Документ z0259-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.02.2018, підстава - z0140-18

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.01.2014  № 82/219/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 лютого 2014 р.
за № 259/25036

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 64/261/5 від 30.01.2018}

Про внесення змін до Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб)

Відповідно до Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 383, Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства юстиції України у відповідність до вимог законодавства НАКАЗУЄМО:

1. Внести до Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб), затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України від 25 червня 2002 року № 607/56/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 червня 2002 року за № 541/6829 (із змінами), такі зміни:

1) у главі 2:

у пункті 2.2 слова та цифри «згідно з додатком 3 до Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 15.12.99 № 74/5 і зареєстрованої у Мін’юсті України 15.12.99 за № 865/4158 (зі змінами і доповненнями)» виключити;

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Постанова державного виконавця, крім обов’язкових реквізитів, визначених підпунктом 1.5.1 пункту 1.5 розділу I Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802 (із змінами), повинна містити інформацію про час та місце проведення виконавчих дій.»;

пункт 2.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Працівники органів внутрішніх справ під час проведення виконавчих дій здійснюють свої повноваження виключно у форменому одязі, зразки якого затверджуються Кабінетом Міністрів України.».

2) у главі 4:

у пункті 4.1 слова та цифри «згідно з додатком 3 до Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 15.12.99 № 74/5 і зареєстрованої у Мін’юсті України 15.12.99 за № 865/4158 (зі змінами і доповненнями)» виключити;

пункт 4.2 викласти в такій редакції:

«4.2. У постанові державного виконавця, крім обов’язкових реквізитів, визначених підпунктом 1.5.1 пункту 1.5 розділу I Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802 (із змінами), зазначаються прізвище, ім’я та по батькові боржника, його місце проживання або/та роботи, місцезнаходження органу державної виконавчої служби і час, на який необхідно здійснити привід боржника.».

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Ратушняка В.І. та заступника Міністра юстиції України – керівника апарату Іващенка Ю.І.

Міністр
внутрішніх справ України


В. Захарченко

Міністр юстиції України

О. Лукашвгору