Документ z0260-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.03.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.03.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.03.2006 N 151
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 березня 2006 р.
N 260/12134

Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки
України від 26.09.2005 N 557

На виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 20 лютого 2006 року N 172 ( 172-2006-п ) "Про встановлення
посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду
Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298"
та з метою упорядкування умов оплати праці працівників галузі
Н А К А З У Ю :
1. Унести зміни до наказу Міністерства освіти і науки України
від 26.09.2005 N 557 ( z1130-05 ) "Про впорядкування умов оплати
праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників
навчальних закладів, установ освіти та наукових установ",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2005 року
за N 1130/11410, виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).
2. Установити, що, починаючи з 1 січня 2006 року, у разі,
коли із введенням в дію цього наказу зменшується в окремих
працівників розмір заробітної плати (без урахування премій),
працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром
заробітної плати.
3. Унесені зміни застосовуються у терміни, що визначені в
додатку 1 до наказу.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Огонь Ц.Г.
Міністр С.М.Ніколаєнко
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство праці
та соціальної
політики України
Заступник Міністра Н.І.Іванова
Міністерство фінансів
України
Заступник Міністра В.М.Матвійчук
ЦК профспілки
працівників
освіти і науки
Голова ЦК профспілки Л.С.Сачков

Додаток 1
до наказу Міністерства
освіти і науки України
26.09.2005 N 557
( z1130-05 )
(в редакції наказу
Міністерства освіти
і науки України
06.03.2006 N 151)

РОЗМІРИ
посадових окладів (ставок заробітної плати)
керівних, науково-педагогічних, педагогічних,
наукових працівників, професіоналів,
фахівців та інших працівників на основі
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів
з оплати праці працівників установ, закладів
та організацій окремих галузей бюджетної сфери
( 1298-2002-п )

------------------------------------------------------------------ |Тарифні |Тарифні |Розміри посадових окладів (тарифних | |розряди |коефіцієнти|ставок), грн. | | | |-----------------------------------------| | | |з 1 січня |з 1 липня |з 1 грудня | | | |2006 року |2006 року |2006 року | |----------+-----------+-------------+-------------+-------------| |1 |1,00 |350 |375 |400 | |----------+-----------+-------------+-------------+-------------| |2 |1,03 |361 |386 |412 | |----------+-----------+-------------+-------------+-------------| |3 |1,06 |371 |398 |424 | |----------+-----------+-------------+-------------+-------------| |4 |1,09 |382 |409 |436 | |----------+-----------+-------------+-------------+-------------| |5 |1,12 |392 |420 |448 | |----------+-----------+-------------+-------------+-------------| |6 |1,15 |403 |431 |460 | |----------+-----------+-------------+-------------+-------------| |7 |1,18 |413 |443 |472 | |----------+-----------+-------------+-------------+-------------| |8 |1,22 |427 |458 |488 | |----------+-----------+-------------+-------------+-------------| |9 |1,31 |459 |491 |524 | |----------+-----------+-------------+-------------+-------------| |10 |1,40 |490 |525 |560 | |----------+-----------+-------------+-------------+-------------| |11 |1,50 |525 |563 |600 | |----------+-----------+-------------+-------------+-------------| |12 |1,61 |564 |604 |644 | |----------+-----------+-------------+-------------+-------------| |13 |1,72 |602 |645 |688 | |----------+-----------+-------------+-------------+-------------| |14 |1,84 |644 |690 |736 | |----------+-----------+-------------+-------------+-------------| |15 |1,97 |690 |739 |788 | |----------+-----------+-------------+-------------+-------------| |16 |2,11 |739 |791 |844 | |----------+-----------+-------------+-------------+-------------| |17 |2,26 |791 |848 |904 | |----------+-----------+-------------+-------------+-------------| |18 |2,37 |830 |889 |948 | |----------+-----------+-------------+-------------+-------------| |19 |2,49 |872 |934 |996 | |----------+-----------+-------------+-------------+-------------| |20 |2,61 |914 |979 |1044 | |----------+-----------+-------------+-------------+-------------| |21 |2,74 |959 |1028 |1096 | |----------+-----------+-------------+-------------+-------------| |22 |2,88 |1008 |1080 |1152 | |----------+-----------+-------------+-------------+-------------| |23 |3,02 |1057 |1133 |1208 | |----------+-----------+-------------+-------------+-------------| |24 |3,17 |1110 |1189 |1268 | |----------+-----------+-------------+-------------+-------------| |25 |3,35 |1173 |1256 |1340 | ------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
економіки та фінансування П.М.Куліковвгору