Документ z0265-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.04.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.02.2019  № 119


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2019 р.
за № 265/33236

Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною лікарнею Міністерства внутрішніх справ України в місті Кривий Ріг

Відповідно до пункту 7 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548), постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами), наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08 грудня 2017 року № 1005 «Про затвердження Порядку формування тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я МВС», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2018 року за № 5/31457, та з метою впорядкування надання платних послуг НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тарифи на платні послуги, що надаються Державною лікарнею Міністерства внутрішніх справ України в місті Кривий Ріг, що додаються.

2. Управлінню охорони здоров’я та реабілітації Міністерства внутрішніх справ України (Коробка В.І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України Тахтая О.В.

Міністр

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
22 лютого 2019 року № 119


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2019 р.
за № 265/33236

ТАРИФИ
на платні послуги, що надаються Державною лікарнею Міністерства внутрішніх справ України в місті Кривий Ріг

№ з/п

Назва послуги

Тариф за одну послугу, грн (без ПДВ)

1

2

3

1

Профілактичний медичний огляд лікарем-терапевтом

18,00

2

Профілактичний медичний огляд лікарем-хірургом

10,00

3

Профілактичний медичний огляд лікарем-невропатологом

15,00

4

Профілактичний медичний огляд лікарем-отоларингологом

20,00

5

Профілактичний медичний огляд лікарем-офтальмологом

13,00

6

Профілактичний медичний огляд лікарем-акушером-гінекологом

39,00

7

Видача медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи (форма № 127/о)

18,00

8

Видача медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника

28,00

9

Видача медичної довідки (лікарського консультаційного висновку) на абітурієнтів, які вступають у навчальні заклади всіх рівнів акредитації (форма № 086/о)

13,00

10

Видача медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом

18,00

11

Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, лейкоцити, ШОЕ, глюкоза, РМП) - дорослим

7,00

12

Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом

7,00

13

Підрахунок лейкоцитів в камері Горяєва

10,00

14

Визначення ШОЕ

5,00

15

Визначення глюкози в капілярній крові

12,00

16

Серодіагностика сифілісу - реакція мікропреципітації

18,00

17

Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (PH)

10,00

18

Виявлення білка в сечі з сульфосаліциловою кислотою

4,00

19

ЕКГ-дослідження (6 відведень), що проводиться в кабінеті

64,00

20

Дослідження вестибулярного апарату на кріслі Барані

20,00

21

Дослідження гостроти зору

32,00

22

Периметрія оглядова (на білий колір)

49,00

23

Визначення відчуття кольору за таблицями Рабкіна

32,00

24

Вимірювання внутрішньоочного тиску по Маклакову

65,00

25

Проведення медичного огляду для отримання медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи (форма № 127/о)

328,00

26

Проведення медичного огляду для отримання медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом (для жінок)

419,00

27

Проведення медичного огляду для отримання медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом (для чоловіків)

380,00

28

Проведення медичного огляду для отримання медичної довідки щодо проходження попереднього при прийнятті на роботу або періодичного медичного огляду працівника (для жінок)

328,00

29

Проведення медичного огляду для отримання медичної довідки про проходження попереднього при прийнятті на роботу або періодичного медичного огляду працівника (для чоловіків)

289,00

30

Проведення медичного огляду для отримання медичної довідки (лікарського консультаційного висновку) на абітурієнтів, які вступають у навчальні заклади всіх рівнів акредитації (форма № 086/о)

210,00

Начальник Управління
охорони здоров’я
та реабілітації МВС УкраїниВ.І. Коробкавгору