Документ z0265-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.03.2013, підстава - z0372-13

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
05.03.2008 N 53
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2008 р.
за N 265/14956
{ Постанова втратила чинність на підставі
Постанови Національного банку
N 42 ( z0372-13 ) від 12.02.2013 }
Про врегулювання питань здійснення
операцій із застосуванням програмно-технічних
комплексів самообслуговування

Відповідно до статей 7, 40 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ), статті 42 Закону України "Про платіжні
системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ), з метою
впорядкування здійснення банками, платіжними організаціями та/або
членами платіжних систем операцій із застосуванням
програмно-технічних комплексів самообслуговування Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Операції (приймання готівки для подальшого переказу,
операції за допомогою спеціальних платіжних засобів та інші
операції, пов'язані з рухом коштів (далі - операції), а також
отримання інформації щодо стану рахунків) із застосуванням
програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі - ПТКС),
до яких згідно з їх функціональними можливостями належать
банківські автомати самообслуговування, депозитні банкомати,
платіжні термінали, термінали самообслуговування тощо, можуть
здійснювати банки і небанківські фінансові установи, які
відповідно до законодавства України отримали відповідну
ліцензію/дозвіл щодо переказу коштів органів державної влади, що
здійснюють державне регулювання відповідних ринків фінансових
послуг, і є платіжними організаціями та/або членами платіжної
системи (далі - небанківські фінансові установи), а також суб'єкти
господарювання, які уклали агентські договори з банками.
2. Банки і небанківські фінансові установи мають
забезпечувати: відображення зазначених у пункті 1 цієї постанови операцій,
здійснених із застосуванням ПТКС, у системі автоматизації банку
(далі - САБ) або в обліковій системі небанківської фінансової
установи в той самий день або не пізніше наступного робочого дня; видачу первинного розрахункового документа (квитанції ПТКС),
роздрукованого на паперовому носії за допомогою засобів ПТКС, який
містить обов'язкові реквізити документа на переказ готівки і
підтверджує внесення/видачу відповідної суми готівки до/з цього
ПТКС та здійснення ініціювання операцій з переказу готівки.
3. Банки здійснюють контроль за дотриманням суб'єктами
господарювання, з якими укладено агентські договори, законодавства
України в частині здійснення операцій із застосуванням ПТКС,
зазначених у пункті 1 цієї постанови, у межах цих договорів.
4. Рекомендувати банкам в агентських договорах з суб'єктами
господарювання передбачати вимоги до схоронності коштів, захисту
інформації під час її передавання від ПТКС до САБ, визначати
порядок і спосіб здійснення інкасації, строки здійснення переказу
та зберігання документів.
5. Департаментам бухгалтерського обліку (В.І.Ричаківська),
інформатизації (А.С.Савченко), готівково-грошового обігу
(Р.В.Кисельов) у тримісячний термін після підписання цієї
постанови за потреби підготувати необхідні зміни до відповідних
нормативно-правових актів Національного банку України,
розробниками яких є ці департаменти.
6. Департаменту платіжних систем (Н.Г.Лапко): розробити форми статистичної звітності щодо діяльності банків
і небанківських фінансових установ стосовно здійснення фінансових
операцій, пов'язаних з рухом коштів, із застосуванням ПТКС; після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України
довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь
Національного банку України та банків України для керівництва і
використання в роботі, а банкам - до відома їх клієнтів.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
виконавчого директора з питань платіжних систем та розрахунків
В.М.Кравця.
8. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.С.Стельмах
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Державного комітету
фінансового моніторингу України В.М.Кірсанов
Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України І.Б.Черкаський
Голова Державної комісії
з регулювання ринків фінансових
послуг України В.Альошинвгору