Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України
Наказ Міністерства юстиції України від 07.02.2014289/5
Документ z0257-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.11.2016, підстава - z1504-16

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.02.2014  № 289/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 лютого 2014 р.
за № 257/25034

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 2586/5 від 15.12.2015
№ 3276/5 від 21.11.2016}

Відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року № 868, пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Анохін О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року № 868 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної реєстраційної служби України Ворону Д.М. та директора Департаменту взаємодії з органами влади Анохіна О.В.

Міністр

О. Лукаш

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
реєстраційної служби України

Генеральний директор
державного підприємства
"Інформаційний центр"
Міністерства юстиції УкраїниД.М. Ворона
Л.В. Богданов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
07.02.2014  № 289/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 лютого 2014 р.
за № 257/25034

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3276/5 від 21.11.2016}

2. У Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за № 282/20595 (зі змінами), слова та цифри «Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року № 703» замінити словами «законодавством у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно».

{Пункт 3 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства юстиції № 607/5 від 02.04.2013, до якого вносились зміни}

3. У пунктах 2, 5, 6 додатка до наказу Міністерства юстиції України від 02 квітня 2013 року № 607/5 «Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2013 року за № 534/23066 (зі змінами), цифри та слова «22 червня 2011 року № 703» замінити цифрами та словами «17 жовтня 2013 року № 868».

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Анохінвгору