50, 57, 93, 100, 101, 147 Кримінально-виконавчого кодексу України;

{Абзац пункту 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

здійснює розгляд скарг громадян, засуджених, ув’язнених, державних органів або громадських об’єднань на наряди підрозділу міжрегіонального управління, який здійснює контроль за виконанням судових рішень;

{Абзац пункту 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

здійснює іншу діяльність у межах повноважень та покладених завдань.

2. Центральна комісія утворюється начальником Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України у кількості не менше дев’яти осіб.

До складу центральної комісії обов’язково входять перший заступник начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, заступник начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, який координує напрями роботи, спрямовує та контролює діяльність підрозділу оперативно-розшукової роботи, начальники підрозділів Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби, які здійснюють організацію оперативної роботи, режиму, нагляду та безпеки, соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими, контроль за виконанням судових рішень.

Начальник Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України затверджує склад центральної комісії та призначає голову і заступника голови комісії. Головою центральної комісії призначається перший заступник начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.

Секретар центральної комісії обирається з числа присутніх членів комісії більшістю голосів членів комісії.

Основними завданнями центральної комісії є:

розгляд питань щодо переведення засуджених з однієї установи виконання покарань до іншої згідно з вимогами статей 50, 57, 93, 100, 101, 147 Кримінально-виконавчого кодексу України;

розгляд клопотань міжрегіональних управлінь щодо переведення засуджених з однієї установи виконання покарань до іншої за наявності реальної загрози життю чи здоров’ю засудженого, у разі ускладнення оперативної обстановки в установі, в якій відбуває покарання засуджена особа, для попередження настання негативних наслідків, надзвичайних подій, на виконання нормативно-правових актів Уряду чи Міністерства юстиції України, з інших виключних обґрунтованих підстав;

розгляд скарг засуджених до позбавлення волі, близьких родичів і членів сім’ї та адвокатів засудженої особи на рішення міжрегіональної комісії та наряди підрозділу з контролю за виконанням судових рішень Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України про направлення до кримінально-виконавчої установи;

підготовка вказівок, роз’яснень та методичних рекомендацій міжрегіональним комісіям щодо визначення рівнів безпеки виправних колоній особам, засудженим до позбавлення волі, їх розподілу і переведення та з інших питань діяльності зазначених комісій. Рішення, вказівки центральної комісії з питань діяльності міжрегіональних комісій набирають чинності з моменту їх підписання та є обов’язковими для виконання;

інша діяльність у межах повноважень та покладених на неї завдань.

{Пункт розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

ІІІ. Повноваження голови, заступника, секретаря та членів комісій, припинення повноважень

1. Голова комісії:

здійснює керівництво діяльністю комісії, організовує проведення її засідань;

діє від імені комісії, представляє її в органах державної влади та громадських об'єднаннях;

підписує протоколи та витяги з протоколів засідань комісії;

контролює своєчасність та повноту формування облікових справ за засіданнями комісії;

забезпечує контроль за виконанням прийнятих комісією рішень.

2. Заступник голови комісії:

здійснює повноваження голови комісії у разі його відсутності;

сприяє голові комісії у виконанні покладених обов’язків з організації роботи комісії;

у разі відсутності голови комісії або за рішенням комісії підписує витяги з протоколу засідання комісії;

організовує виконання розпоряджень та вказівок голови комісії;

організовує роботу з виготовлення та видачі витягів з протоколу засідань комісії.

3. Секретар комісії:

забезпечує підготовку засідань комісії та матеріалів з питань, що виносяться на її розгляд;

забезпечує повідомлення членів комісії про час і місце скликання засідання та питання, які виносяться на розгляд;

підписує протоколи та витяги з протоколів засідань комісії;

організовує формування матеріалів облікових справ за засіданнями та у ході виконання рішень комісії;

оформляє протокол засідання комісії та витяги з нього;

здійснює облік та реєстрацію витягів з протоколу;

організовує своєчасне інформування уповноважених та заінтересованих осіб про рішення, прийняті комісією за результатами розгляду запитів, звернень, інших ініціативних документів.

4. Члени комісії:

беруть участь у засіданнях комісії;

у межах функціональних повноважень надають висновки, пропозиції;

підписують протоколи та витяги з протоколів засідань комісії.

5. Повноваження члена комісії припиняються у разі:

затвердження нового складу комісії;

звільнення із займаної посади (переведення), що була підставою для включення особи до складу комісії;

визнання особи за рішенням суду недієздатною, померлою, безвісти відсутньою;

відсторонення від виконання обов’язків за функціональною посадою;

притягнення до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку, пов’язаного з неналежним виконанням обов’язків як члена комісії;

постановлення судом обвинувального вироку відносно особи - члена комісії за вчинення корисливого та/або умисного злочину;

притягнення до кримінальної відповідальності за всі злочини у сфері службової діяльності, вчинення корупційного правопорушення або притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

тривалого захворювання (більше ніж два місяці), що перешкоджає здійсненню повноважень члена комісії;

смерті особи.

ІV. Діяльність комісій

1. У своїй діяльності комісії керуються Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами Кабінету Міністрів України та Міністерства юстиції України, іншими актами законодавства, Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, вироком суду, а також цим Положенням та матеріалами про особу засудженого.

2. Формою роботи комісій є засідання. Засідання скликаються залежно від потреби прийняття рішення, надходження заяв, скарг, запитів, але не рідше одного разу на місяць та не пізніше ніж протягом 30 днів з дня надходження звернення.

3. У виняткових випадках, коли вирішення питання потребує більш ґрунтовного та детального вивчення обставин, отримання додаткових доказів, документів чи пояснень, необхідних для прийняття міжрегіональною та центральною комісіями рішень, строк розгляду питання може бути продовжено, але не більше ніж на 15 календарних днів. У разі прийняття такого рішення відповідна комісія письмово повідомляє про це уповноважений орган, заявника з наданням обґрунтованого роз’яснення.

4. За наявності обставин, визначених у пункті 3 цього розділу, міжрегіональна та центральна комісії можуть запросити до участі у засіданні заявника, уповноваженого представника органу, якими ініційоване питання, що підлягає розгляду та прийняттю за ним рішення відповідною комісією.

5. Міжрегіональна та центральна комісії мають право залучати спеціалістів органів, установ виконання покарань, СІЗО та інших установ для розгляду і вирішення питань, що належать до їх компетенції.

6. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її складу. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх членів комісії з урахуванням висновків її членів. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

Член комісії у разі незгоди з рішенням, прийнятим комісією, має право у письмовій формі викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання комісії.

7. У разі відсутності будь-кого з членів комісії (крім голови, його заступника та секретаря комісії) його обов’язки виконує особа, яка згідно з функціональними обов’язками по службі її заміщає. Підстави відсутності члена комісії вносяться до протоколу. У разі відсутності секретаря комісії комісія обирає секретаря засідання з числа присутніх членів комісії.

8. Голови, їх заступники та члени комісій є персонально відповідальними за законність прийнятого рішення.

9. При прийнятті рішення про переведення засуджених осіб у зв’язку із припиненням діяльності або реорганізацією (закриттям) установи виконання покарань може бути організовано виїзне засідання комісії.

V. Рішення комісій, протоколи засідань, облікові справи

1. Рішення комісій оформлюються протоколами (додатки 1, 2), які підписуються усіма присутніми на засіданні членами комісії.

2. Протокол комісії веде секретар.

3. Матеріали засідання комісії формуються в облікові справи, які прошиваються, а сторінки нумеруються. Облікова справа обов’язково має містити протокол засідання комісії та документи, що стосуються прийнятих на засіданні рішень.

4. Про прийняте комісією рішення уповноваженим органам, установам чи заінтересованим особам надається витяг з протоколу засідання комісії (додаток 3), а засудженому - оголошується під підпис.

5. До облікової справи долучається реєстр видачі витягів з протоколу. У реєстрі зазначаються порядковий номер витягу, дата його надання, номер рішення за протоколом, щодо якого надано витяг, прізвище, ім’я по батькові засудженого (ув’язненого), щодо якого постановлено таке рішення; прізвище, ім’я по батькові, посада, серія та номер документа, що посвідчує особу, якій надано витяг; прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, яка надала такий витяг; підпис особи, яка надала витяг, та підпис особи, яка отримала витяг.

6. Про оголошення засудженому під підпис прийнятого комісією рішення до облікової справи долучається копія витягу з протоколу з відповідною відміткою та підписами засудженого й особи, якою здійснено оголошення рішення.

7. Рішення про переведення невідкладно оголошується засудженому під підпис на витягу з протоколу, який долучається до матеріалів його особової справи. У разі відмови засудженого від підписання витягу з протоколу особа, яка здійснила оголошення рішення, вчиняє відповідний запис на витягу з протоколу, який скріплює своїм підписом.

8. Витяг з протоколу засідання міжрегіональної комісії про встановлення рівня безпеки виправної колонії співучасникам засудженого долучається до матеріалів його особової справи.

{Пункт 8 розділу V в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

9. Копія протоколу засідання міжрегіональної комісії надсилається до центральної комісії невідкладно, але не пізніше двох робочих днів з дати проведення засідання.

{Пункт 9 розділу V в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

VІ. Оскарження рішень комісій

1. Особа, відносно якої прийнято рішення комісією, або особа, яка подала скаргу в разі незгоди з прийнятим рішенням, оскаржує його за власним бажанням до вищої комісії згідно із цим Положенням чи до суду у порядку, передбаченому законодавством України.

2. Скарга на рішення комісії подається протягом року з дня його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення з прийнятим рішенням.

3. Скарги на рішення подаються через комісію, яка ухвалила відповідне рішення. Отримавши скаргу, комісія, рішення якої оскаржується, невідкладно, але не пізніше двох робочих днів готує відповідні матеріали за скаргою, копію протоколу про прийняття рішення, яке оскаржується, та надсилає їх до комісії, уповноваженої на розгляд відповідної скарги.

{Пункт 4 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

4. Рішення міжрегіональної комісії може бути оскаржене до центральної комісії.

5. Рішення центральної комісії може бути оскаржене до суду у порядку, передбаченому законодавством України.

6. Подання скарг на рішення комісій особами, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, здійснюється у порядку, встановленому статтею 113 Кримінально-виконавчого кодексу України.

7. Подання скарг на рішення комісій іншими уповноваженими особами здійснюється у порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

8. За результатами розгляду скарги уповноваженою комісією приймається рішення:

про залишення рішення без змін;

про скасування рішення комісії та постановлення нового.

9. Звернення з питань організації та здійснення діяльності комісії розглядаються посадовими особами, до функцій яких входить контроль за діяльністю відповідної комісії.

VІІ. Контроль за діяльністю комісій

{Пункт 1 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

1. Контроль за діяльністю міжрегіональної комісії покладається на керівника міжрегіонального управління.

2. Контроль за діяльністю центральної комісії покладається на начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.

{Пункт 2 розділу VII в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

Директор Департаменту
публічного права


Л.М. Кравченко


Додаток 1
до Положення про центральну
та міжрегіональну комісії з питань визначення
особам, засудженим до довічного
позбавлення волі та позбавлення волі
на певний строк, виду колонії,
направлення для відбування покарання
осіб, засуджених до довічного
позбавлення волі, позбавлення волі
на певний строк, арешту й обмеження
волі, та їх переведення
(пункт 1 розділу V)

ПРОТОКОЛ

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018, № 3801/5 від 04.12.2018}


Додаток 2
до Положення про центральну
та міжрегіональну комісії з питань визначення
особам, засудженим до довічного
позбавлення волі та позбавлення волі
на певний строк, виду колонії,
направлення для відбування покарання
осіб, засуджених до довічного
позбавлення волі, позбавлення волі
на певний строк, арешту й обмеження
волі, та їх переведення
(пункт 1 розділу V)

ПРОТОКОЛ

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018, № 3801/5 від 04.12.2018}


Додаток 3
до Положення про центральну
та міжрегіональну комісії з питань визначення
особам, засудженим до довічного
позбавлення волі та позбавлення волі
на певний строк, виду колонії,
направлення для відбування покарання
осіб, засуджених до довічного
позбавлення волі, позбавлення волі
на певний строк, арешту й обмеження
волі, та їх переведення
(пункт 4 розділу V)

ВИТЯГ
з протоколу

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018, № 3801/5 від 04.12.2018}вгору