Документ z0262-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.01.2001, підстава - z0069-01

                                                          
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 35/148 від 16.04.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 квітня 1999 р.
vd990416 vn35/148 за N 262/3555
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Держпідприємництва
N 5/11 ( z0069-01 ) від 16.01.2001 )
Про затвердження Інструкції про умови і правила
провадження підприємницької діяльності (ліцензійні
умови) з ремонту та експлуатації об'єктів
трубопровідного транспорту (аміакопроводів) та
контроль за їх дотриманням

Відповідно до Законів України "Про підприємництво"
( 698-12 ), "Про трубопровідний транспорт" ( 192/96-ВР ) та на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.98
N 1020 ( 1020-98-п ) "Про порядок ліцензування підприємницької
діяльності" та відповідно до Положення про Ліцензійну палату
України, затвердженого Указом Президента України від 16.07.97
N 648/97, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про умови і правила провадження
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з ремонту та
експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту (аміакопроводів)
та контроль за їх дотриманням (додається).
2. Управлінню ліцензування економічної діяльності Ліцензійної
палати України (Єфремов О.В.), Управлінню мінеральних добрив
Мінпромполітики (Тищенко О.О.) в установленому порядку: 2.1. Подати цю Інструкцію у п'ятиденний термін на державну
реєстрацію в Міністерство юстиції України. 2.2. Довести до відома працівників відповідних структурних
підрозділів Мінпромполітики України, Ліцензійної палати та її
представництв у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі Інструкцію про умови і правила провадження
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з ремонту та
експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту (аміакопроводів)
та контроль за їх дотриманням.
3. Управлінню контролю за процедурами ліцензування і
реєстрації Ліцензійної палати (Апатенко О.П.) та Управлінню
мінеральних добрив Мінпромполітики (Тищенко О.О.) здійснювати
контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності
ліцензійних умов щодо ремонту та експлуатації об'єктів
трубопровідного транспорту (аміакопроводів). 4. Управлінню справами Мінпромполітики (Кондрашов М.М.)
забезпечити публікацію Інструкції про умови і правила провадження
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з ремонту та
експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту (аміакопроводів)
та контроль за їх дотриманням у засобах масової інформації після
реєстрації у Міністерстві юстиції України. 5.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Ліцензійної палати України Музичука В.Т. та заступника
Міністра промислової політики Голубова О.Г.
Голова Ліцензійної палати України С.І.Третьяков
Міністр промислової політики України В.М.Гуреєв
Затверджено
Наказ Ліцензійної палати України
та Міністерства промислової
політики України
16.04.99 N 35/148
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 1999 р.
за N 262/3555
Інструкція
про умови і правила провадження підприємницької
діяльності (ліцензійні умови) з ремонту та
експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту
(аміакопроводів) та контроль за їх дотриманням
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Законів України "Про
підприємництво" ( 698-12 ), "Про трубопровідний транспорт"
( 192/96-ВР ) та відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 03.07.98 N 1020 ( 1020-98-п ) "Про порядок
ліцензування підприємницької діяльності" і Положення про
Ліцензійну палату України, затвердженого Указом Президента України
від 16.07.97 N 648/97. 1.2. Інструкція визначає умови і правила провадження
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з ремонту та
експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту (аміакопроводів)
та контроль за їх дотриманням. 1.3. У межах діяльності з ремонту та експлуатації об'єктів
трубопровідного транспорту (аміакопроводів) при наявності ліцензії
можуть здійснюватися: 1.3.1. Ремонт лінійної частини магістральних аміакопроводів. 1.3.2. Ремонт насосних та роздавальних станцій. 1.3.3. Експлуатація лінійної частини магістральних
аміакопроводів. 1.3.4. Експлуатація насосних та роздавальних станцій. 1.3.5. Пусконалагоджувальні роботи технологічного обладнання
і комунікацій, після їх ремонту та після профілактичних перевірок,
в умовах діючого вибухопожежонебезпечного виробництва. 1.3.6. Діагностика обладнання на предмет визначення
технічного стану та залишкового ресурсу. 1.3.7. Паспортизація магістрального аміакопроводу. 1.4. Інструкція поширюється на всіх суб'єктів підприємницької
діяльності незалежно від їх організаційно-правової форми та форми
власності. 1.5. Ліцензії на провадження підприємницької діяльності з
ремонту та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту
(аміакопроводів) видаються Міністерством промислової політики
України і діють на всій території України.
2. Умови та правила провадження підприємницької діяльності
з ремонту та експлуатації об'єктів трубопровідного
транспорту (аміактопроводів)
2.1. При здійсненні діяльності з ремонту та експлуатації
об'єктів трубопровідного транспорту (аміакопроводів) суб'єкт
підприємницької діяльності повинен дотримуватися вимог чинних
технічних норм та умов, екологічних, санітарно-епідеміологічних,
протипожежних та інших законодавчих та нормативно-правових актів. 2.2. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють
ремонт та експлуатацію об'єктів трубопровідного транспорту
(аміакопроводів), повинні мати системи управління якістю, які
відповідають чинним ДСТУ.
3. Права та обов'язки суб'єктів підприємницької діяльності
3.1. Суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали
ліцензію, мають право: 3.1.1. Здійснювати ремонт та експлуатацію об'єктів
трубопровідного транспорту (аміакопроводів). 3.1.2. Отримувати всю потрібну інформацію щодо ліцензійних
умов провадження підприємницької діяльності з ремонту та
експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту (аміакопроводів),
їх змін, контролю за їх дотриманням, іншу інформацію Ліцензійної
палати України та Мінпромполітики з питань ліцензування
підприємницької діяльності. 3.1.3. Оскаржувати в установленому законодавством порядку дії
органів, уповноважених здійснювати контроль за дотриманням
суб'єктами підприємницької діяльності ліцензійних умов.
3.2. Суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані: 3.2.1. Виконувати роботи відповідно до встановлених
законодавством технічних норм та умов. 3.2.2. Надавати Ліцензійній палаті України та Мінпромполітики
інформацію та документи, потрібні для здійснення контролю за
дотриманням суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов
та правил з провадження ремонту та експлуатації об'єктів
трубопровідного транспорту (аміакопроводів).
4. Контроль за дотриманням ліцензійних умов та правил
4.1. Контроль за дотриманням суб'єктом підприємницької
діяльності ліцензійних умов та правил здійснюється
Мінпромполітики, Ліцензійною палатою України та її
представництвами. Періодичність та обсяг проведення контролю
встановлюють Мінпромполітики та Ліцензійна палата України.
Контроль здійснюється планово не частіше одного разу на рік. 4.1.1. Уповноважені на проведення контролю представники
Мінпромполітики та Ліцензійної палати під час проведення перевірки
можуть: перевіряти технічний стан магістральних аміакопроводів та
систем оповіщення населення; здійснювати контроль за дотриманням правил та технічних норм
з експлуатації та ремонту магістральних аміакопроводів. 4.2. Мінпромполітики України має право зупинити дію ліцензії
у разі: порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних
умов; невиконання суб'єктом підприємницької діяльності у визначений
термін розпоряджень Ліцензійної палати України та Мінпромполітики
щодо дотримання ліцензійних умов. У разі своєчасного усунення порушень, що призвели до
зупинення дії ліцензії, Мінпромполітики приймає рішення про
поновлення її дії. 4.3. Мінпромполітики має право анулювати ліцензію у разі: виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу ліцензій
чи в документах, що додаються до неї; передання суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії іншій
особі; повторного або грубого порушення суб'єктом підприємницької
діяльності ліцензійних умов. 4.4. Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення
про її анулювання або з дати скасування державної реєстрації
суб'єкта підприємницької діяльності. 4.5. Вмотивоване рішення про зупинення дії ліцензії або її
анулювання доводиться у письмовій формі до відома суб'єкта
підприємницької діяльності у 5-денний термін. Копія рішення про зупинення дії ліцензії, її анулювання та
про поновлення дії ліцензії надсилається до податкового органу за
місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності для
прийняття відповідного рішення. 4.6. Рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання
може бути оскаржено суб'єктом підприємницької діяльності у
судовому порядку.вгору