Документ z0258-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.03.2001, підстава - z0185-01

                                                          
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ГЕОЛОГІЇ І ВИКОРИСТАННЮ НАДР
Н А К А З
N 33/58 від 08.04.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
24 квітня 1999 р.
vd990408 vn33/58 за N 258/3551

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держпідприємництва
31/51 ( z0185-01 ) від 13.02.2001 )
Про затвердження Інструкції про умови і правила
провадження підприємницької діяльності
(ліцензійні умови) з пошуку (розвідки) та
експлуатації родовищ корисних копалин та
контроль за їх дотриманням

Відповідно до статті 4 Закону України "Про підприємництво"
( 698-12 ), Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) та на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.98 N 1020
( 1020-98-п ) "Про порядок ліцензування підприємницької
діяльності" і згідно з Положенням про Ліцензійну палату України,
затвердженим Указом Президента України від 16.07.97 N 648/97,
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про умови і правила провадження
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з пошуку (розвідки)
та експлуатації родовищ корисних копалин та контроль за їх
дотриманням (додається).
2. Управлінню ліцензування економічної діяльності Ліцензійної
палати України (Єфремов О.В.), Головному управлінню використання
надр Держкомгеології України (Бєльський В.Г.) в установленому
порядку: 2.1. Подати Інструкцію в п'ятиденний термін на державну
реєстрацію в Міністерство юстиції України. 2.2. Довести до відома працівників управлінь та самостійних
відділів Ліцензійної палати України, представництв Ліцензійної
палати в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та
Севастополі, Головних управлінь та територіальних підрозділів
Держкомгеології України Інструкцію про умови і правила провадження
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з пошуку (розвідки)
та експлуатації родовищ корисних копалин та контроль за їх
дотриманням.
3. Управлінню контролю за процедурами ліцензування і
реєстрації Ліцензійної палати України (Апатенко О.П.), Головному
управлінню використання надр (Бєльський В.Г.) та Головному
управлінню державного геологічного контролю (Лютий Г.Г.)
Держкомгеології України передбачати у планах-графіках робіт
перевірку суб'єктів підприємницької діяльності щодо дотримання
умов та правил провадження підприємницької діяльності з пошуку
(розвідки) та експлуатації родовищ корисних копалин. 4. Головному управлінню використання надр Держкомгеології
України (Бєльський В.Г.) забезпечити публікацію "Інструкції про
умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні
умови) з пошуку (розвідки) та експлуатації родовищ корисних
копалин та контроль за їх дотриманням" в засобах масової
інформації. 5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Ліцензійної
палати України та Держкомгеології України від 29.12.95 N 7-ЛП/117
( z0180-96 ) "Про затвердження Інструкції про застосування Порядку
надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами та
про умови і правила здійснення підприємницької діяльності з
використання надр та контроль за їх дотриманням", зареєстрований
Міністерством юстиції України 10.04.96 за N 180/1205. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Ліцензійної палати України Музичука В.Т. та заступника
голови Держкомгеології України Ткача І.В.
Голова Ліцензійної палати України С.І.Третьяков
Голова Держкомгеології України С.В.Гошовський
Затверджено
Наказ Ліцензійної палати України
та Держкомгеології України
08.04.99 N 33/58
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 1999 р.
за N 258/3551
Інструкція
про умови і правила провадження підприємницької
діяльності (ліцензійні умови) з пошуку
(розвідки) та експлуатації родовищ корисних
копалин та контроль за їх дотриманням
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України
"Про підприємництво" ( 698-12 ), Кодексу України про надра
( 132/94-ВР ) та постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня
1998 р. N 1020 ( 1020-98-п ) "Про порядок ліцензування
підприємницької діяльності" і визначає умови і правила провадження
підприємницької діяльності з пошуку (розвідки) та експлуатації
родовищ корисних копалин у межах території України, її
континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони. 1.2. Дія інструкції поширюється на всіх суб'єктів
підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з пошуку
(розвідки) та експлуатації родовищ корисних копалин, незалежно від
форм власності на них.
1.3. Ліцензуванню підлягають такі види підприємницької
діяльності: 1.3.1. Пошук (розвідка) корисних копалин (додаток 1), що
виконується за єдиними для Державного фонду надр України
принципами підрахунку, геолого-економічної оцінки і обліку запасів
корисних копалин відповідно до Класифікації запасів і ресурсів
корисних копалин державного фонду надр, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. N 432
( 432-97-п ). 1.3.2. Експлуатація родовищ корисних копалин (додаток 2), яка
визначається Класифікацією видів економічної діяльності,
затвердженою наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441
( v0441217-96 ).
1.4. Ліцензія видається на підприємницьку діяльність з пошуку
(розвідки) та експлуатації одного або кількох видів корисних
копалин, одного або кількох видів робіт.
2. Умови та правила провадження підприємницької діяльності
з пошуку (розвідки) та експлуатації родовищ корисних копалин
2.1. Підприємницька діяльність з пошуку (розвідки) та
експлуатації родовищ корисних копалин здійснюється: технологічними засобами, технічний стан та конструктивні
особливості яких відповідають вимогам нормативно-технічної
документації, вимогам з охорони праці та охорони довкілля; з веденням геологічної, геофізичної, маркшейдерської і
виконавчо-технічної документації, збереженням її, а також зразків
гірських порід і руд, дублікатів проб; з повнотою вивчення
геологічної будови надр, гірничо-технічних, гідрогеологічних та
інших умов експлуатації розвіданих родовищ, з достовірністю
визначення кількості та якості запасів усіх корисних копалин і
наявних у них компонентів, які регламентуються Інструкцією про
зміст, оформлення і порядок подання на розгляд Державної комісії
по запасах корисних копалин при Державному комітеті України по
геології і використанню надр матеріалів геолого-економічних оцінок
родовищ металічних і неметалічних корисних копалин, затвердженою
наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин від
04.09.95 N 35 ( z0394-95 ) і зареєстрованою Міністерством юстиції
України 01.11.95 за N 394/930; з веденням робіт методами і способами, які б виключали
невиправдані втрати корисних копалин, зниження їх якості, надмірне
руйнування грунтового покриву та забруднення довкілля (КНД
41-5804046-200-91, КНД 41-5804046-201-91); з таким розміщенням видобутих гірських порід і корисних
копалин, яке б шкідливо не впливало на довкілля, відповідно до
Закону України "Про відходи" ( 187/98-ВР ). 2.2. Підприємницька діяльність з пошуку (розвідки) родовищ
корисних копалин повинна здійснюватися відповідно до вимог
нормативно-правових актів, які визначають порядок геологічного
вивчення окремого виду корисних копалин. 2.3. Підприємницька діяльність з експлуатації родовищ
корисних копалин повинна забезпечувати повноту вилучення,
комплексність та раціональність видобування корисних копалин
згідно з технічними проектами, технологічними схемами,
регламентами, затвердженими в установленому порядку (для діючих
підприємств), та рекомендаціями геологічних звітів з розвідки
родовищ, які визначені до експлуатації, і протоколів Державної
комісії України по запасах корисних копалин про затвердження
запасів мінеральної сировини. 2.4. У разі необхідності проводиться перевірка відомостей,
які містяться у документах на отримання ліцензії, та спроможності
виконання заявником ліцензійних умов провадження підприємницької
діяльності.
3. Права та обов'язки суб'єкта підприємницької діяльності
3.1. Права: 3.1.1. Здійснювати відповідно до виданої ліцензії
підприємницьку діяльність з пошуку (розвідки) та експлуатації
родовищ корисних копалин у межах конкретної ділянки надр при
наявності спеціального дозволу на користування цією ділянкою,
виданого суб'єкту підприємницької діяльності, відповідно до
Порядку надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування
надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
31.08.95 N 709 ( 709-95-п ). 3.1.2. Отримувати від Державного інформаційного геологічного
фонду Держкомгеології України геологічну та нормативно-технічну
інформацію для провадження робіт з пошуку (розвідки) та
експлуатації родовищ корисних копалин на умовах згідно з
Положенням про порядок розпоряджання геологічною інформацією,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.95
N 423 ( 423-95-п ). 3.1.3. Оскаржувати у судовому порядку рішення про зупинення
дії ліцензії або її анулювання.
3.2. Обов'язки: 3.2.1. Дотримуватися вимог Закону України "Про
підприємництво" ( 698-12 ), Кодексу України про надра
( 132/94-ВР ) та законодавства щодо користування надрами. 3.2.2. Надавати органам, які здійснюють контроль за
виконанням ліцензійних умов: доступ до об'єктів, на яких провадиться підприємницька
діяльність з пошуку (розвідки) та експлуатації родовищ корисних
копалин; усі потрібні для здійснення перевірок матеріали.
4. Контроль за дотриманням ліцензійних умов
4.1. Контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької
діяльності ліцензійних умов провадження діяльності з пошуку
(розвідки) та експлуатації родовищ корисних копалин здійснюють
Держкомгеології України, Ліцензійна палата України та їх
представництва. 4.1.1. Планові перевірки здійснюються не більше одного разу
на рік. Непланові - у разі: звернення замовника робіт; усунення недоліків, які виявлені у ході планової перевірки, з
метою вирішення питання поновлення дії ліцензії; подання до Держкомгеології України від органів державної та
виконавчої влади, правоохоронних органів, засобів масової
інформації матеріалів щодо порушення умов і правил провадження
підприємницької діяльності, яка підлягає ліцензуванню. 4.1.2. Проведення планової перевірки здійснюється за умови
письмового попередження суб'єкта підприємницької діяльності у
термін не пізніше ніж за 10 календарних днів.
4.2. Дія ліцензії може бути зупинена у разі: порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних
умов; невиконання суб'єктом підприємницької діяльності у визначений
термін розпоряджень Ліцензійної палати України або Держкомгеології
України щодо дотримання ліцензійних умов. 4.2.1. У разі усунення у визначений термін порушень, що
привели до зупинення дії ліцензії, Держкомгеології України приймає
рішення про поновлення її дії.
4.3. Рішення про анулювання ліцензій приймає Держкомгеології
України у разі: виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу ліцензії
чи в документах, що додаються до неї; передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії іншій
особі; повторного або грубого порушення суб'єктом підприємницької
діяльності ліцензійних умов; несвоєчасного повідомлення суб'єктом підприємницької
діяльності щодо зміни свого місцезнаходження або найменування
юридичної особи (якщо ця зміна пов'язана з реорганізацією). 4.4. Умотивоване рішення про зупинення дії ліцензії або її
анулювання доводиться у письмовій формі до відома суб'єкта
підприємницької діяльності у 5-денний термін. Копія рішення про зупинення дії ліцензії, анулювання або
поновлення її дії у 10-денний термін надсилається до податкового
органу за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності
для прийняття відповідного рішення.
Додаток 1
до пункту 1.3.1 Інструкції про
умови і правила провадження
підприємницької діяльності
(ліцензійні умови) з пошуку
(розвідки) та експлуатації
родовищ корисних копалин та
контроль за їх дотриманням
Перелік
робіт з пошуку (розвідки) родовищ корисних копалин
(спеціальні роботи з підприємницької діяльності
містяться в кодифікаторі Держкомгеології України)
1. Геофізичні роботи. 2. Геологічне супроводження геологорозвідувальних робіт. 3. Буріння свердловин для пошуку (розвідки) твердих корисних
копалин. 4. Буріння свердловин для пошуку (розвідки) нафти і газу. 5. Буріння спеціальних гідрогеологічних свердловин. 6. Монтаж-демонтаж бурових комплексів з пошуку (розвідки)
нафти і газу. 7. Випробування свердловин на продуктивність. 8. Освоєння та інтенсифікація продуктивних горизонтів в
експлуатаційній колоні. 9. Лабораторні роботи. 10. Гірничі роботи. 11. Гідрогеологічні, інженерно-геологічні та
еколого-геологічні роботи.
Державний комітет України по геології і використанню надр
(Держкомгеології України)
Кодифікатор
спеціальних робіт з підприємницької діяльності з пошуку
(розвідки) родовищ корисних копалин
1. Геофізичні роботи
1.1. Наземні. 1.1.1. Сейсморозвідка. 1.1.2. Магніторозвідка. 1.1.3. Радіометрія і ядерна геофізика. 1.1.4. Гравірозвідка. 1.1.5. Електророзвідка.
1.1.6. Каротаж. 1.1.6.1. Електрокаротаж. 1.1.6.2. Радіометрія у свердловинах і ядерний каротаж. 1.1.6.3. Магнітний каротаж. 1.1.6.4. Акустичний каротаж. 1.1.6.5. Технічний стан свердловини, випробування, локація. 1.1.6.6. Інші методи.
1.1.7. Свердловинна геофізика. 1.1.7.1. Магніторозвідка. 1.1.7.2. Електророзвідка. 1.1.7.3. Гравірозвідка. 1.1.7.4. Хвильові методи.
1.1.8. Шахтна геофізика. 1.1.8.1. Електророзвідка. 1.1.8.2. Хвильові методи. 1.1.8.3. Радіометрія і ядерна геофізика. 1.1.8.4. Гравірозвідка. 1.1.8.5. Магніторозвідка.
1.2. Морські дослідження. 1.2.1. Сейсморозвідка (на борту судна та дні). 1.2.2. Гравірозвідка (на борту та на дні). 1.2.3. Магніторозвідка (на борту та на дні). 1.2.4. Електророзвідка. 1.2.5. Радіометрія.
1.3. Повітряні дослідження. 1.3.1. Електророзвідка. 1.3.2. Магніторозвідка. 1.3.3. Радіометрія. 1.3.4. Гравірозвідка.
2. Геологічний супровід геологорозвідувальних робіт
2.1. Складання проектів та кошторисів. 2.2. Геолого-економічна оцінка об'єктів. 2.3. Дослідно-промислова розробка. 2.4. Дорозвідка родовищ. 2.5. Експлуатаційна розвідка родовищ. 2.6. Підрахунок запасів корисних копалин. 2.7. Складання звітів про виконані роботи.
3. Буріння свердловин на тверді корисні копалини
3.1. Ударно-канатне буріння. 3.2. Механічне колонкове буріння. 3.3. Шарошкове (безкернове) буріння. 3.4. Буріння з гідротранспортуванням керна. 3.5. Тампонування свердловин.
4. Буріння свердловини на нафту і газ
5. Буріння спеціальних гідрогеологічних свердловин
5.1. Складання проектів та кошторисів. 5.2. Ударно-канатне буріння. 5.3. Колонкове буріння. 5.4. Вібраційне буріння. 5.5. Безкернове буріння. 5.6. Зворотно-всмоктувальне буріння. 5.7. Тампонування свердловин.
6. Монтаж-демонтаж бурових комплексів на нафту і газ 7. Випробування свердловин на продуктивність 8. Освоєння та інтенсифікація продуктивних горизонтів в
експлуатаційній колоні 9. Лабораторні роботи
10. Гірничі роботи
10.1. Проходження відкритих гірничих виробок (копуші, канави,
траншеї тощо). 10.2. Проходження підземних гірничих виробок (шурфи, шахти,
допоміжні виробки тощо).
11. Гідрогеологічні, інженерно-геологічні, еколого-геологічні
роботи
11.1. Складання проектів та кошторисів.
11.2. Гідрогеологічні роботи і дослідження. 11.2.1. Польові дослідно-фільтраційні роботи. 11.2.1.1. Відкачування із свердловин (одиничні, кущові). 11.2.1.2. Нагнітання і наливання води у свердловини. 11.2.1.3. Наливання води в шурфи. 11.2.2. Стаціонарні гідрогеологічні спостереження (рівень,
хімічний склад, температура підземних вод, вологість грунтів зони
аерації).
11.3. Інженерно-геологічні роботи і дослідження з вивчення
небезпечних екзогенних геологічних процесів: зсувів, карстів, підтоплень, осідань земної поверхні, обвалів
і осипів, селей, абразії і ерозії, у т.ч. берегів.
11.4. Еколого-геологічні дослідження. 11.4.1. Моніторинг стану підземних вод на предмет рівня,
вмісту і поширення хімічних елементів і сполук. 11.4.2. Моніторинг ендогенних процесів (передвісники
землетрусів) - на предмет активності їх прояву. 11.4.3. Моніторинг екзогенних процесів - активність прояву. 11.4.4. Геофізичні поля - фонові та аномальні визначення. 11.4.5. Геохімічний стан ландшафтів (вміст і поширення
хімічних елементів і сполук).
11.5. Складання звітів про виконані роботи.
Додаток 2
до пункту 1.3.2 Інструкції про
умови і правила провадження
підприємницької діяльності
(ліцензійні умови) з пошуку
(розвідки) та експлуатації
родовищ корисних копалин та
контроль за їх дотриманням
Перелік
робіт із експлуатації родовищ корисних копалин згідно з
Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД)
Добувна промисловість
(Включає видобування копалин, які зустрічаються в природі у
твердому стані (вугілля та руда), у рідкому (нафта) і у
газоподібному (природний газ). Видобування може здійснюватись
підземним, відкритим способом або через свердловини.)
1. Видобування енергетичних матеріалів
1.1. Видобування кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля)
і торфу. 1.1.1. Підземне видобування кам'яного вугілля. 1.1.2. Відкрите видобування кам'яного вугілля. 1.1.3. Видобування лігніту (бурого вугілля). 1.1.4. Видобування та агломерація торфу.
1.2. Видобування вуглеводнів. 1.2.1. Видобування нафти. 1.2.2. Видобування природного газу та конденсату. 1.2.3. Видобування природного газу. 1.2.4. Видобування метану вугільних товщ. 1.2.5. Видобування бітумінозного сланцю та бітумінозного
пісковику.
1.3. Послуги, пов'язані з видобуванням нафти і газу. 1.3.1. Спрямоване буріння та перебурювання свердловин. 1.3.2. Експлуатаційне буріння свердловин. 1.3.3. Спорудження, монтаж, демонтаж, ремонт вишок. 1.3.4. Цементування обсадних труб, тампонування та
консервування нафтових і газових свердловин тощо.
1.4. Видобування уранової і торієвої руд.
2. Видобування металічних руд
2.1. Підземне видобування залізної руди. 2.2. Відкрите видобування залізної руди. 2.3. Видобування руд кольорових та рідкісних металів тощо. 2.4. Підземне видобування марганцевої руди. 2.5. Відкрите видобування марганцевої руди.
3. Розроблення кам'яних кар'єрів
3.1. Видобування каменю для будівництва. 3.2. Видобування вапняку, гіпсу та крейди. 3.3. Видобування глинистого сланцю.
4. Видобування піску та глини
4.1. Розроблення гравійних та пісчаних кар'єрів. 4.2. Видобування глини та каоліну.
5. Видобування мінеральної сировини для хімічної
промисловості та виробництва мінеральних добрив
5.1. Видобування мінеральної сировини для хімічної
промисловості та виробництва мінеральних добрив: природних
фосфатів і природних калієвих солей, природної сірки, залізного та
магнітного колчедану, природних сульфатів і природних карбонатів
барію (баретину і вітериту), природних боратів, природної
магнієвої сірки (кисериту). 5.2. Видобування мінеральних барвників та плавикового шпату.
6. Видобування солі
6.1. Видобування солі, включаючи розчинення і викачування. 6.2. Видобування солі шляхом випарювання морської води та
інших видів соляної води.
7. Інші галузі добувної промисловості
7.1. Видобування абразивів та сировини для виробництва
пористих наповнювачів. 7.2. Видобування інших нерудних матеріалів (графіту,
польового шпату тощо).
8. Видобування вод
8.1. Видобування прісних підземних вод. 8.2. Видобування мінеральних підземних вод. 8.3. Видобування термальних підземних вод. 8.4. Видобування промислових підземних вод. 8.5. Видобування ропи. 8.6. Видобування мінеральних грязей та мулу.вгору