Документ z0264-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.02.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.04.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.02.2017  № 65


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2017 р.
за № 264/30132

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 жовтня 2005 року № 683

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1037 “Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 10 жовтня 2005 року № 683 “Про умови оплати праці працівників Державного гемологічного центру України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2005 року за № 1252/11532 (зі змінами), такі зміни:

доповнити пункт 1 примітки до додатка 1 до цього наказу абзацом другим такого змісту:

«Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

2. Установити з 01 січня 2017 року у штатному розписі Державного гемологічного центру України нові розміри посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), визначених виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

3. Забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

4. Директору Державного гемологічного центру України Лисенку О.Ю. забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 січня 2017 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства фінансів України.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної
політики України

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

Президент Спілки орендарів
і підприємців України

Перший заступник Голови
СПО сторони роботодавців
на національному рівніА. Рева


О.О. Шубін


В. ХмільовськийД. Олійниквгору