Документ z0258-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.02.2016, підстава - z0200-16

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.02.2014  № 290/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 лютого 2014 р.
за № 258/25035

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 20 січня 2014 року № 115/5

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 359/5 від 09.02.2016}

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395, у зв’язку із втратою чинності Закону України від 16 січня 2014 року № 721-VII «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян» та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у відповідність до вимог законодавства НАКАЗУЮ:

1. Внести такі зміни:

1) третє речення абзацу першого пункту 2.14 розділу II Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 5 березня 2012 року № 368/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 5 березня 2012 року за № 367/20680 (із змінами), виключити.

{Підпункт 2 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 359/5 від 09.02.2016}

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 20 січня 2014 року № 115/5 «Про затвердження Порядку подання, розміщення та опублікування інформації громадськими об’єднаннями, що виконують функції іноземного агента, відокремленими підрозділами іноземних неурядових організацій, які діють у статусі громадського об’єднання, яке виконує функції іноземного агента», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 січня 2014 року за № 112/24889.

3. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Анохін О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України Анохіна О.В.

Міністр

О. Лукаш

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
реєстраційної служби УкраїниД.М. Воронавгору