Про відомчі заохочувальні відзнаки Служби безпеки України
Служба безпеки України; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 25.01.201330
Документ z0258-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.07.2017, підстава - z0812-17

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

25.01.2013  № 30


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2013 р.
за № 258/22790

Про відомчі заохочувальні відзнаки Служби безпеки України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки
№ 335 від 25.06.2016
№ 337 від 09.06.2017}

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки" НАКАЗУЮ:

1. Установити відомчі заохочувальні відзнаки Служби безпеки України:

нагрудний знак "Відзнака Служби безпеки України";

нагрудний знак "За доблесть";

нагрудний знак "За відвагу";

Почесну грамоту Служби безпеки України;

Грамоту Служби безпеки України;

Подяку Служби безпеки України;

медаль "Ветеран служби";

медаль "20 років сумлінної служби";

медаль "15 років сумлінної служби";

медаль "10 років сумлінної служби".

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Служби безпеки України;

Опис нагрудного знака "Відзнака Служби безпеки України";

Малюнок нагрудного знака "Відзнака Служби безпеки України";

Опис нагрудного знака "За доблесть";

Малюнок нагрудного знака "За доблесть";

Опис нагрудного знака "За відвагу";

Малюнок нагрудного знака "За відвагу";

Опис Почесної грамоти Служби безпеки України;

Малюнок Почесної грамоти Служби безпеки України;

Опис Грамоти Служби безпеки України;

Малюнок Грамоти Служби безпеки України;

Опис Подяки Служби безпеки України;

Малюнок Подяки Служби безпеки України;

Опис медалі "Ветеран служби";

Малюнок медалі "Ветеран служби";

Опис медалі "20 років сумлінної служби";

Малюнок медалі "20 років сумлінної служби";

Опис медалі "15 років сумлінної служби";

Малюнок медалі "15 років сумлінної служби";

Опис медалі "10 років сумлінної служби";

Малюнок медалі "10 років сумлінної служби".

3. Департаменту господарського забезпечення забезпечувати придбання та виготовлення відомчих заохочувальних відзнак Служби безпеки України і посвідчень до них на підставі заявки Управління роботи з особовим складом на наступний рік, яка подається до Департаменту господарського забезпечення не пізніше 1 вересня поточного року, організувати їх збереження та видачу згідно з наказами про нагородження.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Служби безпеки України від 09 січня 2008 року № 4 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Служби безпеки України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 року за № 55/14746 (зі змінами);

наказ Служби безпеки України від 24 липня 2008 року № 576 "Про унесення змін до наказу Служби безпеки України від 09.01.2008 № 4", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 вересня 2008 року за № 854/15545;

наказ Служби безпеки України від 04 серпня 2009 року № 499 "Про унесення змін до наказу Служби безпеки України від 09.01.2008 № 4", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2009 року за № 794/16810;

наказ Служби безпеки України від 10 березня 2010 року № 151 "Про внесення змін до наказу Служби безпеки України від 09.01.2008 № 4 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Служби безпеки України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 березня 2010 року за № 259/17554;

наказ Центрального управління Служби безпеки України від 26 січня 2012 року № 30 "Про внесення зміни до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Служби безпеки України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 лютого 2012 року за № 269/20582.

5. Управлінню роботи з особовим складом разом з Управлінням правового забезпечення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби

О. Якименко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Комісії
державних нагород та геральдики

Голова Об'єднаного комітету
профспілки підрозділів
Служби безпеки УкраїниС. ЛьовочкінВ. Шатілов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
25.01.2013  № 30


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2013 р.
за № 258/22790

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Служби безпеки України

I. Загальні положення

1.1. Цим Положенням визначається порядок заохочення та відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Служби безпеки України (далі - відзнаки):

нагородження нагрудним знаком "Відзнака Служби безпеки України";

нагородження нагрудним знаком "За доблесть";

нагородження нагрудним знаком "За відвагу";

нагородження Почесною грамотою Служби безпеки України;

нагородження Грамотою Служби безпеки України;

оголошення Подяки Служби безпеки України;

нагородження медаллю "Ветеран служби";

нагородження медаллю "20 років сумлінної служби";

нагородження медаллю "15 років сумлінної служби";

нагородження медаллю "10 років сумлінної служби".

Вищою відзнакою є нагрудний знак "Відзнака Служби безпеки України".

1.2. Нагородження відзнаками, за винятком нагородження нагрудним знаком "За відвагу", медалями "Ветеран служби", "20 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби" та "10 років сумлінної служби", здійснюється послідовно в такому порядку:

оголошення Подяки Служби безпеки України;

нагородження Грамотою Служби безпеки України;

нагородження Почесною грамотою Служби безпеки України;

нагородження нагрудним знаком "За доблесть";

нагородження нагрудним знаком "Відзнака Служби безпеки України".

За рішенням Голови Служби безпеки України нагородження відзнаками може бути здійснене без додержання такої послідовності.

1.3. У цьому Положенні термін "військова вислуга" означає вислугу років при поданні до вручення відзнаки, яка визначається в календарному обчисленні (один місяць служби за один місяць). До військової вислуги років входять періоди служби (роботи), які враховуються для призначення пенсій за вислугу років згідно з частиною першою статті 17 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

1.4. Нагрудним знаком "Відзнака Служби безпеки України" нагороджуються співробітники-військовослужбовці та працівники Служби безпеки України, які мають понад 10 років військової вислуги, за видатні особисті заслуги перед органами державної безпеки України та бездоганну багаторічну службу (роботу).

1.5. Нагрудним знаком "За доблесть" нагороджуються співробітники-військовослужбовці та працівники Служби безпеки України, які мають понад 5 років військової вислуги, за визначний особистий внесок у справу забезпечення державної безпеки України та бездоганну багаторічну службу (роботу).

1.6. Нагрудним знаком "За відвагу" нагороджуються співробітники-військовослужбовці та працівники Служби безпеки України за особисту відвагу і самовіддані дії, виявлені:

під час захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб;

при попередженні, виявленні, припиненні та розкритті злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності, інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу державним інтересам України;

в інших випадках виявлення особистої відваги і самовідданих дій.

1.7. Почесною грамотою Служби безпеки України нагороджуються співробітники-військовослужбовці та працівники Служби безпеки України за особливі заслуги у справі зміцнення державної безпеки України.

1.8. Грамотою Служби безпеки України нагороджуються співробітники-військовослужбовці та працівники Служби безпеки України за високий професіоналізм та відданість справі забезпечення державної безпеки України.

1.9. Подяка Служби безпеки України оголошується співробітникам-військовослужбовцям та працівникам Служби безпеки України за вагомі досягнення в оперативно-службовій діяльності та зразкове виконання військового (службового) обов'язку.

1.10. Медаллю "Ветеран служби" нагороджуються співробітники-військовослужбовці Служби безпеки України, які мають не менш як 25 років військової вислуги і досягли високих показників в оперативно-службовій діяльності, є взірцем вірності Військовій присязі та зразково виконують військовий (службовий) обов'язок.

1.11. Медалями "20 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "10 років сумлінної служби" нагороджуються співробітники-військовослужбовці Служби безпеки України, які досягли високих показників в оперативно-службовій діяльності, є взірцем вірності Військовій присязі та зразково виконують військовий (службовий) обов'язок.

Медаллю "20 років сумлінної служби" нагороджуються співробітники-військовослужбовці Служби безпеки України, які мають не менш як 20 років військової вислуги.

Медаллю "15 років сумлінної служби" нагороджуються співробітники-військовослужбовці Служби безпеки України, які мають не менш як 15 років військової вислуги.

Медаллю "10 років сумлінної служби" нагороджуються співробітники-військовослужбовці Служби безпеки України, які мають не менш як 10 років військової вислуги.

1.12. Нагородження медалями "Ветеран служби", "20 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби" та "10 років сумлінної служби" здійснюється з нагоди Дня Служби безпеки України або при звільненні співробітника-військовослужбовця Служби безпеки України з військової служби за наявності у нього відповідної військової вислуги.

1.13. Протягом календарного року співробітників-військовослужбовців та працівників Служби безпеки України може бути відзначено в такій кількості:

оголошено Подяку Служби безпеки України - до 2000 осіб;

нагороджено Грамотою Служби безпеки України - до 1800 осіб;

нагороджено Почесною грамотою Служби безпеки України - до 1500 осіб;

нагороджено нагрудним знаком "За відвагу" - до 300 осіб;

нагороджено нагрудним знаком "За доблесть" - до 1000 осіб;

нагороджено нагрудним знаком "Відзнака Служби безпеки України" - до 400 осіб;

нагороджено медаллю "Ветеран служби" - до 1000 осіб;

нагороджено медаллю "20 років сумлінної служби" - до 1200 осіб;

нагороджено медаллю "15 років сумлінної служби" - до 1700 осіб;

нагороджено медаллю "10 років сумлінної служби" - до 2200 осіб.

1.14. Особи, зазначені в пунктах 1.4 - 1.11 цього розділу, можуть нагороджуватись відповідними відзнаками також після виходу на пенсію.

1.15. Нагородження відзнакою - нагрудним знаком "За відвагу" може проводитись посмертно.

II. Порядок представлення до нагородження відзнаками

2.1. Висунення кандидатур до нагородження відзнаками здійснюється гласно у підрозділі Центрального управління, органі, закладі та установі Служби безпеки України з підготовкою рапорту (клопотання) про нагородження відзнаками (далі - рапорт (клопотання) про нагородження).

У рапорті (клопотанні) про нагородження зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення цього клопотання.

2.2. Начальник (керівник) підрозділу Центрального управління, органу, закладу та установи Служби безпеки України, який ініціює нагородження, подає рапорт (клопотання) про нагородження Голові Служби безпеки України або особі, яка виконує його обов'язки.

2.3. У разі подання до нагородження нагрудним знаком "Відзнака Служби безпеки України" рапорт (клопотання) про нагородження погоджується з членами колегії Служби безпеки України.

2.4. Після прийняття Головою Служби безпеки України або особою, яка виконує його обов'язки, позитивного рішення рапорт (клопотання) про нагородження разом з поданням до нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Служби безпеки України, форма якого наведена в додатку 1 до цього Положення, начальник (керівник) підрозділу Центрального управління, органу, закладу та установи Служби безпеки України передає в установленому порядку до Управління роботи з особовим складом.

2.5. Рапорти (клопотання) про нагородження з нагоди державних, професійних свят, ювілеїв передаються до Управління роботи з особовим складом заздалегідь, але не пізніше ніж за 2 тижні до дати свята або ювілею, або у строк, визначений керівництвом Служби безпеки України.

2.6. Рапорти (клопотання) про нагородження медалями "Ветеран служби", "20 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби" та "10 років сумлінної служби" надсилаються до 15 січня кожного року до Управління роботи з особовим складом.

2.7. Особу, яку відзначено нагрудним знаком, може бути представлено до наступного нагородження нагрудним знаком не раніше ніж через два роки після попереднього нагородження, за винятком представлення до нагородження за виявлену відвагу та самовіддані дії.

2.8. Повторне нагородження однією й тією самою відзнакою не здійснюється, за винятком нагородження Почесною грамотою Служби безпеки України, Грамотою Служби безпеки України та оголошення Подяки Служби безпеки України.

2.9. Повторне нагородження Почесною грамотою Служби безпеки України, Грамотою Служби безпеки України та оголошення Подяки Служби безпеки України протягом одного року не проводиться.

2.10. Особи, які згідно з Положенням про відомчі заохочувальні відзнаки Служби безпеки України, затвердженим наказом Служби безпеки України від 09 січня 2008 року № 4, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 року за № 55/14746 (зі змінами), нагороджені:

нагрудним знаком "Почесна відзнака Служби безпеки України", - не нагороджуються нагрудним знаком "Відзнака Служби безпеки України";

медаллю "Ветеран органів безпеки", - не нагороджуються медалями "Ветеран служби", "20 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "10 років сумлінної служби";

медаллю "За відзнаку в службі" І ступеня, - не нагороджуються медалями "20 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "10 років сумлінної служби";

медаллю "За відзнаку в службі" ІІ ступеня, - не нагороджуються медалями "15 років сумлінної служби", "10 років сумлінної служби";

медаллю "За відзнаку в службі" ІІІ ступеня, - не нагороджуються медаллю "10 років сумлінної служби".

2.11. Про нагородження відзнакою видається наказ Голови Служби безпеки України.

III. Порядок вручення відзнак

3.1. Вручення відзнаки здійснюється в урочистій обстановці Головою Служби безпеки України або за його дорученням членами колегії Служби безпеки України, начальниками (керівниками) підрозділів Центрального управління, органів, закладів та установ Служби безпеки України.

3.2. Разом з відзнакою нагородженому вручається посвідчення до відзнак, опис якого наведено у додатку 2 до цього Положення, за винятком нагородження Почесною грамотою Служби безпеки України, Грамотою Служби безпеки України та оголошення Подяки Служби безпеки України.

3.3. Про вручення відзнаки та посвідчення до неї складається протокол вручення відомчої заохочувальної відзнаки Служби безпеки України за зразком, наведеним у додатку 3 до цього Положення, що підписується особою, яка її вручила. Протокол вручення відомчої заохочувальної відзнаки Служби безпеки України не пізніш як через 10 днів після вручення відзнаки надсилається до Управління роботи з особовим складом, а його копія - до Департаменту господарського забезпечення.

3.4. В облікових документах нагородженого співробітника-військовослужбовця (працівника) Служби безпеки України (особовій справі, трудовій книжці) робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про нагородження відзнакою.

3.5. Нагрудні знаки "Відзнака Служби безпеки України", "За доблесть", "За відвагу", медалі "Ветеран служби", "20 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби" та "10 років сумлінної служби" носяться після знаків державних нагород України та іноземних державних нагород у такій послідовності:

медалі "Ветеран служби", "20 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби" та "10 років сумлінної служби" носяться з лівого боку грудей. За наявності в особи декількох медалей носиться лише та, що була вручена останньою;

нагрудні знаки "Відзнака Служби безпеки України", "За доблесть" та "За відвагу" носяться з правого боку грудей.

Замість нагрудних знаків та медалей нагороджений може носити планки до них, які розміщуються після планок державних нагород України, іноземних державних нагород у такій послідовності: планка нагрудного знака "Відзнака Служби безпеки України", планка нагрудного знака "За доблесть", планка нагрудного знака "За відвагу" та планки медалей "Ветеран служби", "20 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "10 років сумлінної служби".

3.6. Особа, нагороджена відзнакою, повинна дбайливо ставитися до її зберігання.

3.7. У разі втрати відзнаки дублікат відзнаки не видається.

3.8. Позбавлення нагородженого відзнаки може бути здійснено за рішенням Голови Служби безпеки України в разі засудження нагородженого за скоєння злочину згідно з вироком суду, який набрав законної сили. У таких випадках відзнака та посвідчення до неї підлягають поверненню до Служби безпеки України.

3.9. Після смерті нагородженого відзнака залишається в сім'ї померлого (загиблого) як пам'ять.

3.10. За згодою спадкоємців відзнаки та посвідчення до них можуть бути передані на тимчасове або постійне зберігання музеям України за наявності відповідного клопотання музейного закладу.

Начальник Управління
роботи з особовим складом


О. Коншин
Додаток 1
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Служби безпеки України

ПОДАННЯ
до нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Служби безпеки України

_____________________________________________________________________________
                                                                 (вид відомчої заохочувальної відзнаки)

Кандидатура _________________________________________________________________
                                                    (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер, посада)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

представляється до нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Служби безпеки
України - ____________________________________________________________________.

ХАРАКТЕРИСТИКА ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ПІДСТАВ ДЛЯ НАГОРОДЖЕННЯ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Начальник ___________________________________________________________________
                                                             (посада, військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

"___"_______________ 20__ р.Додаток 2
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Служби безпеки України

ОПИС
посвідчення до відзнак

1. Посвідчення до відзнаки являє собою книжечку розміром 155 х 110 мм у розгорнутому вигляді у твердій обкладинці синього кольору.

2. У верхній частині лицьового боку обкладинки зображено емблему Служби безпеки України, а знизу - напис "ПОСВІДЧЕННЯ", які виконані в жовтому кольорі.

3. На лівому внутрішньому боці посвідчення у верхній частині міститься напис "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ", виконаний у чорному кольорі.

4. Посередині лівого внутрішнього боку посвідчення до відзнак - нагрудних знаків "Відзнака Служби безпеки України", "За доблесть", "За відвагу", медалей "Ветеран служби", "20 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби" та "10 років сумлінної служби" зображено малюнок відповідної відзнаки.

5. Знизу лівого внутрішнього боку посвідчення до відзнак - нагрудних знаків "Відзнака Служби безпеки України", "За доблесть", "За відвагу" - напис "№ ______".

6. З правого внутрішнього боку посвідчення до відзнак - нагрудних знаків "Відзнака Служби безпеки України", "За доблесть", "За відвагу", медалей "Ветеран служби", "20 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби" та "10 років сумлінної служби" міститься текст такого змісту:


"___________________________________
(військове звання)

____________________________________
(прізвище)

____________________________________
(ім'я)

____________________________________
(по батькові)

НАГОРОДЖЕНИЙ(А)
відомчою заохочувальною відзнакою
(повна назва відзнаки)
Наказ від "____"___________ 20__ р.
№ __________
Голова Служби _____________________
                                      (підпис)

М.П. "
Зразок

Додаток 3
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Служби безпеки України

ПРОТОКОЛ
вручення відомчої заохочувальної відзнаки Служби безпеки України

____________________________
(місце вручення)

"___"_____________________ 20__ р.
(дата вручення)

Мною, ______________________________________________________________________,
                                                                      (посада, прізвище та ініціали того, хто вручав)

вручено:

відповідно до наказу Голови Служби безпеки України
від "___" _________ 20___ р. № ____

відомчу заохочувальну відзнаку - нагрудний знак "Відзнака Служби безпеки України" ("За доблесть", "За відвагу") № ____ та посвідчення до нього - ІВАНЕНКУ Івану Івановичу (осо

бистий номер) (посада та місце роботи);

відповідно до наказу Голови Служби безпеки України
від "___" _________ 20___ р. № ____

відомчу заохочувальну відзнаку - медаль "Ветеран служби" ("20 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "10 років сумлінної служби") та посвідчення до неї - ВАСИЛЬЄВУ Василю Васильовичу (особистий номер) (посада та місце роботи);

відомчу заохочувальну відзнаку - Почесну грамоту Служби безпеки України (Грамоту Служби безпеки України, Подяку Служби безпеки України) - КИРИЛОВУ Кирилу Кириловичу (особистий номер) (посада та місце роботи).

Начальник ___________________________________________________________________
                                                           (посада, військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

М.П.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
25.01.2013  № 30
(у редакції наказу
Центрального управління
Служби безпеки України
від 25.06.2016 № 335)

ОПИС
нагрудного знака "Відзнака Служби безпеки України"

Нагрудний знак “Відзнака Служби безпеки України” (далі - відзнака) виготовляється зі сплавів міді і складається з трьох деталей золотистого кольору.

Перша (нижня) деталь - щит у формі еліпса з розбіжними променями, покритий напівпрозорою емаллю темно-червоного кольору.

Друга деталь - меч, розташований вертикально вістрям догори, перевитий лавровою гілкою, з малим Державним Гербом України у верхній частині та стрічкою з написом “СБУ”, покладеною на руків’я меча. Малий Державний Герб України та стрічка вкриті емаллю синього кольору.

Третя деталь - зображення Державного Прапора України з написом у два рядки “БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ БЕЗПЕКА НАРОДУ”, покритого зверху синьою, а знизу жовтою емаллю.

На зворотному боці відзнаки передбачено місце для порядкового номера та розміщено застібку для кріплення до одягу (нарізний штифт із гайкою).

Усі зображення рельєфні.

Розмір відзнаки - 45 х 32 мм.

Стрічка до відзнаки - муарова завширшки 28 мм синього кольору з поздовжніми кольоровими смужками: по краях червоними завширшки 3 мм, по центру сріблястою - 1 мм.

Планка до відзнаки розміром 28 х 12 мм, обтягнута відповідною стрічкою.

{Опис в редакції Наказу Служби безпеки № 335 від 25.06.2016}

Начальник Управління
роботи з особовим складом


О. Коншин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
25.01.2013  № 30

МАЛЮНОК
нагрудного знака "Відзнака Служби безпеки України"

Начальник Управління
роботи з особовим складом


О. Коншин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
25.01.2013  № 30
(у редакції наказу
Центрального управління
Служби безпеки України
від 25.06.2016 № 335)

ОПИС
нагрудного знака "За доблесть"

Нагрудний знак “За доблесть” (далі - відзнака) виготовляється зі сплавів міді і складається з чотирьох деталей.

Перша (нижня) деталь - чотирипроменева зірка сріблястого кольору.

Друга деталь - рівносторонній хрест з розбіжними сторонами. На верхній лапі хреста зображено малий Державний Герб України. Сторони хреста та малий Державний Герб України покриті емаллю синього кольору.

Третя деталь - круглий медальйон з двома перехрещеними мечами вістрям догори. По зовнішньому колу медальйона напис “ЗА ДОБЛЕСТЬ”. Медальйон по зовнішньому колу вкритий емаллю білого кольору, а центр - емаллю синього кольору.

Четверта деталь - фігура св. Георгія Переможця - у центрі медальйона.

Друга, третя та четверта деталі - золотистого кольору.

На зворотному боці відзнаки передбачено місце для порядкового номера та розміщено застібку для кріплення до одягу (нарізний штифт із гайкою).

Усі зображення рельєфні.

Розмір відзнаки - 45 х 45 мм.

Стрічка до відзнаки - муарова завширшки 28 мм синього кольору з поздовжніми кольоровими смужками: по краях - білими, далі до центру - золотистими, по 2 мм кожна.

Планка до відзнаки розміром 28 х 12 мм, обтягнута відповідною стрічкою.

{Опис в редакції Наказу Служби безпеки № 335 від 25.06.2016}

Начальник Управління
роботи з особовим складом


О. Коншин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
25.01.2013  № 30

МАЛЮНОК
нагрудного знака "За доблесть"

Начальник Управління
роботи з особовим складом


О. Коншин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
25.01.2013  № 30
(у редакції наказу
Центрального управління
Служби безпеки України
від 25.06.2016 № 335)

ОПИС
нагрудного знака "За відвагу"

Нагрудний знак “За відвагу” (далі - відзнака)  виготовляється зі сплавів міді і складається з трьох деталей.

Перша (нижня) деталь - чотирипроменева зірка сріблястого кольору.

Друга деталь - багатошарова композиція золотистого кольору, в основі якої рівносторонній хрест з розбіжними кінцями, перевитий вінком, який складається з двох гілок: зліва - лаврова, справа - дубова. Завершує композицію прямий рівносторонній хрест із розбіжними кінцями, вкритий емаллю синього кольору, покладений на два перехрещені вістрями догори мечі. У центрі хреста - зображення дубового вінка. Під хрестом - фігурна стрічка з написом “ЗА ВІДВАГУ”, вкрита емаллю бордового кольору.

Третя деталь - зображення малого Державного Герба України золотистого кольору, вкритого емаллю синього кольору.

На зворотному боці відзнаки передбачено місце для порядкового номера та розміщено застібку для кріплення до одягу (нарізний штифт із гайкою).

Усі зображення рельєфні.

Розмір відзнаки - 45 х 45 мм.

Стрічка до відзнаки - муарова завширшки 28 мм білого кольору з поздовжніми кольоровими смужками: по краях - синьою, жовтою, синьою по 1,5 мм кожна, по центру - золотистою 10 мм.

Планка до відзнаки розміром 28 х 12 мм, обтягнута відповідною стрічкою.

{Опис в редакції Наказу Служби безпеки № 335 від 25.06.2016}

Начальник Управління
роботи з особовим складом


О. Коншин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
25.01.2013  № 30

МАЛЮНОК
нагрудного знака "За відвагу"

Начальник Управління
роботи з особовим складом


О. Коншин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
25.01.2013  № 30
(у редакції наказу
Центрального управління
Служби безпеки України
від 25.06.2016 № 335)

ОПИС
медалі "Ветеран служби"

Медаль “Ветеран служби” виготовляється зі сплавів міді та має форму кола діаметром 32 мм золотистого кольору.

На лицьовому боці медалі в обрамленні лаврового вінка розміщено щит, покладений на два перехрещені вістрями догори мечі. По центру медалі - рівносторонній хрест з розбіжними кінцями, вкритий емаллю синього кольору. У центрі хреста - зображення малого Державного Герба України в обрамленні дубового вінка.

На зворотному боці медалі розташовані: з лівого боку по колу - гілки з дубовим та калиновим листям; з правого боку по колу - напис “СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”, посередині - напис у два рядки “ВЕТЕРАН СЛУЖБИ”.

Усі зображення рельєфні.

Медаль має випуклий бортик.

За допомогою кільця з вушком медаль з’єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою. Розміри прямокутної колодки до медалі - 28 х 42 мм, фігурної дужки та заокругленого виступу до колодки - 30 х 2 мм та 2 мм відповідно.

Стрічка до медалі - муарова завширшки 28 мм синього кольору з поздовжніми малиновими смужками по краях завширшки 2 мм, по центру - жовтою смужкою - 10 мм.

Кріплення медалі до одягу здійснюється за допомогою застібки із запобіжником, що знаходиться на зворотному боці колодки.

Планка до медалі розміром 28 х 12 мм, обтягнута відповідною стрічкою.

{Опис в редакції Наказу Служби безпеки № 335 від 25.06.2016}

Начальник Управління
роботи з особовим складом


О. Коншин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
25.01.2013  № 30

МАЛЮНОК
медалі "Ветеран служби"

Начальник Управління
роботи з особовим складом


О. Коншин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
25.01.2013  № 30
(у редакції наказу
Центрального управління
Служби безпеки України
від 25.06.2016 № 335)

ОПИС
медалі "20 років сумлінної служби"

Медаль “20 років сумлінної служби” виготовляється зі сплавів міді та має форму кола діаметром 32 мм, золотистого кольору.

На лицьовому боці медалі розташовано рівносторонній хрест з розбіжними кінцями, вкритий емаллю синього кольору. У центрі хреста - зображення малого Державного Герба України в обрамленні дубового вінка.

На зворотному боці медалі розташовані: з лівого боку по колу - гілки з дубовим та калиновим листям; з правого боку по колу - напис “СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”, посередині - напис у три рядки “20 РОКІВ СУМЛІННОЇ СЛУЖБИ”.

Усі зображення рельєфні.

Медаль має випуклий бортик.

За допомогою кільця з вушком медаль з’єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою. Розміри прямокутної колодки до медалі - 28 х 42 мм, фігурної дужки та заокругленого виступу до колодки - 30 х 2 мм та 2 мм відповідно.

Стрічка до медалі - муарова завширшки 28 мм синього кольору з поздовжніми малиновими смужками по краях завширшки 2 мм. По центру - жовта смужка завширшки 2 мм.

Кріплення медалі до одягу здійснюється за допомогою застібки із запобіжником, що знаходиться на зворотному боці колодки.

Планка до медалі розміром 28 х 12 мм, обтягнута відповідною стрічкою.

{Опис в редакції Наказу Служби безпеки № 335 від 25.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 337 від 09.06.2017}

Начальник Управління
роботи з особовим складом


О. Коншин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
25.01.2013  № 30

МАЛЮНОК
медалі "20 років сумлінної служби"

Начальник Управління
роботи з особовим складом


О. Коншин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
25.01.2013  № 30
(у редакції наказу
Центрального управління
Служби безпеки України
від 25.06.2016 № 335)

ОПИС
медалі "15 років сумлінної служби"

Медаль “15 років сумлінної служби” виготовляється зі сплавів міді та має форму кола діаметром 32 мм, сріблястого кольору.

На лицьовому боці медалі розташовано рівносторонній хрест з розбіжними кінцями, вкритий емаллю синього кольору. У центрі хреста - зображення малого Державного Герба України в обрамленні дубового вінка. Пружки хреста, вінок та малий Державний Герб України - золотистого кольору.

На зворотному боці медалі розташовані: з лівого боку по колу - гілки з дубовим та калиновим листям; з правого боку по колу - напис “СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”, посередині - напис у три рядки “15 РОКІВ СУМЛІННОЇ СЛУЖБИ”.

Усі зображення рельєфні.

Медаль має випуклий бортик.

За допомогою кільця з вушком медаль з’єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою. Розміри прямокутної колодки до медалі - 28 х 42 мм, фігурної дужки та заокругленого виступу до колодки - 30 х 2 мм та 2 мм відповідно.

Стрічка до медалі - муарова завширшки 28 мм синього кольору з поздовжніми малиновими смужками по краях завширшки 2 мм. По центру - дві жовті смужки завширшки 2 мм на відстані 2 мм одна від одної.

Кріплення медалі до одягу здійснюється за допомогою застібки із запобіжником, що знаходиться на зворотному боці колодки.

Планка до медалі розміром 28 х 12 мм, обтягнута відповідною стрічкою.

{Опис в редакції Наказу Служби безпеки № 335 від 25.06.2016}

Начальник Управління
роботи з особовим складом


О. Коншин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
25.01.2013  № 30

МАЛЮНОК
медалі "15 років сумлінної служби"

Начальник Управління
роботи з особовим складом


О. Коншин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
25.01.2013  № 30
(у редакції наказу
Центрального управління
Служби безпеки України
від 25.06.2016 № 335)

ОПИС
медалі "10 років сумлінної служби"

Медаль “10 років сумлінної служби” виготовляється зі сплавів міді та має форму кола діаметром 32 мм, бронзового кольору.

На лицьовому боці медалі розташовано рівносторонній хрест з розбіжними кінцями, вкритий емаллю синього кольору. У центрі хреста - зображення малого Державного Герба України в обрамленні дубового вінка.

На зворотному боці медалі розташовані: з лівого боку по колу - гілки з дубовим та калиновим листям; з правого боку по колу - напис “СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”, посередині - напис у три рядки “10 РОКІВ СУМЛІННОЇ СЛУЖБИ”.

Усі зображення рельєфні.

Медаль має випуклий бортик.

За допомогою кільця з вушком медаль з’єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою. Розміри прямокутної колодки до медалі - 28 х 42 мм, фігурної дужки та заокругленого виступу до колодки - 30 х 2 мм та 2 мм відповідно.

Стрічка до медалі - муарова завширшки 28 мм синього кольору з поздовжніми малиновими смужками по краях завширшки 2 мм. По центру - три жовті смужки завширшки 2 мм на відстані 2 мм одна від одної.

Кріплення медалі до одягу здійснюється за допомогою застібки із запобіжником, що знаходиться на зворотному боці колодки.

Планка до медалі розміром 28 х 12 мм, обтягнута відповідною стрічкою.

{Опис в редакції Наказу Служби безпеки № 335 від 25.06.2016}

Начальник Управління
роботи з особовим складом


О. Коншин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
25.01.2013  № 30

МАЛЮНОК
медалі "10 років сумлінної служби"

Начальник Управління
роботи з особовим складом


О. Коншин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
25.01.2013  № 30

ОПИС
Почесної грамоти Служби безпеки України

Бланк Почесної грамоти Служби безпеки України виготовляється на папері формату А4.

Поле бланка являє собою площину сіро-димчастого кольору із зображенням у верхній частині аркуша прямого рівностороннього хреста із розбіжними кінцями синього кольору і жовтими пружками. У центрі на синьому полі в обрамленні вінка з дубового листя жовтого кольору - зображення Державного Герба України жовтого кольору.

По периметру бланка розташована рамка з графічним зображенням рослинного візерунка жовтого кольору.

Нижче у чотири рядки розташовуються написи: "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ", "ПОЧЕСНА", "ГРАМОТА", "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ". Написи "ПОЧЕСНА" і "ГРАМОТА" тиснені фарбою жовтого кольору, інші написи виконані синім кольором.

Під написом "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ" передбачено поле для розміщення військового звання, прізвища, імені та по батькові нагородженого.

У нижній частині аркуша розміщується напис: "За особливі заслуги у справі забезпечення державної безпеки України". Нижче передбачено місце для внесення дати й номера наказу про нагородження, а також розміщення підпису та печатки.

Начальник Управління
роботи з особовим складом


О. Коншин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
25.01.2013  № 30

МАЛЮНОК
Почесної грамоти Служби безпеки України

Начальник Управління
роботи з особовим складом


О. Коншин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
25.01.2013  № 30

ОПИС
Грамоти Служби безпеки України

Бланк Грамоти Служби безпеки України виготовляється на папері формату А4. По периметру бланка розташована рамка з графічним зображенням рослинного орнаменту жовтого кольору на синьому фоні.

У верхній частині аркуша посередині вміщується зображення прямого рівностороннього хреста із розбіжними кінцями синього кольору і жовтими пружками. У центрі на синьому полі в обрамленні вінка з дубового листя жовтого кольору - зображення Державного Герба України жовтого кольору.

Під ним у три рядки розташовуються написи: "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ", "ГРАМОТА", "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ". Напис "ГРАМОТА" тиснений фарбою жовтого кольору, інші написи виконані синім кольором.

Під написом "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ" передбачено місце для розміщення військового звання, прізвища, імені та по батькові нагородженого.

У нижній частині аркуша розміщується напис: "За високий професіоналізм та відданість справі зміцнення державної безпеки України". Нижче передбачено місце для внесення дати й номера наказу про нагородження, а також розміщення підпису та печатки.

Начальник Управління
роботи з особовим складом


О. Коншин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
25.01.2013  № 30

МАЛЮНОК
Грамоти Служби безпеки України

Начальник Управління
роботи з особовим складом


О. Коншин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
25.01.2013  № 30

ОПИС
Подяки Служби безпеки України

Бланк Подяки Служби безпеки України виготовляється на папері формату А4. На всій площині бланка нанесена захисна сітка блакитного кольору. По периметру бланка розташована рамка з декоративним орнаментом жовтого кольору у кутах.

У верхній частині аркуша посередині вміщується зображення прямого рівностороннього хреста із розбіжними кінцями синього кольору і жовтими пружками. У центрі на синьому полі в обрамленні вінка з дубового листя жовтого кольору - зображення Державного Герба України жовтого кольору на тлі декоративної стрічки блакитного й жовтого кольорів. Нижче у три рядки розташовуються написи: "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ", "ОГОЛОШУЄ" - синім кольором та "ПОДЯКУ" - тиснений фарбою жовтого кольору і виконаний стилізованим старослов'янським шрифтом.

Під написом "ПОДЯКУ" передбачено місце для розміщення військового звання, прізвища, імені та по батькові нагородженого, внесення дати й номера наказу про нагородження, а також підпису та печатки.

Начальник Управління
роботи з особовим складом


О. Коншин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
25.01.2013  № 30

МАЛЮНОК
Подяки Служби безпеки України

Начальник Управління
роботи з особовим складом


О. Коншинвгору